palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ösztöndíj tehetségek támogatására 7 és 35 éves korosztályban

A pályázat alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatás biztosítása a tehetségsegítés minden területén. A pályázók a Nemzeti Tehetség Program keretében tehetségük jellegének és szintjének megfelelő segítséget kaphatnak képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához, azáltal, hogy minden korosztályban favorizálják a kiemelkedő képességű tanulókat, diákokat.

A kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj-támogatás formájában. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában. Korcsoporttól függően 100 ezer és 1 millió forint között nyerhető el a támogatás.

Az ösztöndíj nem igényelhető:

­  -az Európai Gazdasági Térség (EGT) felsőoktatási intézményében folyó,
Magyarországon elismert felsőfokú végzettséget adó tanulmányok tandíjköltségére;
­ – a 2011. évi CCIV. Tv. 46. § (1) c) pontja szerinti önköltséges hallgatók tandíjára;
­  -az Erasmus+ és a Campus Mundi programban részt vevő fiatalok utazási, szállás és
egyéb (megélhetési, tandíj, stb.) költségeinek támogatására.

Jogosultak köre:

A beadás időpontjában 8 évet betöltött és 12 évnél fiatalabb, kiemelkedően tehetséges, köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal
rendelkező tanulók vagy

A beadás időpontjában 12 évet betöltött és legfeljebb 25 éves, kiemelkedően tehetséges, köznevelési vagy szakképző intézményben
tanulói jogviszonnyal rendelkező1
tanulók.

A beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves, saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó
Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben
(MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hallgatók vagy

a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményében alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő, vagy államilag elismert magyar közép/felsőfokú nyelvvizsgával
rendelkező hallgatók vagy

magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen)
kutatásokat folytató oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők vagy

A beadás időpontjában 16 évet betöltött és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező (köznevelési
tanulmányokat nem folytató), kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek.

Pályázat végrehajtásának időszaka:

2022. július 1. –  2023. június 30.

Benyújtási határidő: 2022. március 21-én – 23:59

További információ: Pályázati felhívás