palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a hátrányos helyzetű térségekben élő tehetséges fiatalok támogatására

Pályázat a hátrányos helyzetű térségekben élő tehetséges fiatalok támogatására. A pályázat célja a hátrányos helyzetű térségekben, illetve településeken a tehetségsegítés szakmai feltételeinek erősítése a szervezeti formák kialakításával és bővítésével, igazoltan a tehetséggondozást megvalósító programok támogatásával. Támogatás nyújtása a hátrányos helyzetű térségekben a tehetséggondozásban részt vevő segítők, szakemberek szakmai kompetenciáinak gazdagítása érdekében. Támogatás biztosítása –  az együttműködési formák létrehozása és működtetése érdekében -a térségben működő tehetséggondozó szervezetek számára. Olyan rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, amelyek biztosítják a felfedezett tehetségek és segítőik bemutatkozását, ezáltal biztosítva, hogy mások számára is követhető mintát adhassanak. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű térségekben, településeken működő Tehetségsegítő Tanácsok támogatása. Olyan lehetőségek biztosítása, amelyek hozzájárulnak a tehetségsegítéshez való egyenlő hozzáférés esélyeinek javításához.


A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12

A támogatandó tevékenységek köre

  • A hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő tehetséges tanulók számára a környezetükben lévő regionális, térségi, helyi Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok és/vagy tehetséggondozó intézmények által nyári program szervezése.
  • A hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő hátrányos helyzetű/roma tanulók tanárai, mentorai számára továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai napokon való részvétel biztosítása illetve támogatása.
  • Jó gyakorlatok leírása, átadása, átvétele tehetség-felismeréssel, tehetséggondozással, tehetség-tanácsadással több éve foglalkozó intézményektől, szervezetektől, programoktól.
  • A tehetséggondozó hálózat által le nem fedett térségekben tehetségkutató, bemutatkozó, érdeklődésfelkeltő, motiváló nyári programok szervezése és lebonyolítása

A rendelkezésre álló összeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg  70.000.000  Ft,  azaz  hetvenmillió forint.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább  500.000  Ft, illetve legfeljebb  3.000.000  Ft  vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke, intenzitása
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A támogatás intenzitása 100 %.

A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik.

Jelen Pályázati Felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 25-100 db.

Pályázók köre

  • Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, kollégium
  • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények, valamint a Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és  pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel.
  • Továbbá olyan hátrányos helyzetűekkel foglalkozó Tehetségsegítő Tanácsok, amelyek a http://geniuszportal.hu/tehetsegsegito_tanacsok  oldalon, a tehetségsegítő Tanácsok adatbázisában szereplő magyarországi Tehetségsegítő Tanácsok egy jogi személyiségű (szervezet) tagjával, mint kötelezettségvállalóval együtt. A Kötelezettségvállaló kizárólag egy magyarországi szervezet lehet, amely a Tehetségsegítő Tanács önálló jogi személyiséggel rendelkező tagja

A pályázatok beadási határideje: 2013. június 24.

Letölthető dokumentumok

A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:

A pályázatok szakmai tartalmával kapcsolatos információ:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda,
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247,

Gyombolai Gyula
Telefon: 06-30-387-3506

Molnár Anna
Telefon: 06-30-387-7242
e-mail: ntp@ofi.hu

Pénzügyi és formai értékeléssel kapcsolatos információ:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postacím: 1381 Budapest, Postafiók 1412.

Fogarasi Annamária
Telefon: (06-1) 882-6836,