palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Befektetés a jövőbe – kutatási-fejlesztési projektek támogatása

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a népegészségügyi szempontból jelentős kockázatú megbetegedések korai diagnózisát és terápiáját segítő kutatás-fejlesztési projektek támogatása.

A   benyújtás határideje: 2020. december 04. 12:00
Postára adás határideje: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül

Pályázat kódja: 2020-1.1.6-JÖVŐ

A tervezett projektekkel szembeni elvárások

 • népegészségügyi feladatok országos szintű ellátását elősegítő új diagnosztikai és terápiás eljárások kidolgozása,
 • jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése,
 • Magyarországon ideiglenesen vagy tartósan hiányterméknek minősülő termék helyettesítésére irányuló prototípus vagy termék létrehozása.

A pályázat benyújtása
A szakmai vélemény iránti kérelmet a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon elérhető felületen történő bejelentkezést követően az ott megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok figyelembevételével kell kitölteni.
A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2020. október 5-én 16.00 óráig lehetséges.
A támogatási kérelmet a http://www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2020. december 4. 12.00 óráig lehetséges.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

 • a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • a kiírás szerinti költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek,
 • a kiírás szerinti nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében nevesített államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények.

Támogatási kérelem önállóan vagy konzorciumi formában nyújtható be. A konzorcium legfeljebb 5 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai. Konzorciumvezető a konzorcium bármely résztvevője lehet.

A támogatható célkitűzések köre

 • Önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségének min. 50%-a).
 • Önállóan nem támogatható: alkalmazott (ipari) kutatás, eszközök és immateriális javak beszerzése, nyilvánosság biztosítása, projektkoordináció, közbeszerzés, iparjogvédelem, általános költségek.

További lényeges feltételek

A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbi opciók közül legalább egy vállalása kötelező a megvalósítási időszak végéig:

 • Diagnosztikai eljárás tesztelésének bemutatása.
 • Protokoll készítése a diagnosztikai eljárásról.
 • Az egészségnyereség vállalások bemutatása.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 12-36 hónap. A pályázónak 2 év fenntartási kötelezettsége van.

Pályázzon!
Pályázatírás

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke
Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 7 milliárd forint keretösszeget biztosít.

Projektenként 200-1500 millió forint támogatás igényelhető.

Pályázat elérhetősége: Befektetés a jövőbe