A pályázat Magyarország újraiparosítását segíti elő. Ennek részeként olyan iparágakat támogat, amelyek korábban környezetszennyezőek voltak, mostantól viszont környezetbaráttá válnak, így tudnak hozzájárulni a munkahelyek megerősödéséhez és újak létrejöttéhez.

A legígéretesebb vállalkozások támogatására, versenyképességük javítására, a hazai termékek előállításának ösztönzésére a Zöld Nemzeti Bajnokok program szolgál, amellyel most az egyszer használatos műanyag termékeket helyettesítő késztermékek előállítását ösztönzik.

Kiemelt cél a körforgásos gazdaságra történő átállás iparági támogatása. Ennek megfelelően szeretnék az újrafelhasználás és újrahasznosítás, valamint a környezetbarát termékekre történő átállást támogatni, hiszen nemzetgazdasági szinten is realizálható eredmények származhatnak majd a másodnyersanyagok hasznosításának technológiai megújulásából.

A körforgásos gazdaságra történő átállástól a teljes értéklánc megújulását várják: ennek keretében elsőként a környezetre legártalmasabb műanyag termékek piacról történő kivezetése és az azokat helyettesítő, környezetbarát termékek piacra vezetését szeretnék támogatni. Az előminősítési eljárás során a szakértők értékelik a jelentkezők felkészültségét és a fejlesztés koncepcióját, figyelembe veszik továbbá a vállalkozások zöld minősítéseit is, vagyis a gyártott készterméken kívül a vállalkozás teljes működésének is „környezetbarátnak”, a zöld gazdasághoz illeszkedőnek kell lennie.

Kedvező értékelés esetén a vállalkozás tanúsítványt kap, amellyel pályázhat a kapcsolódó fejlesztési forrásra.

A minősítés megszerzésére 2021. január 15-ig lehet jelentkezni itt.

A GINOP 1.2.13-20 pályázat előminősítési körében olyan vállalkozások vehetnek részt, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 nap) üzleti évvel, éves átlagos statisztikai állományi létszámuk legalább 3 fő, nettó árbevételük 2019-ben elérte, vagy meghaladta a 30 millió forintot és fejlesztési koncepciójuk az egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékeket gyártó vállalkozások támogatása témakörhöz kapcsolódik.

A programba csak olyan vállalkozások vonhatók be, amelyek rendelkeznek a kevésbé fejlett régiókban (vagyis Közép-magyarországi régión kívül) székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel és a fejlesztést ott tervezik megvalósítani, illetve fejlesztési igényük nem mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységekre irányul. 

A pályázat előminősítésére regisztrálni a znb.ifka.hu oldalon lehet, ahol a pályázatról bővebb információk is megtalálhatók.