palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Munkaerőhiány csökkentését célzó pályázat a szállítmányozás és a személyszállítás területén

A Válts sebességet! „Munkaerőhiány csökkentését célzó program a szállítmányozás és a személyszállítás területén” elnevezésű program célja, hogy több mint ezren szerezhessenek gépjárművezetői jogosítványt térítésmentesen.

A program célja, hogy hatékonyan segítse a Magyarországon székhellyel, telephellyel rendelkező, árutovábbítási, áruszállítási vagy személyszállítási tevékenységet végző munkáltatók munkaerőigényének kielégítését, illetve biztosítsa támogatással a GKI-igazolvánnyal egybekötött C, C+E, D kategóriás jogosítvány megszerzésére irányuló képzéssel gépjárművezetői képesítést szerzőket a hosszútávú, Magyarországon székhellyel, telephellyel rendelkező munkáltatóknál történő foglalkoztatást.

A programba regisztrált álláskeresőket, munkaerőpiaci szempontból inaktívakat, de akár pályamódosítást tervező, munkahellyel rendelkezőket is várunk.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy nem csak a jogosítvány megszerzését segítjük, de az elhelyezkedést is: a program keretében olyan munkáltatói együttműködési megállapodások kerülnek megkötésre, amelyek – a képzés sikeres elvégzését követően – legalább 12 hónapon keresztül garantálják a programban résztvevők elhelyezkedését.

A programba vonás jogosultsági feltételei:

 • Magyar állampolgárság
 • Alapfokú iskolai végzettség
 • C, C+E kategória: betöltött 20. életév
 • D kategória: betöltött 21. életév
 • Minimum 2 éve megszerzett „B” kategóriás jogosítvány
 • Egészségügyi alkalmasság: 2. alkalmassági csoport
 • Pályaalkalmasság – határozattal (ennek költségét a program nem téríti meg):tehergépkocsi-vezetői képzés esetén III. kategória
  autóbuszvezető képzés esetén II. kategória.
 • Képző Intézmény által biztosított vezetéstechnikai szimulációs vizsgálat
 • A Képző Intézmény által előkészített – amennyiben a képzésbe vonáshoz szükséges – főként KRESZ kérdéseket tartalmazó tesztlap sikeres kitöltése.
 • Nem volt támogatott a korábbi OFA Nonprofit Kft. által Gépjárművezetői képzések támogatására indított programokban – ez egyúttal kizáró ok.

 A támogatás formája:  vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás jogcíme: Képzési támogatás a képzésben részt vevő személy részére.

A támogatás tartalma és mértéke

A program keretében a bevonásra kerülő álláskeresők képzési költségeinek finanszírozása történik, a támogatott munkaerőpiaci státusza alapján differenciált mértékű önrész előírásával (mely önrész a képzés megkezdésének feltételeként a támogatott által a képző intézmény felé igazoltan befizetésre kell kerüljön):

A támogatott által finanszírozott önrészt a jogosítvány megszerzését követő 12 hónap időtartamú foglalkoztatási időszak teljesítése után 30 (harminc) napon belül az OFA Nonprofit Kft. megtéríti az egyén részére, amennyiben kérelmezi a kifizetést, a vonatkozó alátámasztó dokumentumokat – kiemelten az önrész befizetését igazoló számlát – csatolva.

Az önrészen felüli képzési költség kifizetése a Támogatott nevére kiállított számla alapján, de közvetlenül a képző intézmény részére történik.

Munkáltatók bevonása a programba
Várjuk a programba azon munkáltatók jelentkezését is, akik a fuvarozási/szállítmányozási területen munkaerőkínálati kihívásokkal küzdenek, akár növekedési okokból is.

Az OFA Nonprofit Kft. a programban résztvevő munkáltatókkal együttműködési megállapodást köt.
A programba bevont álláskeresőknek lehetőséget adunk a résztvevő munkáltatók foglalkoztatási feltételeinek megismerésére, továbbá a munkáltatóknak biztosítjuk, az álláskeresők megismerését.

Ezt a folyamatot az OFA Nonprofit Kft. szakemberei segítik, azzal a céllal, hogy

 • minden munkáltatói igényre meglegyen a megfelelő álláskereső,
 • az álláskereső, mint leendő munkavállaló és a munkáltató egyaránt az elvárásainak megfelelő Felet találjon.

