palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Borászati gép, technológiai berendezés beszerzésére irányuló támogatási kérelem

Borászat pályázat

A Magyar Közlöny 231. számában megjelent az agrárminiszter 53/2020. (X. 27.) AM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról.

A támogatás jogosultsági feltételei

2. § (1) A támogatás igénybevételére borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult.

Támogatható tevékenységek

 • a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése, új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása;
 • a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembe helyezésű borászati gép beszerzése;
 • az e rendelet alapján támogatott borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: borászati gép, technológiai berendezés].

Támogatás olyan, 2020. január 1-jét követően első alkalommal üzembe helyezett borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez nyújtható,

 • amely a  borászati üzem szőlőfeldolgozó, borkészítési vagy -palackozási kapacitásának növekedésével vagy a  piaci igényekhez való alkalmazkodáson keresztül hozzájárul a kérelmező versenyképességének növeléséhez, és
 • amelynek célja a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK, a  234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.  december 17-i 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) 50. cikkében meghatározott termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése.

A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

A borászati gép, technológiai berendezés beszerzésére irányuló támogatási kérelem

 1. a 2020. évben november 2. és november 22. között,
 2. a 2021. évben április 1. és április 20. között,
 3. a 2022. évtől kezdődően az adott pénzügyi év január 15. és február 15. között elektronikus úton nyújtható be a  Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az  elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a Kincstárhoz az  erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

A támogatás keretösszege és mértéke

 • A 2021–2023. pénzügyi évekre vonatkozó támogatás keretösszege 21 millió eurónak megfelelő forintösszeg, azzal, hogy az adott pénzügyi évre rendelkezésre álló támogatási összegről az agrárpolitikáért felelős miniszter az azt megelőző pénzügyi év augusztus 15-éig tájékoztatja a Kincstárt, amely azt a honlapján közleményben teszi közzé.

Egy kérelmező részére

 • a  6. § (1) bekezdése szerinti kifizetési kérelmek vonatkozásában benyújtási időszakonként legfeljebb 100 millió forint,
 • a 7. § (1) bekezdése szerinti kifizetési kérelmek vonatkozásában legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható

A támogatás mértéke őstermelő és KKV esetében a borászati üzem működési helye szerinti,

 • az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 50%-a,
 • az 1. mellékletben szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 40%-a.

A támogatás mértéke nagyvállalat esetében a borászati üzem működési helye szerinti,

 • az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 25%-a,
 • az 1. mellékletben szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 20%-a.

A  támogatási keretösszeg nyilvántartása érdekében a forintban kifejezett támogatás összegének euróra történő átszámítása a  támogatásról szóló döntés évének január 1-jén érvényes, az  EKB által jegyzett középárfolyamon történik.

További részletek a Magyar Közlöny 231 ( MK_20_231. ) számában olvashatók.