palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fernand Braudel ösztöndíjak vezető kutatók számára

A Fernand Braudel-ösztöndíjak keretet biztosítanak a nemzetközi hírnévvel rendelkező, elismert tudósok számára, hogy kutatásukat az EUI-ban (European University Institute) folytathassák.

Az ösztöndíjak legfeljebb tíz hónapig tartanak az EUI négy tanszékének valamelyikén, amelyek meghívják az ösztöndíjasokat a tanszéki tevékenységekben (szemináriumok, műhelyek, kollokviumok stb.) való részvételre.

Támogathatóság
Az ösztöndíjra nemzetközi hírnévvel rendelkező, elismert tudósok pályázhatnak. Az EUI korábbi professzorai vagy ösztöndíjasai az EUI-val kötött utolsó szerződésük óta eltelt három év elteltével jogosultak az ösztöndíjra.

Állampolgárság
Minden nemzetiségű pályázó jogosult a részvételre.

Nyelvek
Az ösztöndíjasoknak jól kell ismerniük az angol nyelvet és bármely más, a tervezett kutatás szempontjából releváns nyelvet.

Az ösztöndíjasok, amíg az EUI-ban tartózkodnak, bátorítást kapnak arra, hogy kapcsolatba lépjenek a tudományos érdeklődésükkel megegyező kutatókkal, részt vehetnek az EUI professzorainak oktatási és szakdolgozat-felügyeleti feladataiban, és bekapcsolódhatnak az EUI-ban folyó kutatási projektek valamelyikébe.

A pályázatok benyújtására 2024-ben két határidő van: 2024. április 3. és/vagy 2024. szeptember 30.

Közgazdaságtudományi Tanszék: a 2024. április 3-i és a 2024. szeptember 30-i határidőre benyújtott pályázatokat a következő tanévre szóló ösztöndíjakra (a 2024. szeptember 1. és 2025. június 30. közötti időszakban a márciusi határidőre) veszi figyelembe.
Jogi Tanszék: csak a 2024. április 3-i határidőre benyújtott pályázatokat veszi figyelembe a következő tanévben (a 2024. szeptember 1. és 2025. június 30. közötti időszakban). Bár szívesen fogadják a hosszabb tartózkodásra jelentkezőket, a tanszék csak egy-két hónapos támogatást tud nyújtani a sikeres pályázók egy részének, de a tartózkodás teljes időtartamára irodahelyiséget és teljes körű könyvtári jogosultságot biztosít.
Történelem Tanszék: csak a 2024. szeptember 30-i határidőre benyújtott pályázatokat veszi figyelembe ösztöndíjasok számára.

Politikai és Társadalomtudományi Tanszék: csak a 2024. szeptember 30-i határidőre benyújtott pályázatokat veszi figyelembe a következő tanévre (a 2025. szeptember 1. és 2026. június 30. közötti időszakra) szóló ösztöndíjakra. Bár a 3 hónapnál hosszabb tartózkodás szívesen fogadják és kívánatos, a tanszék csak 3 hónapig finanszírozza az ösztöndíjasokat. A tartózkodás teljes időtartamára irodahelyiséget és teljes könyvtári jogosultságot biztosítanak.

Az odaítélés feltételei

Időtartam és tartózkodási hely
Az ösztöndíj legfeljebb 10 hónapig tart. A pályázóknak a pályázatban meg kell jelölniük a tervezett tartózkodási időt, a fogadó tanszék a rendelkezésre álló finanszírozás függvényében a sikeres pályázóknak ettől eltérő és/vagy rövidebb időtartamot is javasolhat. Július és augusztus hónapokra általában nem ítélnek oda ösztöndíjat.

Az ösztöndíjasoknak az ösztöndíj időtartama alatt Firenzében kell élniük, hogy aktívan részt vehessenek a tanszékük tudományos tevékenységében.

Ösztöndíj és adózás
A havi ösztöndíj összege 3 000 euró. Az ösztöndíj összege azon sikeres pályázók esetében, akiknek szokásos tartózkodási helye Firenzétől 90 km-en belül van, alacsonyabb összegben kerül megállapításra.

Az ösztöndíjakat az Intézet nem adóztatja. Az ösztöndíjasok azonban kötelesek betartani a rájuk vonatkozó adózási rendelkezéseket.

Egészségbiztosítás
Az ösztöndíjasoknak az Intézetben való tartózkodásuk alatt megfelelő egészségbiztosítással kell rendelkezniük. Az ösztöndíjasok vagy saját biztosítási rendszerüket igazolják, vagy saját költségükön csatlakozhatnak az EUI magán betegség- és egészségbiztosítási rendszeréhez. A feltételeket lásd a Cigna biztosítási rendszerben.

Utazási és költözési/beépítési költségek
Az utazási költségekre nincs fedezet, a költözési vagy telepítési költségekre nincs fedezet.

Elérhetőség

Academic Service
European University Institute
via dei Roccettini 9
I-50014 San Domenico di Fiesole
https://www.eui.eu/apply?id=fernand-braudel-senior-fellowships
Tel. +39 055 4685 429
Fax +39 055 4685 444
Email applyfellow@eui.eu