palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban

2020. november 2-án a Pénzügyminisztérium meghirdette a „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban (PM_KOMPLEX_KKV_2020)” című pályázati kiírást 2, 48 milliárd forintos keretösszeggel.  2021. február 18. napjától kizárólag a PM_KOMPLEX_KKV_2020_A3 (Nagykőrösi járás kisléptékű támogatásai), A4 (Szobi járás kisléptékű támogatásai), és B3 (Nagykőrösi járás nagyléptékű támogatásai) alkonstrukciókban van lehetőség további pályázatok benyújtására.

A PM_KOMPLEX_KKV_2020_A1 (Ceglédi járás kisléptékű támogatásai), A2 (Nagykátai járás kisléptékű támogatásai), B1 (Ceglédi járás nagyléptékű támogatásai) és B2 (Nagykátai járás nagyléptékű támogatásai) alkonstrukciók vonatkozásában a beérkezett támogatási igények meghaladták az adott alkonstrukcióban rendelkezésre álló keret 200%-át. Ezen alkonstrukciók ennek következtében felfüggesztésre kerültek, további pályázatok benyújtására itt nincs lehetőség.

2021. február 18. napjától kizárólag a PM_KOMPLEX_KKV_2020_A3 (Nagykőrösi járás kisléptékű támogatásai), A4 (Szobi járás kisléptékű támogatásai), és B3 (Nagykőrösi járás nagyléptékű támogatásai) alkonstrukciókban van lehetőség további pályázatok benyújtására, a pályázat 30 napos nyitva tartási időszakának végéig vagy az adott alkonstrukció keretében rendelkezésre álló forrás 200%-át elérő támogatási igények eléréséig.

 

A pályázat keretében kisléptékű beruházásokra a Ceglédi, a Nagykátai, a Nagykőrösi, és a Szobi járás területéről 1,5 – 25 m Ft támogatási igénnyel, nagyobb léptékű beruházások esetén pedig a Ceglédi, a Nagykátai, és a Nagykőrösi járás területéről 25-120 m Ft támogatási igénnyel lesz lehetőség pályázatok benyújtására.

A vállalkozások telephelyének korszerűsítése, bővítése és a szükséges termelő eszközök beszerzése mellett a kiírás lehetővé teszi a megújuló energiaforrások alkalmazásához, a beruházások megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételéhez, a migrációs fejlesztésekhez, a betanításhoz, a szállításhoz és üzembe helyezéshez, az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez, illetve az információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó költségek elszámolását is bizonyos feltételek mellett.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

A pályázat célja

A mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók termelési szolgáltatásuk színvonalának emelése érdekében a vállalkozások saját tulajdonú ingatlanán történő eszközök beszerzése, illetve telephely-fejlesztésének támogatása a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások területén.

A kizárólag eszközbeszerzésre irányuló pályázat esetén lehetőség van arra, hogy a Pályázó a tervezett fejlesztést harmadik fél tulajdonában lévő ingatlanon is megvalósíthassa, amennyiben az érintett ingatlan a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikén található és a Pályázó rendelkezik a fenntartási időszak végéig szóló érvényes bérleti szerződéssel a megvalósítási helyszínre vonatkozóan.

A KKV szektor, különösen a járások számára nélkülözhetetlen termékeket előállító és/vagy szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások termelékenységének, hatékonyságának, termelési feltételeinek javítása és ezáltal a helyi gazdaság koronavírus világjárványt követő újraindítása.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 2,5 milliárd Ft

Elnyerhető támogatás mértéke

Kisléptékű pályázat esetén mind a négy kedvezményezett járásban: minimum 1,5 – maximum 25 millió Ft;
Nyertes pályázatok száma: 36-600 db

Nagyléptékű pályázat esetén mindhárom kedvezményezett járásban: minimum 25 – maximum 120 millió Ft
Nyertes pályázatok száma: 13-63 db

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

 • mikro-, kis- és középvállalkozások.
 • Gazdálkodási formakód szerint:
  • 113 Korlátolt felelősségű társaság;
  • 114 Részvénytársaság;
  • 117 Betéti társaság;
  • 231 Egyéni vállalkozó;
 • aki, a fejlesztését a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikének területén valósítja meg
 • a fejlesztést a pályázó a 100%-os tulajdonában lévő ingatlanon (egy megvalósítási helyszín) valósíthatja meg.
 • Kizárólag eszközbeszerzésre irányuló pályázat esetén lehetőség van arra, hogy a Pályázó a tervezett fejlesztést harmadik fél tulajdonában lévő ingatlanon is megvalósíthassa, amennyiben az érintett ingatlan a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikén található és a Pályázó rendelkezik legalább a fenntartási időszak végéig hatályos bérleti szerződéssel a megvalósítási helyszínre vonatkozóan
 • kizárólag eszközbeszerzés tekintetében akkor is benyújtható pályázat bérelt megvalósítási helyszínre tekintettel, ha a helyszín nem ipari park vagy vállalkozói park területén található;
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő (kivéve egyéni vállalkozó) volt
 • Rendelkeznek legalább egy lezárt (kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

a) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások, végrehajtása, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása, valamint a kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése telekhatáron belül Pest megye érintett járásaiban, melybe beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási tevékenységhez köthető bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése is. – kis-, és nagyléptékű támogatási igényű pályázat esetén egyaránt
b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek bővítése az ahhoz kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása, valamint ehhez kapcsolódóan a kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése telekhatáron belül Pest megye érintett járásaiban, melybe beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási tevékenységhez köthető bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése is. – kis-, és nagyléptékű támogatási igényű pályázat esetén egyaránt
c) Meglévő telephelyen található felépítmény felújítása, átalakítása, modernizációja az érintett járásokban, melybe beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási tevékenységhez köthető bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése is. – kizárólag kisléptékű támogatási igényű pályázat esetén.
d) Olyan új eszköz beszerzése, mely a Pályázónak az 1. számú melléklet szerinti főtevékenységéhez, vagy az 1. melléklet szerinti főtevékenységétől eltérő, az 1. melléklet szerinti melléktevékenységéhez illeszkedik és a Pályázó főtevékenysége vagy a pályázat alapjául szolgáló melléktevékenysége keretében létrehozott termék vagy szolgáltatás előállításához ténylegesen szükséges – kis-, és nagyléptékű támogatási igényű pályázat esetén egyaránt. A pályázat keretében több eszköz is beszerezhető, ám e termelőeszközök beszerzési árának egyenként meg kell haladnia

 • nagyléptékű támogatás esetében a nettó 750 ezer forintot,
 • kisléptékű támogatás esetén a nettó 200 ezer forintot.

A pályázat keretében egyidejűleg több önállóan támogatható tevékenységre tekintettel is benyújtható támogatási igény. Nagyléptékű támogatások elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek komplex jellegűek, azaz telephelyfejlesztési és eszközbeszerzési tevékenységet egyaránt terveznek megvalósítani.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • megújuló energiaforrások alkalmazása, nem nagyobb mértékben, mint ami a Pályázó energiaigényét fedezi – kizárólag kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás és de minimis támogatás jogcímen igényelhető;
 • szolgáltatások igénybevétele: telephelyfejlesztés esetén a külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei, úgymint a projektek megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei (tervezési költség, építési műszaki ellenőr díja, illetve amennyiben releváns, a tervellenőr díja; a megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak, stb) – e költségek kizárólag eszközbeszerzést tartalmazó pályázatok vonatkozásában nem elszámolhatók; regionális beruházási támogatás és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken e tételek abban az esetben számolhatók el, amennyiben azok aktiválásra kerülnek a Sztv. 47-48., és 51. §-ában foglaltak szerint;
 • az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó testreszabás, a migrációs fejlesztések (adatok is), a betanítás, a szállítás és üzembe helyezés költségei együttesen – a jelen Kiírás 6.2 pontja szerinti bármely támogatási jogcímen igényelhető;
 • az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – a jelen Kiírás 6.2 pontja szerinti bármely támogatási jogcímen igényelhető;
 • információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése a projekt elszámolható legfeljebb 20%-a erejéig a jelen Kiírás 6.2 pontja szerinti bármely támogatási jogcímen igényelhető.

Amennyiben a Pályázó önállóan nem támogatható tevékenységet kíván megvalósítani, úgy legalább egy önállóan támogatható tevékenységet is meg kell valósítania oly módon, hogy az önállóan támogatható tevékenységre fordított kiadás képezze a kivitelezési költségek legalább 70%-át, nagyléptékű, komplex fejlesztés megvalósítása esetén pedig legalább 80%-át.
A telephelyfejlesztést tartalmazó pályázatokat csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, telephelyfejlesztés vonatkozásában a telephelyen kívüli megvalósítás nem támogatható.

A támogatás formája: nem visszatérítendő költségvetési támogatás

Az igényelhető támogatás összege:

 • kisléptékű pályázat esetén mind a négy Kedvezményezett járásban minimum 1,5 – maximum 25 millió Ft;
 • nagyléptékű pályázat esetén mindhárom Kedvezményezett járásban minimum 25 – maximum 120 millió Ft.

Saját forrás mértéke, formája, igazolása

A saját forrás minimális mértéke a pályázat egészére vetítve 30%.
A Pályázó saját forrása önerejéből, hitelből és egyéb forrásból állhat.

 

 

 

Letölthető dokumentumok

PM_KOMPLEX_KKV_2020_módosított_kiírás

PM_KOMPLEX_KKV_2020_ADATLAP

PM_KOMPLEX_KKV_2020_Beruhazasi_Terv_Utmutato_vegleges

 

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

A „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban (PM_KOMPLEX_KKV_2020)” című pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2021. február 17. (szerda) 8.00 órától nyújthatják be a pályázók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon.

A forráskeret 200%-át elérő beérkezett pályázatok esetén kerül lezárásra.