palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Csepeli önkormányzat pályázata városrehabilitációs programja keretében közterületi rendezvények megtartására (II. körös kiírás)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet „A Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program” című projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló, KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 jelű pályázat keretében mini-projekt támogatására. Pályázati felhívás a Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program című projekt keretében, az Akcióterületen Közterületi rendezvények megtartására.
A pályázat célja
A pályázati kiírás célja az  Akcióterületen (Vermes Miklós utca [korábbi Koltói Anna utca] –  Táncsics Mihály utca –  Ady Endre út –  Védgát utca –  Corvin út –  Kossuth Lajos utca – Ady Endre út  –  Budafoki út  –  Csőgyár utca) a Csepel Kapuja program céljaihoz illeszkedően a  megvalósuló közterületi rendezvények, akciók révén kiemelten a közösségfejlesztés, továbbá a helyi lakosság önszerveződésének elősegítése. Kiemelt cél, az akcióterületi lakosság bevonása lakóhelyük társadalmi és esztétikai jellemvonásainak javítására a különböző közterületi rendezvények, akciók megvalósítása folytán.
A pályázók köre
Pályázatot nyújthat be minden helyi, a  XXI. kerületben, továbbá Budapest más kerületeiben  bejegyzett székhellyel/telephellyel  rendelkező  non-profit szervezet, nonprofit gazdasági társaság  és  szociális szövetkezet  illetve társasház és lakásszövetkezet,  amely  a  Csepel kapuja projekt  akcióterületi  lakosságával kapcsolatban  áll vagy az akcióterületen bármilyen módon jelen van  vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciót hajtott végre és rendelkezik szociális helyismerettel az akcióterületen.
Nonprofit szervezetek az alábbiak:
 • Nonprofit szervezetek – Egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt  a  Csepel kapuja  szociális célú városrehabilitációs program című projektben.
 • Nonprofit gazdasági társaságok,  amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program című projektben.
 • Társasházak, lakásszövetkezetek.
 • Szociális szövetkezetek,  amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program című projektben;
Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
Támogatható tevékenységek
Az Akcióterületen (Vermes Miklós utca [korábbi Koltói Anna utca]  –  Táncsics Mihály utca – Ady Endre út – Védgát utca – Corvin út – Kossuth Lajos utca – Ady Endre út – Budafoki út – Csőgyár utca) az alábbi megvalósítható tevékenységek támogathatók jelen pályázati kiírás keretében:
Közterületi rendezvények megtartása, kiemelten az alábbi témákban: Gyermeknap, Prevenciós nap, Iskolakezdő/Nyárzáró fesztivál, Téltemető ünnepség,  Ökonap  – bokrosítás akció, Virág/faültetési akció, Közterületi területek örökbefogadása egy rendezvény alkalmával.
A „mini-projekt” sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó alábbi költségek számolhatók el:
 • fogyó-és forgóeszközök;
 • nagyértékű eszközök bérlése;
 • helyszín bérlése, amennyiben az adott helyszín nem a Címzett saját vagy az önkormányzat tulajdonában van;
 • saját teljesítés esetén bruttó munkabér- és bérjárulék költsége;
 • szolgáltatások, amelyek nem tartoznak a Címzett szervezet alaptevékenységébe, így ezen belül elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződés,
 • amelyre mini-projektenként legfeljebb bruttó 50 ezer Ft számolható el. Az elszámoláshoz csatolni szükséges a megbízott személy szakmai relevanciáját igazoló önéletrajzot;
 • a „mini-projekt” népszerűsítését szolgáló nyilvánosság költsége.
A „mini-projekt” megvalósításának ideje
A mini-projektet 2013. II. negyedév és 2014. III. negyedév között kell megvalósítani. A mini projektek megvalósításának kezdő  időpontja legkorábban 2013.  szeptember 1., záró időpontja legkésőbb 2014. október 31.
A rendelkezésre álló keret: bruttó 8.500.000 Forint
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: minimum bruttó 300.000 Forint, maximum bruttó 600.000 Forint.
Támogatható mini-projektek száma: 9 darab közterületi rendezvény megtartása 15 hónap alatt.
Pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 21. 16:00 óra
Letölthető dokumentumok
Egy pályázó szervezet a  Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program  című projektben  2013. május 2.  –  2014. október  31. napja között  a Programalap forrásának legfeljebb 20 %-ában, de maximum 3.000.000 Forint támogatásban részesülhet.
A pályázat részeként csatolandó dokumentumok
 • Jelentkezési lap
 • Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
 • Létesítő okirat másolata
 • Referenciaigazolás
 • Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
 • árajánlatok
 • költségbecslések
 • tervezett szakmai tartalom rövid szöveges magyarázata
A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató és jelentkezési lap elérhető  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  (www.csepel.hu) vagy  a  Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program  (www.csepelkepuja.hu) honlapján.  A pályázatok  magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók  be.  Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.  A pályázatoknak mindenben meg kell felelnie a közzétett pályázati útmutatónak, illetve a pályázatok értékelése is ez utóbbi alapján történik.
Kérjük a benyújtásra kerülő pályázatokat folyamatos oldalszámozással ellátni.
A Pályázat benyújtása
A  pályázatot  2  példányban  (egy eredeti és egy másolati), valamint további  egy példányban  elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban postán, ajánlott levélként  vagy  személyesen munkaidőben (H-CS: 8-16 h és P: 8-12 h időpontban) az alábbi címen kell benyújtani:
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
1215 Budapest, Katona József utca 62-64.
A pályázat csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét és a pályázati kiírás kódszámát:
Pályázati felhívás a Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program című projekt keretében, az Akcióterületen Közterületi rendezvények megtartására.
CSK-PA-2013-005 (Közterületi rendezvények) Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént.  A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.
Kérjük, hogy a személyes benyújtás illetve átadás esetén telefonon előre jelezzék az átadás időpontját.
A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 061-/278-5867-os telefonszámon vagy a programalap@varosgazda.eu email címen tehetik fel.