palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az EU gyorsreagálási képességére vonatkozó előkészítő intézkedés pályázat 2010/C 64/05

civil-protection pályázatAz Európai Bizottság polgári védelemért felelős Főigazgatóságának Polgári védelmi és katasztrófa-elhárítási csoportja pályázati felhívást tesz közzé olyan, az EU polgári védelmi gyorsreagálási képességével kapcsolatos projektek felkutatása érdekében, amelyek finanszírozásban részesülhetnek.

A finanszírozás vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg.

Az érintett területeket, a fellépések jellegét és tartalmát, valamint a finanszírozás feltételeit a pályázati útmutató ismerteti. Ugyanez a dokumentum tartalmazza a pályázatok benyújtásával kapcsolatos részletes tudnivalókat (cím, beadási határidő) is.

Az útmutató és a pályázati űrlapok az Europa honlap következő oldaláról tölthetők le:

http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/calls.htm

A pályázatokat 2010. április 15-ig kell a Bizottsághoz eljuttatni a pályázati útmutatóban megjelölt címre.

A pályázatokat postai úton vagy más küldeménytovábbító szolgáltatás révén legkésőbb 2010. április 15-ig kell beküldeni (igazolásul a küldemény postai felvételének napja, a postabélyegző kelte vagy a feladóvevény kelte szolgál). A pályázatok az útmutatóban megjelölt címen személyesen is benyújthatók 2010. április 15-én 17 óráig (igazolásul a keltezéssel ellátott, a felelős tisztviselő által aláírt átvételi elismervény szolgál).
A faxon vagy elektronikus levélben benyújtott, a hiányos és a több részben megküldött pályázatokat a Bizottság nem fogadja el.

A pályázatok elbírálása a következő eljárás szerint történik:

  • a pályázatok beérkezése a Bizottsághoz, nyilvántartásba vétele és visszaigazolása a Bizottság által,
  • a pályázatok elbírálása a Bizottság által,
  • döntés az odaítélésről, a pályázók értesítése az eredményről.

A támogatandó pályázatok kiválasztása az I.2. pont szerinti útmutatóban előírt kritériumok alapján, a rendelkezésre álló költségvetés keretei között történik.
A Bizottság kedvező döntése esetén a Bizottság és a pályázatot benyújtó fél között támogatási megállapodás jön létre (euróban kifejezett összegekkel).

Letölthető dokumentumok:

Call for Proposals: Preparatory Action on an EU rapid response capability (2010/C 64)

Forrás: EUR-LEX, http://ec.europa.eu/