palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Facilitátori álláspályázat

A NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda 2 fő facilitátort keres az Európai Unió Fiatalok Lendületben Programja keretében 2013. szeptember végén kezdődő program fejlesztői-mentori feladatainak ellátásához.
Megvalósítandó tevékenységek
A folyamat fő célkitűzése, hogy a résztvevők olyan módszereket sajátítsanak el a strukturált párbeszéd (fiatalok és döntéshozók párbeszéde) témakörében, melyek alkalmazásával képessé válnak fiatalok bevonásával helyi szinten, döntéshozatali folyamatot érintő találkozások, vita-alkalmak, konzultációk megvalósítására. A fejlesztőfolyamat során a résztvevők meglévő tapasztalataikra és tudásukra alapozva ismerkednek meg új módszerekkel.
A projekt célcsoportja, a résztvevők köre: fiatalokkal foglalkozó szakemberek, ifjúsági szervezetek vezetői, ifjúságsegítők, pedagógusok, tanárok, tanítók, iskolában demokráciára neveléssel foglalkozó dolgozók, diákönkormányzatot segítőpedagógusok.
A fejlesztőfolyamat hosszú távú célja, hogy a résztvevők a megszerzett tapasztalatokat felhasználva, saját környezetükben a témával foglalkozó kisebb projekteket valósítsanak meg, melyek által minél több fiatal bekapcsolódását lehetővé teszik a strukturált párbeszéd folyamatába. A résztvevők projektjei révén a helyi szinten bevont fiatalok  állampolgári tudatossága erősödik, részvétele a döntéshozási folyamatokban hatékonyabbá válik.
Fontos cél továbbá, hogy a megvalósuló konzultációk, vita-alkalmak, események eredményei, kimenetei felhasználhatók legyenek a strukturált párbeszéd aktuális körében készülő magyarországi jelentéshez.
A hosszú távú fejlesztő folyamat részei:
 1. Szeminárium: 3 napos bentlakásos felkészítő találkozó, 2013. szeptember 26-28., vagy 2013. október 3-5. között, Budapesten
 2. Mentorálás: 2013. október – 2014. január
 3. Értékelőtalálkozó: 2014. február (a résztvevőkkel közösen egyeztetett időpontban)
A hosszú távú folyamat fontos része a mentorálás. A résztvevők a helyi projektjeik megvalósítása alatt mentori támogatást kapnak, a mentorálást a facilitátorok végzik a Programiroda segítségével.
A helyben megvalósult projekteket követően egynapos zárótalálkozóra kerül sor, ahol a fejlesztőfolyamatot és a projektek eredményeit a résztvevők közösen értékelik.
A facilitátorok feladatai
 • A szeminárium napi programjának összeállítása;
 • Az átadott módszertan leírása;
 • A facilitátori feladatok ellátása a teljes fejlesztőfolyamat során;
 • A projekthez tartozó dokumentáció elkészítése
 • Szoros együttműködés a Programiroda munkatársával, melynek része 2013. augusztus végén egy előkészítőtalálkozón/megbeszélésen való részvétel Budapesten
A facilitátori tevékenység magában foglalja a szeminárium és a teljes folyamat előkészítését, lebonyolítását és értékelését. Mind az előkészítő, mind a lezáró szakaszban mindkét facilitátor részt vesz az egyeztetésen az NCSSZI területért felelős szakreferensével.
A facilitátorok részletes programot, módszertani leírást és írásos záró beszámolót készítenek.
A programot és a módszertani leírást a program megkezdése előtt átadják a Programiroda munkatársának. A szakmai záró beszámolót legkésőbb 15 nappal a hosszú távú fejlesztő folyamatot követően adják át a Programirodának, aki beépíti az éves szakmai beszámolójába.
A facilitátorral szembeni elvárások
 • Tapasztalat a nemformális tanulás/nevelés területén;
 • Tapasztalat a strukturált párbeszéd/aktív európai állampolgárság témaköre területén;
 • Tapasztalat a témához kapcsolódó EU-s támogatási programok (FLP, LLLP) terén;
 • Rendelkezésre állás és a projekt sikere iránti elkötelezettség a hosszú távú fejlesztŐ folyamat teljes ideje alatt
Jelentkezés módja
Pályázni szakmai önéletrajzzal (az elvárásokkal kapcsolatos releváns tapasztalatok részletezésével), motivációs levéllel, a 3 napos szeminárium programjának tervezetével és módszertani leírásával lehet.
Facilitátorok párban is jelentkezhetnek.
A szeminárium programjának összeállításához további szempontokról előzetes konzultáció kérhető a Programiroda TCP-ért felelős munkatársaitól.
Az Európai Unió fiatalokkal folytatott strukturált  párbeszéd folyamatáról információk itt találhatók: 
További tudnivalók
A facilitátorok a tevékenységet a Programirodával szoros szakmai együttműködésben valósítják meg.
A facilitátorok bevonják a Programirodát az alábbi területen:
 • a fejlesztıfolyamat ütemezésének és a szeminárium végleges programjának kialakítása;
 • szakmai értékelés
A szeminárium, a mentorálás és az értékelő találkozó magyar nyelven folynak, a pályázatokat magyar nyelven várjuk.
A fejlesztő folyamat résztvevőinek tervezett létszáma 20 fő.
Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. • Tel.: +36 (1)237-6700 • Fax: +36 (1) 237-6760
A részvevőket a Programiroda hívja meg, a facilitátorok a folyamat kezdete előtti szakmai tudnivalókról tájékoztatják a résztvevőket. A részvevők listáját a Programiroda a facilitátorok rendelkezésére bocsátja, igény szerint.
A programok megvalósításához szükséges eszközöket előzetes egyeztetés alapján a Programiroda biztosítja.
Díjazás
A facilitátor díjazása: 7 nap X 50 000 Ft+ÁFA = 350.000 Ft + ÁFA (1 nap előkészítés, 3 nap szeminárium, 2 napi facilitátori díj a folyamatos mentorálásért, 1 nap értékelőtalálkozó).
A bentlakásos szeminárium és az értékelő találkozó idejére a facilitátoroknak a Programiroda ellátást biztosít, illetve a lakhely és a program helyszíne között egy tömegközlekedéssel történő oda-vissza utazás költségét megtéríti.
A pályázatok benyújtási határideje
A pályázatok benyújtási határideje: 2013. augusztus 12., éjfél
A pályázatokat elektronikusan kérjük benyújtani az  alábbi e-mail címre: kepzes.flp@ncsszi.hu
A pályázat elbírálása, szerződéskötés, ellenőrzés
A pályázatokról a Programiroda felelős munkatársai döntenek. A nyertesekkel a Programiroda szerződést köt. A fejlesztőfolyamat tartalmi megvalósulását a Programiroda munkatársai mind a tervezési, mind a megvalósítási és értékelési szakaszban nyomon követik.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. augusztus 17., ez után a Programiroda felelős munkatársa írásban értesít minden pályázót.
További információ:
Szőke Zsófia
NCSSZI – Fiatalok Lendületben Programiroda
zsofia.szoke@ncsszi.hu
06 (1) 237 67