palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat tudományos igényű tanulmány elkészítésére – diplomáciatörténet

Magyarország valamint Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország közötti diplomáciai kapcsolatok fennállásának 100. évfordulója alkalmából a diplomáciatörténet részleteinek feltárása érdekében Magyarország Koppenhágai Nagykövetsége, Magyarország Helsinki Nagykövetsége, Magyarország Oslói Nagykövetsége és Magyarország Stockholmi Nagykövetsége nyilvános pályázatot hirdet a magyar-dán, a magyar-finn, a magyar-norvég vagy a magyar-svéd diplomáciai kapcsolatok történetének valamely időszakát, történését, fontos személyiségét vagy meghatározó viszonyrendszerét bemutató, tudományos igényű tanulmány elkészítésére felsőoktatási intézmények hallgatóinak, doktori hallgatóknak, tudományos munkát végző kutatóknak. A pályaművek benyújtásának meghosszabbított határideje 2021. május 1.

Pályázati feltételek

 1. A pályázat keretében az alábbi témákban lehet tanulmányt benyújtani:
  a) magyar-dán diplomáciai kapcsolatok története
  b) magyar-finn diplomáciai kapcsolatok története
  c) magyar-norvég diplomáciai kapcsolatok története
  d) magyar-svéd diplomáciai kapcsolatok története
  az 1920-1989 közötti időszakban.
  Ezen belül valamely periódusnak, történésnek, fontos személyiségnek a szerepét vagy meghatározó  viszonyrendszernek a részleteit mélységében kell kutatni és bemutatni.
 2. A tanulmány olyan kérdésre, területre összpontosítson, amelynek átfogó tudományos feldolgozása még nem történt meg.
 3. A pályázat nyitott, többszerzős tanulmány benyújtása nem megengedett, azonos szerző több témában és több tanulmánnyal is indulhat.
 4. Pályázni korábban nem publikált, saját kutatás alapján készült, eredeti kutatási eredményt, álláspontot bemutató tanulmánnyal (pályamű) lehet.
 5. A pályamű nyelve magyar, angol, illetve az adott reláció hivatalos nyelve lehet, terjedelme esetleges mellékletek nélkül legalább 30 000, legfeljebb 90 000 leütés (szóközökkel), a szövegek formátuma a következő: Word, 12-es betűnagyság, Times New Roman betűtípus.
 6. A magyar nyelvű pályaműhöz angol nyelvű összefoglalót kell benyújtani legalább 5000, legfeljebb 10 000 leütés terjedelemben (szóközökkel).
 7. A hivatkozásokat megfelelő forrásmegjelöléssel, APA-formában kell megadni. (Részletes útmutató az alábbi linken).
 8. A pályaművek felé elvárás, hogy minél több forrás felhasználásával készüljenek, minél több eredeti kutatási anyag figyelembevételével, a téma függvényében esetlegesen a szerző által készített személyes interjúk felhasználásával.
 9. A pályázók a pályamű benyújtásával
  a. a díjazástól függetlenül visszavonhatatlanul és bárminemű ellenérték nélkül hozzájárulnak az általuk készített pályaműnek és az abban foglaltaknak a Külgazdasági és Külügyminisztérium általi megjelentetéséhez, illetve bármely egyéb módon történő felhasználáshoz, azzal, hogy a szerzőt ezek során feltüntetik,
  b. a pályamű más publikációban való újraközlése megengedett.
 10. A pályaműveket a pályázatot kiíró nagykövetségek relációnként, kizárólag elektronikusan várják a következő e-mailcímen: nordicdiplomacy100@mfa.gov.hu
  A tárgymezőben kérjük feltüntetni a relációt és a pályamű címét (pl. „Pályázat, magyar-svéd diplomáciai kapcsolatok – A magyar-svéd diplomáciai kapcsolatok felvételének körülményei”). Az e-mailben kérjük megjelölni a pályázó nevét, e-mailes és telefonos elérhetőségét és igazolni a pályázó hallgatói vagy kutatói jogviszonyát.
 11. A pályaművek benyújtásának meghosszabbított határideje 2021. május 1.

A pályázatok elbírálása, díjak

 1. A pályaműveket a választott reláció szerint illetékes magyar nagykövetség bírálja el, legalább háromtagú bírálóbizottság kijelölésével. Az elbírálásnál kiemelt szempont az elkészült tanulmány újszerűsége, szakmai megalapozottsága, kidolgozottsága és stílusa, a felhasznált források minősége és mennyisége, megfelelő hivatkozása, illetve a választott téma relevanciája. A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a nagykövetségek a pályázatok rangsorolásának jogát fenntartják, és ez ellen jogorvoslattal nem lehet élni.
 2. A díjak a magyar-dán, a magyar-finn, a magyar-norvég, illetve a magyar-svéd kétoldalú diplomáciai kapcsolatok történetének témájában külön-külön kerülnek kiosztásra. A díjakat az adott relációban a pályázatot elbíráló nagykövetség biztosítja.
 3. A pályázókat a nagykövetség a pályázati határidő lejártától számított 30 napon belül tájékoztatja a pályázat eredményéről, illetve annak eredményét (a pályázó nevét és pályaművének címét) az illetékes nagykövetség honlapján és Facebook oldalán közzéteszi. Ehhez a pályázó pályázatának benyújtásával hozzájárul.
 4. Relációnként három, a bírálóbizottság által a legjobbnak ítélt pályamű jutalmazható. A bírálóbizottság döntése alapján különdíj is odaítélhető, illetve háromnál kevesebb pályamű is díjazható.
 5. Az elnyerhető díjak a következők, különdíjként az illetékes nagykövetség a lentiektől eltérő jutalmat határozhat meg:
  1. helyezés: bruttó 200 000 forint összeg és 5 napos út a pályázat szerinti északi reláció fővárosában, amihez a szállást (4 éjszaka) és a repülőjegyet a pályázatot kiíró illetékes nagykövetség fedezi. Az utazást 2021. december 31-ig le kell bonyolítani, annak pontos időpontja a nyertes és az illetékes nagykövetség közötti megállapodás függvénye.
   2. helyezés: 5 napos út a pályázat szerinti északi reláció fővárosában, amihez a szállást (4 éjszaka) és a repülőjegyet a pályázatot kiíró illetékes nagykövetség fedezi. Az utazást 2021. december 31-ig le kell bonyolítani, annak pontos időpontja a nyertes és az illetékes nagykövetség közötti megállapodás függvénye.
   3. helyezés: 4 napos út a pályázat szerinti reláció fővárosában, amihez a szállást (3 éjszaka) és a repülőjegyet a pályázatot kiíró illetékes nagykövetség fedezi. Az utazást 2021. december 31-ig le kell bonyolítani, annak pontos időpontja a nyertes és az illetékes nagykövetség közötti megállapodás függvénye.

 

Pályázat tudományos igényű tanulmány elkészítésére – diplomáciatörténet