Ez alapján kerülnek megkötésre azok a megállapodások, amelyek szabályozzák a következőket:

 • a jogosítvány megszerzését követően a konkrét munkáltató,
 • támogatotti (munkavállalói) vállalás a meghatározott munkáltatónál való minimálisan eltöltött időre (legalább 12 hónap a munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány megszerzését követően),
 • munkáltatói vállalás az álláskereső, (leendő munkavállaló) minimális foglalkoztatási idejére vonatkozóan (legalább 12 hónap a munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány megszerzését követően),
 • munkáltatói vállalás az üres álláshelyeinek a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat felé történő bejelentésére.

A megállapodás az alábbiakat is tartalmazza:

 • A munkáltató vállalásai a támogatottal szemben:legkésőbb a gépjárművezetői jogosítvány megszerzését követően a gépjárművezetéshez kötött munkakörben, a megszerzett jogosítvány hasznosításával foglalkoztatja,
 • legalább 12 hónap időtartamú munkavégzés biztosítása a fenti munkakörben,
 • felmondással vagy közös megegyezéssel nem szünteti meg a 12 hónap alatt a támogatott munkaviszonyát.

A munkavállaló vállalásai:

 • teljes képzés sikeres elvégzése,
 • a jogosítvány megszerzését követően a megállapodásban rögzített munkáltatónál való elhelyezkedés és a munkaviszony fenntartása legalább 12 hónapig,
  felmondással vagy közös megegyezéssel nem szünteti meg a 12 hónap alatt a munkaviszonyát.

A támogatottnak felróható okból történő szerződésszegés esetén a kifizetett képzési költség tekintetében visszafizetési kötelezettség keletkezik.

Képzés
Az OFA Nonprofit Kft. objektív szempontrendszer szerint hirdeti meg a képző intézmények részére a programba bekapcsolódás feltételeit, melyről a képző intézmények számára a későbbiekben tájékoztatást nyújt a Társaság honlapján. A feltételeknek megfelelő képző intézmények az OFA Nonprofit Kft. szolgáltatói körébe kerülnek.
 
A program keretében az alábbi képzések finanszírozása történik:

 • Tehergépkocsi vezető képzés keretében:
  • azon jelentkezők számára, akik „B” kategóriás vezetői okmánnyal rendelkeznek, melynek kiállítási dátuma legalább két évvel korábbi a képzés első napjánál„C” kategória – Tehergépkocsi-vezető
  • „CE” kategória („C” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény)
 • Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány — Tehergépkocsi-vezetői (GKI)
 • „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező jelentkezők számára„CE” kategória („C’ kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény)
 • Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány — Tehergépkocsi-vezetői (GKI)

Autóbuszvezető képzés keretében:
azon jelentkezők számára, akik „B” kategóriás vezetői okmánnyal rendelkeznek, melynek kiállítási dátuma legalább két évvel korábbi a képzés első napjánál„D” kategória – Autóbuszvezető

 • Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány — Autóbuszvezetői (GKI)
 • „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező jelentkezők számára„D” kategória – Autóbuszvezető
 • Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány — Autóbuszvezetői (GKI)

A képzések megvalósításának végső határideje: 2025. augusztus 31.

A foglalkoztatási időszak (a pontos foglalkoztatási időszak a munkavégzés megkezdésétől számítódik) végső határideje: 2026. szeptember 30. napjáig.

Az OFA Nonprofit Kft. szakemberei végigkísérik (ha szükséges mentorálással segítik) a támogatottakat nem csak a képzés, de az azt követő munkavállalás során is.

A program elérhetősége

A programban részt venni kívánó álláskeresők és munkáltatók 2024. március 31-ig jelezzék részvételi szándékukat az alábbi regisztrációs felület egyikén:

 • munkáltató:    https://forms.office.com/e/BKVu0xj87d
 • munkavállaló: https://forms.office.com/e/3KbRKhng2G

Az érdeklődők kérdéseiket az alábbi e-mail címen: gepjarmukepzes@ofa.hu  tehetik fel.