palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

GINOP-8.3.5-18 – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel ( 0%-os kamat)

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram” című (GINOP-8.3.5-18 kódszámú) felhívás „B” hitelcéljára újra beadhatóak támogatási kérelmek. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások likvid működésének zavartalan biztosításához szükséges készlet beszerzések, illetve működési költségek finanszírozása, amelyekre e Termékleírás alapján a költségek elszámolhatóak.  2022. december 13.-tól felfüggesztve!!!

„Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram” című (GINOP-8.3.5-18 kódszámú) felhívás „B” hitelcélja esetében a beérkezett hitelkérelmek forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló keretet, ezért a támogatási kérelmek benyújtási lehetősége a jelen közlemény megjelenésétől – 2022. december 8. – számított harmadik napot követően felfüggesztésre kerül, támogatási kérelmet 2022. december 13. napján 10 óráig lehet benyújtani!”

A program az MFB egyik legnépszerűbb európai uniós forrású hitele, a „Mikro- Kis- és Középvállalkozások Technológiai Korszerűsítése Célú Hitelprogram” (GINOP-8.3.5-18) keretében indul. A korábban rendkívül sikeres hitelprogram folytatása segítséget jelent a kis- és középvállalkozásoknak, hogy a növekvő működési költségek mellett is megőrizhessék stabilitásukat, illetve megtarthassák dolgozóikat. A forrás felhasználható készletbeszerzésre, likviditásnövelésre, illetve működési költségek finanszírozására is.

A hitelprogram keretében a cégek ügyletenként minimum 5 millió, maximum 150 millió forintra pályázhatnak olyan módon, hogy az igényelt hitelösszeg 100%-át előlegként kapja meg az ügyfél. A széleskörűen felhasználható forgóeszköz kölcsön igényléséhez nem szükséges saját forrás, a teljes futamidőre pedig nulla százalékos, fix ügyleti kamattal érhető el. A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben az ügyfelet nem terheli semmiféle kezelési költség vagy díj, kivéve, amely harmadik felet illet (pl.: értékbecslői, közjegyzői díj). Az igénylésnél alacsony a biztosítéki elvárás és lehetőség van költségek nélküli előtörlesztés igénybevételére is. A futamidő maximum 5 éves lehet.

A kölcsönkérelem az országszerte számos helyen megtalálható MFB Pontokon nyújtható be, a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és az előírt mellékletek benyújtásával. Feltétel, hogy az igénylőnek Magyarországon, de a Közép-Magyarországi régión kívül legyen bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. A Közép-Magyarországi régióban székhellyel rendelkező igénylő forgóeszköz finanszírozása is támogatható, abban az esetben, ha a megvásárolni kívánt készlet, illetve a működési költség a Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett telephelyre vagy fióktelepre kerül beszerzésre vagy annak érdekében merül fel.

Azonosító jel: GINOP-8.3.5-18

„B” hitelcél

Kölcsön típusa: éven túli lejáratú forgóeszköz kölcsön

A Hitelprogram keretösszege: 100 milliárd forint.

Kölcsön összege
Minimum 5 millió HUF – Maximum 150 millió HUF
Kamat: 0%/ év
Futamidő: maximum 60 hónap
Rendelkezésre tartási idő: fix 2 hónap (kölcsönszerződés megkötésétől számítva)
Türelmi idő: maximum 3 hónap (a kölcsönszerződés megkötésétől számítva)
Megvalósítás időtartama: maximum 12 hónap
Kérelmek benyújtásának határideje: 2023. február 15

Egyéb feltételek
A hitelprogram keretében a folyósításra egyszeri alkalommal a hitelösszeg 100%-át elérő előleg igénybevételével van lehetőség.

HITELCÉLOK

Készletbeszerzés finanszírozása

 • csak a szavatossági időn belüli és az elfekvő készletek értékével csökkentett anyagok, késztermékek, áruk, valamint a növendék-, hízó- és egyéb állatok esetében
 • nem igényelhető használt készletek, idegen készletek, beérkezett, de nem számlázott készletek, bérmunka vagy javítás céljából kölcsönadott/átvett készletek, közvetített szolgáltatások finanszírozása esetében

Működési költségek finanszírozása

 • egyéb termelési költségek
 • anyagok beszerzése
 • igénybe vett szolgáltatások
 • munkaerő költségek
 • közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek

Kölcsönfelvevők köre
A hitelprogramot olyan mikro-, kis- és középvállalkozás veheti igénybe, amely

 • devizabelföldinek minősül
 • bejegyzett, magyarországi székhellyel rendelkezik
 • gazdaságilag potenciálisan életképes
 • legalább két teljes lezárt éves beszámolóval rendelkezik (üzemi eredménye pozitív)
 • finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében jut hozzá
 • a megvásárolni kívánt készlet és a működési költség a Közép-magyarországi régión kívül bejegyzett telephelyére vagy fióktelepére kerül beszerzésre, vagy annak érdekében merül fel.

ELÉRHETŐSÉG
(A hitelprogram konzorciumok és kezdő vállalkozások számára nem elérhető.)

Megvalósítási hely:
A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.

https://www.mfb.hu/kozlemenyek/100-milliardos-kerettel-ujraindul-a-nulla-szazalekos-kkv-forgoeszkoz-hitelprogram-az-mfb-pontokon-n1361

https://www.mfb.hu/vallalkozasok/mukodo/hitel/ginop-835-18-mikro–kis–es-kozepvallalkozasok-technologiai-korszerusitese-celu-hitelprogram-t109-p109

https://www.mfb.hu/backend/documents/MFB_termeklap_TECH-B_A4_1130_digital.pdf

Hitelkérelmek benyújtása: A Hitelprogramra 2022. december 8-tól2023. február 15.-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.

Pályázati Előminősítés