palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása pályázat – KAP-RD09b-1-24

Pályázat dísznövény előállítással, kereskedelemmel vagy zöldterület kezeléssel foglalkozó kisvállalkozások számára. (A pályázati kiírás jelenleg társadalmi egyeztetés időszakában van).  A pályázat benyújtási időszaka 2024. június 25-től 2025. február 17-ig tervezett.

Kedvezményezettek köre
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be dísznövény előállítással, kereskedelemmel vagy zöldterület kezeléssel foglalkozó kisvállalkozások, akik/amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 1. ) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben a vállalkozás2 értékesítés nettó árbevétele vonatkozásában 40%-ot meg nem haladó mezőgazdasági, illetve 50%-
  ot meg nem haladó erdőgazdálkodási nettó árbevétellel rendelkeznek.

  1. ) A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 4. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
  2. ) Erdőgazdasági árbevétel vonatkozásában a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR’08) szerint a 02 (Erdőgazdálkodás) tevékenységcsoportba sorolt tevékenységek vehetők figyelembe (a feltételnek való megfelelést a felhívás 13.1.2. 2. pontja szerint kell igazolni);
 2. ) tevékenysége legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző két teljes lezárt üzleti évben magában foglalta a következők legalább egyikét: TEAOR’08 8130 – zöldterület-kezelés, TEAOR’08 4776 – dísznövény-kiskereskedelem, TEAOR’08 4622 – dísznövény-nagykereskedelem;
 3. )  mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülnek

Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF „Kizáró okok” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon kedvezményezett részére aki/amely:

 • támogatási kérelme nem felel meg a felhívás célkitűzéseinek,
 • a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 1. A versenyképesség javítása érdekében a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez vagy zöldfelület kezeléshez szükséges épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, felújítása:
  1. Telephely, áruda kialakítása, bővítése, felújítása, technológiai korszerűsítése;
  2. Fedett vagy nyitott / részben nyitott rakodótér, raktárhelyiség építése, bővítése, felújítása, eltérő funkciójú épület átalakítása (támogatható raktásátor, konténersátor telepítése is);
  3. Üveg vagy fóliaborítású termesztő berendezések létesítése, meglévő termesztő berendezések korszerűsítése;
  4. Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból: napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, napelemes rendszer
   kialakítása, szélenergia felhasználása.
 2. Építéssel nem járó, a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez és zöldfelület-kezeléshez kapcsolódó új gépek és eszközök, technológiák vásárlása
  1. Kertészeti erő- és munkagépek beszerzése:
   1. ) legfeljebb 1 darab, maximum 85 kW motorteljesítményű traktor;
   2. ) önjáró csemetekiemelő gépek;
   3. ) önjáró állítható emelő platformok;
   4. ) önjáró eszközhordozók és adapterek.
  2. Növényvédelem gépei:
   a) motoros permetezőgépek (háti és talicskás kivitelben);
   b) függesztett vagy vontatott növényvédő gépek;
   c) hideg vagy meleg köd képzők.
  3. Növénytermesztés speciális gépei:
   1. ) bálabontó és földkeverő;
   2. ) cserepezőgépek;
   3. ) automatizált kihordó rendszerek;
   4. ) kézi talajművelő gépek;
   5. ) vetőgépek;
  4. Növényápolás gépei:
   1. ) akkumulátoros metszőollók;
   2. ) akkumulátoros vagy benzinmotoros sövényvágók;
   3. ) akkumulátoros vagy benzinmotoros láncfűrész;
   4. ) magassági ágvágó;
   5. ) tárcsás ágvágók.
  5. Zöldterület kezelés gépei:
   a) fű és pázsit kezelés gépei;
   b) fűvetők és után vetők;
   c) szárzúzók;
   d) árokásók;
   e) elektromos talicskák,
   f) gyepfelszedők;
   g) rönkaprítók, ágdarálók.

Legalább egy tevékenységet választani kell a felsorolt önállóan támogatható tevékenységek közül.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenysége:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható
tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • Projekt előkészítés:
  – szakmai előkészítés, közbeszerzés
 • Mérnöki feladatok.
 • Projektmenedzsment.
 • A projekt részeként megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés (lásd: Fogalomtár) megvalósítása és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, a felhívás 9.4. pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével.
 • Áruszállításra, terepi munkavégzéshez használt, N1 járműkategóriába sorolt, gépjárművek beszerzése a felhívás 9.4. pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.
 • Informatikai eszközök beszerzése.
 •  A telephelyen nevelt, tárolt növények támrendszerének kialakítása.
 • Esővízgyűjtő rendszer kialakítása.
 • Tápoldatozó rendszer kiépítése.
 • Üzemen belüli anyagmozgatás (rakodógép, platós és vontató targoncák és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) gépeinek beszerzése;
 • Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése

A támogatás formája:  vissza nem térítendő támogatás
Igényelhető támogatás
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 36,5 millió forint.
2. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 65%-a.

REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS ESETÉN:
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul azzal, hogy az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg 65%-os maximális támogatási mértéket:
a) Dél-Alföld, Dél-Dunántúl – Baranya vármegye kivételével –, Észak-Alföld, Észak-Magyarország – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye és Heves vármegye kivételével – és Pest tervezési-statisztikai régióban 50%,
b) Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%,
c) Baranya vármegyében, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében és Heves vármegyében 60%.
A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – mikro- és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

Letölthető dokumentum

KAP – RD09b – 1-24 Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF-ben foglaltaknak megfelelnek, és a művelet szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a kedvezményezett biztosítja és igazolja a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg.

Abban az esetben, ha pályázni szeretne, vegye fel velünk a kapcsolatot, töltse ki az alábbi űrlapot!

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. június 25-től 2025. február 17-ig
van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek
együttesen elbírálásra:
1. értékelési szakasz: 2024. év június hó 25. – 2024. július 08.
2. értékelési szakasz: 2024 év július hó 09. -2024. július 22.
3. értékelési szakasz: 2025. év január hó 21. – 2025. február 3
4. értékelési szakasz: 2025. év február hó 04. – 2025. február 17