palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vásáry Tamás-ösztöndíj pályázat

A Kulturális és Innovációs Minisztérium Innovációért, Felsőoktatásért, Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Államtitkársága pályázatot hirdet a Vásáry Tamás-ösztöndíjra a 2024/2025. tanévre.

A pályázat célja:
a) ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése,
b) a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek támogatása.
Az a) és b) pont alapján külön ösztöndíjpályázat nyújtható be.

Az 1. a) illetve b) pont szerinti Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:

 • magyar állampolgár, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy,
 • a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 30. életévét töltötte be,
 • a pályázat benyújtásának időpontjában, valamint az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt az Nftv. 1. melléklete szerinti államilag elismert felsőoktatási intézménnyel előkészítő, vagy hallgatói jogviszonyban áll,
 • más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül,
 • a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta, és
 • a Kormányrendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

Az elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei

A pályázaton az az ifjú hangszeres zenész vehet részt, aki tanulmányait

  • a zeneművészet képzési ághoz tartozó szakon – az Nftv. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alap-, vagy mesterképzési szinten – hallgatói jogviszony keretében folytatja,
  • a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez (korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén törvényes képviselőjével egyetemben).

Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül.
Az elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei

A pályázaton az vehet részt, aki
a) tanulmányait az Nftv. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alap-, vagy mesterképzési szinten hallgatói jogviszony keretében folytatja,
b) vállalja, hogy dokumentálja már elvégzett, vagy folyamatban lévő önkéntes tevékenységét, annak eredményeit, népszerűsítve ezzel az önkéntességet.

Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki

 • az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, vagy b) önkéntes tevékenységét hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű személyek körében folytatja, vagy folytatta.

Az ösztöndíj tartalma és mértéke: havi nettó 100.000 Ft összegű ösztöndíj folyósítása a 2024/2025. tanévben.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 10 hónap (2024. szeptember 01. – 2025. június 30.).

Az ösztöndíjas keretszám: ösztöndíjban egy-egy, a 2024/2025. tanévben összesen kettő pályázó részesülhet.

Letölthető dokumentumok

Pályázati Felhívás
Adatlap

A pályázat benyújtásának határideje: a meghirdetést követő(2024.04.10.)  harmincadik nap (postai feladás dátuma).
A pályázat benyújtásának helye: Kulturális és Innovációs Minisztérium, Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály, 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. (levelezési cím).
A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő tíz naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő