palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a városi mezőgazdaság fellendítésére Európában és azon túl!

Támogatás a kkv-k ösztönzésére, az új városi mezőgazdasági értékláncban való részvételre a fenntartható növekedés érdekében Európában.

Pályázatok benyújtási ideje: 2024. április 07. 15:00 óra (brüsszeli idő szerint)

A rendelkezésre támogatási keret: 366,000.00 €
A projekt rövidítése: SUAVE
Téma: SMP-COSME-2021-CLUSTER-01 – Euroklaszterek Európa fellendüléséért

A SUAVE általános célja az európai városi mezőgazdaság területén működő európai kis- és középvállalkozások (kkv-k) pénzügyi támogatása a KKV-k minél szélesebb körű, különböző típusú támogatási szolgáltatások igénybevételére.

A támogatás hozzásegíti az európai kkv-kat szolgáltatásaik és készség fejlesztéshez, többek között:

 • hálózatépítéshez ellenálló képességük és üzleti modelljeik javítása érdekében,
 • támogatásokon keresztül új megoldások és gyakorlatok kifejlesztéséhez a fenntartható és rugalmas városi élelmiszer-rendszerek számára,
 • a zöld és digitális gazdaságra való kettős átállás felgyorsításához,
 • kompetenciáik bővítéséhez képzések, hálózatépítési és tanulási tevékenységek révén.
 • globális terjeszkedéshez: a harmadik piacokhoz való hozzáféréshez és a nemzetközi tevékenységekből származó növekedéshez a célpiacokra irányuló nemzetközi missziókban való részvétel révén: Kanada, USA és Mexikó

A SUAVE segíti a KKV-ék és a városi mezőgazdasági kkv-k közös európai tevékenységeiknek megvalósítását, pl.:

 • a digitális technológiákon alapuló termékek/szolgáltatások/tartalmak diverzifikálását az európai városi mezőgazdasági ágazatban;
 • Az európai városi mezőgazdasági értéklánc zöld átállásának támogatását;
 • Az európai városi mezőgazdaságban dolgozó munkaerő képzettség hiányosságainak áthidalását és a nők nagyobb arányú részvételének támogatását;
 • Az üzleti lehetőségek bővítését a nemzetközivé válás, a szinergiák révén, az értékláncok mentén és az értékláncok között.

A pályázók köre:

 1. Az Európai Unióban bejegyzett székhellyel rendelkező KKV-nak kell lennie (250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató, legfeljebb 50 millió EUR éves árbevétellel vagy legfeljebb 43 millió EUR mérlegfőösszeggel) az Európai Unió 2003/361. sz. ajánlása szerinti európai uniós meghatározás szerint.ÉS
 2. a KKV az európai városi mezőgazdaság élelmiszer-ellátási rendszer számára nyújt szolgáltatásokat, termékeket, ellátmányt és technológiákat.ÉS
 3. közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a városi mezőgazdaság legalább egyik alábbi típusához:
  • Kertészetek
  • Akvapónia
  • Háztáji kert
  • Közösségi kert
  • Kulturális örökségi gazdaság
  • Oktató gazdaság/kert
  • Környezetvédelmi gazdaság
  • Kísérleti gazdaság
  • Családi kert
  • Erdei kert
  • Üvegházi kert
  • Zöldfalak
  • Hidroponika
  • Beltéri gazdálkodás
  • Interkulturális kert
  • Szabadidős gazdaság
  • Helyi élelmiszer-gazdaság
  • Tetőkert
  • Tetőtéri üvegház
  • Szociális gazdaság
  • Gazdátlan kert
  • Terápiás farm/kert
  • Városi méhészet
  • Vertikális gazdaság/kert

A kkv-knak a pályázati űrlapon igazolniuk kell, hogy megfelelnek az a., b. és c. kritériumnak.

A pályázóknak a SUAVE területi hatálya alá kell tartozniuk:

 • Minden uniós ország, valamint az egységes piaci program COSME részéhez társult nem uniós országok (Izland, Norvégia, Liechtenstein, Ukrajna, Norvégia).
 • Pályázhatnak továbbá Európa legkülső régióiból, valamint az EU 2021-2027-es kohéziós politikájában megjelölt kevésbé fejlett és átmeneti régiókból származó kkv-k (egy főre jutó GDP < 75% az EU-27 átlaga: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=nuts2.economy&lang=en).

A pályázatokat és az igazoló dokumentumokat angol nyelven kell írni (a részben más nyelven írt pályázatok nem támogathatók), és nem haladhatják meg a sablon egyes szövegdobozaiban megadott maximális karakterszámot.

A különböző kkv-k hasonló/duplikált pályázatai nem fogadhatók el. KKV-nként csak 1 pályázatot vesznek figyelembe.

SUAVE II. felhívása két LUMP SUM-ot (egyösszegű fizetést) fed le:

 • Lump Sum 1.: Kompetenciafejlesztés / Képzés – 30 KKV, kkv-nként legfeljebb 5 450 EUR összegű hozzájárulással.
 • Lump Sum 2: Nemzetközi terjeszkedés / Nemzetközivé válás – 27 KKV, KKV-nként legfeljebb 7 500 EUR teljes hozzájárulással.

A SUAVE átalányösszegű felhívások keretében KKV-nként nyújtható maximális összeg nem haladhatja meg a 60 000 EUR-t.

Minden egyes kkv egy vagy többféle támogatásra pályázhatnak, de csak egy a képzésre és csak egy a „nemzetköziesítésre”, csak egy célországra.

A támogatott KKV-k legalább 10%-a az EU olyan régióiból származik, amelyek eltérnek az egyes Eurocluster-partnerek országaitól.

Letölthető dokumentumok

2024-02-suave-call-2-guide-for-applicants

Pályázati oldal: SUAVE EuroCluster ; SUAVE – Grant platform
Magyar partner elérhetősége: Innoskart Digitális Klaszter

Feladat leírása

KÉPZÉS

A városi mezőgazdasági megoldásokat kínáló európai kkv-k fejlesztése és növekedése a külső képzéshez való hozzáférés megkönnyítése révén. A kompetencifejlesztés és a szakképzettséget fejlesztő képzések, hálózatépítési és tanulási tevékenységek révén.

A támogatás célja, hogy segítse a városi mezőgazdasági megoldásokat kínáló egyéni kkv-kat azzal a céllal, hogy a zöld és digitális átállás irányába történő képzettségnövelő és átképzési kezdeményezéseken keresztül a készségek javításába és megszerzésébe történő befektetéssel fokozzák fejlődésüket vagy bővülésüket.

A képzés a kkv-k üzleti és rugalmassági stratégiájára összpontosít, valamint arra, hogy miként lehet a vállalat szociális és környezetvédelmi stratégiáját javítani.

NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁS

Nemzetközi gyorsító (accelator) program az európai kkv-k nemzetközi terjeszkedését támogatja egyéni mentori szolgáltatásokkal és a városi mezőgazdasággal kapcsolatos, a SUAVE harmadik országbeli célpiacainak egyikére (USA, Kanada vagy Mexikó) irányuló nemzetközi misszióban való személyes részvétellel.

Ez a fajta támogatás a SUAVE harmadik országokban (Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó) működő, Európán kívüli kkv-k nemzetközivé válási tevékenységeit támogatja.

A nemzetközivé válás intézkedéseknek támogatniuk kell a kkv-kat nemzetközi terjeszkedésük felgyorsításában és a globális értékláncokhoz való hozzáférésükben, beleértve a harmadik országok célországaiból származó potenciális ügyfelekkel, beszállítókkal vagy potenciális együttműködőkkel való kapcsolatfelvétel megkönnyítését.

A támogatások a termékek és/vagy szolgáltatások nemzetközi terjeszkedését célzó projektek végrehajtását támogatják, amelyek:

 • A SUAVE pályázati útmutatóban meghatározott városi gazdálkodással kapcsolatosak;
 • Erős nemzetközi potenciállalrendelkeznek;
 • Egyértelmű hatással vannak az európai városi mezőgazdaság fejlődésére.

A nemzetközivé válási intézkedéseknek két egymást követő szakaszból kell állniuk:
A. szakasz: hozzáférés a személyes mentori szolgáltatásokhoz és B. szakasz: személyes részvétel nemzetközi missziókban.