palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Jövő egészségőrei pályázat

beres-palyazat1A Béres Egészség Hungarikum Alapítvány pályázati kiírása a „Jövő egészségőrei” számára. A Béres Egészség Hungarikum Alapítvány (továbbiakban: „Alapítvány’) pályázatot hirdet ifjúsági közösségek, valamint e közösségekért tevékenykedő ifjúsági szervezetek (pl.: iskolai alapítványok, HÖK, Cserkészszövetség tagjai stb.) számára.

Pályázni 14-25 éves fiataloknak szóló egészségmegőrző programokkal lehet.   A pályázat kidolgozásában és megvalósításában a fiataloknak egyaránt részt kell venniük. Az egészségmegőrző programnak a közösség szükségleteire kell épülnie.

Az egészségmegőrző program keretében az Alapítvány nem kívánja támogatni az egészségügyi ellátás feltételeinek javítását (pl.: orvosi műszerek, eszközök beszerzése) és szűrési programokat, a hagyományos egészségnevelési, valamint a betegségekre (azok orvosi felderítésére, orvosi kezelésére) vonatkozó programokat. Nem adható továbbá támogatás szociális célokra, állami feladatokra és a pályázó szervezet működési költségeire sem.

A pályázat célja:

 • hogy a pályázott programok támogatásával segítse az olyan fiatal közösségek kialakítását, építését, megerősítését, melyek a 14-25 év közötti fiatalokat fogják össze az egészségük fejlesztése érdekében;
 • e programok kialakításában és megvalósításában az adott közösség tagjai cselekvően vegyenek részt, és ez az aktív részvétel egyértelműen derüljön ki a programokból;
 • a program(ok) a célcsoporthoz illeszkedő innovatív elemeket tartalmazzon az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés területén;
 • a pályázó által kidolgozott programok legyenek fenntarthatóak, azaz a pályázati támogatás felhasználását követően is legyenek képesek az ifjúsági közösségek folytatni azt(azokat);
 • az ifjúsági közösségek ötleteinek összegyűjtése és a programok megvalósítása során e közösség tagjainak a bevonás, a beleszólás és az aktív közreműködés lehetőségét biztosítsa;
 • erősítse a fiatal egyének és közösségek autonómiáját, önbizalmát, egyúttal felelősségérzetét is a saját és társaik egészségének megőrzésében és fejlesztésében;

Pályázók köre:
A 14-25 éves korosztály közösségeinek képviseletében olyan Magyarországon bejegyzett szervezet, intézmény pályázhat, amelynek alapító/ létesítő okirata tartalmazza azt, hogy  e célcsoport érdekében tevékenykedik (pl.: alapítványok, egyesületek), illetve e tevékenysége működésének lényegéhez tartozik (oktatási intézmények, helyi önkormányzatok). Egy pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. Jelen pályázat keretében gazdasági társaságok nem nyújthatnak be pályázatot.

A  p á l y á z a t  b e a d á s i  h a t á r i d e j e: 2010. április 30.

Programok megvalósításának időszaka: 2010. szeptember 1. – 2010. december 15.

Egy pályázó által elnyerhető támogatási összeg: maximum 300.000 forint

A jelen pályázaton benyújtott program(ok) támogatási igényéhez a pályázónak nem kell pénzügyi önrészt felmutatnia. A természetbeni önrészt, amely a program megvalósításához szükséges összeg 15%-a, az ifjúsági közösségek (és segítőik) által felajánlott önkéntes munkaként vagy egyéb felajánlásként forintosított értékben kérjük megadni.

A pályázaton igényelhető támogatás formája:

 • A pályázati támogatás a nyertes ifjúsági közösségek részére előfinanszírozott.
 • Szerződésszerű teljesítés esetén a támogatás vissza nem térítendő.


A  p á l y á z a t e l b í r á l á s a :

A pályázatról független szakértői grémium javaslatára az Alapítvány kuratóriuma dönt 2010. május 30-ig. A kuratóriumi döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.

Hiánypótlási lehetőség: A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásakor nem szükséges hivatalos szervezeti dokumentumot, igazolást csatolni. Ezeket a dokumentumokat a szerződéskötéshez kell majd benyújtani. A pályázati adatlap aláírásával jelenti ki a pályázó szervezet, hogy a kiírás feltételeinek megfelel, szerződéskötésre és a támogatás odaítélésére jogosult.

A Pályázati Dokumentáció benyújtása nyomtatott és elektronikus formában egyaránt kötelező:
E-mail cím: info@beh.hu

Levelezési cím:
Béres Egészség Hungarikum Alapítvány
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

A hiánytalan pályázati dokumentációhoz szükséges:

 • részletes pályázati programterv, amely az alábbi elemeket tartalmazza
  • információk a pályázó közösségről és a célcsoportról
  • a pályázati támogatással segíteni kívánt probléma, feladat részletes bemutatása
  • cselekvési program(ok) a célcsoport(ok) feltüntetésével, a program(ok) tartalmának leírásával, részletes ütemezéssel és költségvetéssel, a várható eredmények, hatások feltüntetésével, e hatások mérésének mutatóival (indikátorok), a fenntarthatóság bizonyításával, a megvalósítani kívánt program kommunikációs tervével, valamint az egyes cselekvési programok megvalósításban résztvevő személyek, szervezet(ek) feltüntetésével. Ezeket cselekvési programonként kérjük egy átlátható, táblázatos formában összefoglalni.
 • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
 • pályázati kérdőív.

A pályázati dokumentációt 1 (egy) eredeti és 2 (kettő), az eredetivel megegyező másolati példányban elkészítve, az eredeti példányt minden oldalon szignózva kérjük beküldeni a fenti levelezési címre (vagyis összesen 3 példányt, külön-külön összefűzve).

A pályázati dokumentációt – a határidőben történő benyújtásához – a benyújtási határidő napján 24 óráig kérjük postára adni, melyet a postai keletbélyegző igazol. Az ezt követően postára adott, valamint a személyesen a pályázat kiírójához eljuttatott pályázati dokumentációt nem áll módunkban érvényes pályázatként elfogadni. A benyújtott dokumentációt az Alapítványnak nem áll módjában a pályázók részére visszaadni.
A pályázati dokumentációhoz szükséges kitöltendő pályázati adatlapot és kérdőívet a www.beh.hu oldalról kérjük letölteni!

A pályázat előkészítésének támogatása a pályázati időszakban:

A pályázat szakmai programjának elkészítéséhez segítséget adhat az Alapítvány honlapja www.beh.hu (http://beh.hu/egeszsegterv/kerdesek_valaszok).
Amennyiben a pályázóknak egyéb kérdésük van, az info@beh.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

Várható szerződéskötés: 2010. június 15.