palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat műemlék épületek állagmegóvására, helyreállítására és felújítására, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására

A hét legveszélyeztetettebb örökség

Pályázati felhívás az országos műemléki nyilvántartásban szereplő műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 120.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 10.000.000 Ft.
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 50%

Pályázók köre: Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői (természetes személyek, jogi személyek), központi költségvetési szervek kivételével.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2024. július 1. – 2025. december 31.

Finanszírozás módja: A támogatás folyósítására a támogatói okiratban meghatározott módon, az Ávr. 87. § szerinti támogatási előlegként, valamint az Ávr. 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor.

A megítélt támogatás 60%-a előlegként, a támogatói okirat kiadását követően a pályázó által megadott finanszírozási ütemterv szerint kerül átutalásra. További 40% kifizetésére a pályázati cél megvalósítását követően, a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás elfogadását, a szakmai beszámoló benyújtását, valamint az NKA Igazgatósága által felkért szakértő helyszíni szemléjéről készülő elfogadó szakértői vélemény becsatolását követően történik.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát, köteles befizetnia pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium előírja.

Saját forrásként kizárólag azon bevételek fogadhatók el, amelyek más szervezet felé nem kerülnek elszámolásra!

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 50%-a.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

  • építőipari kivitelezési költségek,
  • kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén),
  • műszaki ellenőr díjazása,
  • restaurálási költségek,
  • tervezői művezetés.

Élek a lehetőséggel, pályázni szeretnék!

Pályázatok benyújtásának határideje: 2024. április 16-án éjfél.