palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az uniós katasztrófavédelmi mechanizmus gyakorlatai 2010 pályázat

civil-protection pályázatAz Európai Bizottság Humanitárius Segélyek Főigazgatóságának polgári védelemért felelős szervezeti egysége pályázati felhívást tesz közzé az olyan gyakorlatok felkutatása céljából, amelyek alkalmasak lehetnek pénzügyi támogatásra a polgári védelmi pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló, 2007. március 5-i 2007/162/EK, Euratom ( 1 ) tanácsi határozat és a közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus kialakításáról (átdolgozás) szóló, 2007. november 8-i 2007/779/EK, Euratom ( 2 ) tanácsi határozat keretében.

A pénzügyi támogatást támogatás formájában nyújtják.

Az érintett területeket, a pályázatok jellegét és tartalmát, valamint a finanszírozás feltételeit a pályázati útmutató ismerteti. Ugyanez a dokumentum tartalmazza a pályázatok benyújtásával kapcsolatos részletes tudnivalókat (cím, benyújtási határidő) is. Az útmutató és a pályázati űrlapok az Europa honlap következő oldaláról tölthetők le:

http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/finance.htm

Calls for Proposals 2010

A pályázatokat a pályázati útmutatóban megjelölt címre, 2010. április 30-ig kell a Bizottsághoz eljuttatni. A pályázatokat postai úton vagy más küldeménytovábbító szolgáltatás révén legkésőbb 2010. április 30-ig kell megküldeni (igazolásul a küldemény postai felvételének napja, a postai bélyegző kelte vagy a feladóvevény kelte szolgál). A pályázatok az útmutatóban megjelölt címen, legkésőbb 2010. április 30-án 17 óráig személyesen is benyújthatók (igazolásul a keltezéssel ellátott, a felelős tisztviselő által aláírt átvételi elismervény szolgál). A faxon vagy elektronikus levélben benyújtott, a hiányos és a több részben megküldött pályázatokat a Bizottság nem fogadja el.

A támogatások odaítélése a következő eljárás szerint történik:

  • a pályázatok beérkezése a Bizottsághoz, nyilvántartásba vétele és visszaigazolása a Bizottság által,
  • a pályázatok elbírálása a Bizottság által,
  • döntés az odaítélésről, a pályázók értesítése az eredményről.

A kedvezményezettek kiválasztása az 2. pontban említett útmutatóban meghatározott kritériumok alapján, valamint a rendelkezésre álló költségvetés keretei között történik.
A Bizottság kedvező döntése esetén a Bizottság és a pályázatot benyújtó fél között támogatási megállapodás jön létre (euróban kifejezett összegekkel).
Az eljárás szigorúan bizalmas.

Forrás: C 60/14 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.11.