palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tudományos folyóiratok működésének támogatása pályázat

Pályázat a magyar nyelvű tudományos és tudománynépszerűsítő folyóiratok, ismeretterjesztő folyóiratok, valamint szakmai kiadványok (szaklapok) támogatására az ismeretek magas színvonalú átadása, a tudományos utánpótlás nevelés megerősítésének érdekében.

A pályázat célja innovatív és értékteremtő, magyar nyelvű, magyarországi, országos vagy regionális szereppel rendelkező online és/vagy nyomtatott tudományos és tudománynépszerűsítő folyóiratok, ismeretterjesztő folyóiratok, valamint szakmai kiadványok (szaklapok) kiadásának támogatása, továbbá a kiadók működéséhez kapcsolódó tevékenységek támogatása az alábbi szempontokat szem előtt tartva:

  • friss kutatási eredmények közreadása (magyar nyelvű adaptálása);
  • aktuális kutatási eredmények közzététele egyetemi hallgatók számára;
  • publikációs felület biztosítása kutatóknak, oktatóknak és a tudományos pályára készülő egyetemi hallgatóknak és PhD-hallgatóknak;
  • digitalizálást és online elérést biztosító felületek kialakítása;
  • szélesebb közönséget megszólító tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő tartalmak létrehozása és publikálása.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 100.000.000,- Ft.
A támogatási intenzitás: 100 %
Saját forrás:
a Pályázónak saját forrást nem kell biztosítania, a Felhívás szerint nem elszámolható költségeit önerőből kell fedeznie.

A támogatás formája: nem visszatérítendő támogatás.
A felhívás keretében az igényelhető támogatás: 1.000.000,- Ft – 5.000.000,- Ft.
Előleg: a megítélt támogatás 100%-a előleg
formájában kerül átutalásra a támogatói okirat hatálybalépését követő legfeljebb 30 naptári napon belül.

Pályázók köre
Pályázatot nyújthat be az a magyarországi székhelyű jogi személy, amely a pályázatban feltüntetett magyar nyelvű online és/vagy nyomtatott sajtótermék kiadója és a pályázatban megjelölt folyóirat ISSN számmal rendelkezik.
Azon kiadók nyújthatnak be pályázatot, amelyek a pályázat benyújtása előtti évben már rendelkeznek a folyóirat kapcsán megjelent lapszámmal.
A Felhívás keretében konzorciumi formában nincs lehetőség pályázni.

Támogatható tevékenységek
Jelen Felhívás keretében azon 2.1 pontban meghatározott magyarországi jogi személyek által kiadott online és/vagy nyomtatott tudományos és tudománynépszerűsítő folyóiratok, ismeretterjesztő folyóiratok, valamint szakmai kiadványok (szaklapok) működéséhez, kiadásához kapcsolódó tevékenységek támogathatók, amelyek online és/vagy nyomtatott formában megjelent cikkeinek legalább 75%-a magyar nyelvű.
A Pályázat benyújtásának feltétele a Pályázó erre vonatkozó nyilatkozatának megtétele.
Egy pályázatban kizárólag egy folyóiratra lehet támogatást igényelni.
Egy Pályázó egy adott folyóirattal kapcsolatban kizárólag egy pályázatot nyújthat be és a Pályázó összességében legfeljebb 2, azaz kettő pályázatra (folyóiratra) nyerhet támogatást a Felhívás keretében.

Elszámolható költségek
A Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetőek és számolhatóak el:

Személyi jellegű költségek:
• Alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos személyi jellegű költségek,
• Bérszámfejtésre kerülő, megbízási szerződés szerinti bruttó díj és járulékai,
• Munkaadót terhelő adók és járulékok,
• Tiszteletdíj vagy honorárium (számfejtett és járulékai)
• Kiküldetéssel kapcsolatos személyi jellegű költségek (napidíj és gépkocsi költségtérítés azadómentesen adható mértékéig).

Dologi kiadások:
Anyagköltség:
• Anyagköltség, irodaszerek, nyomtatványok beszerzése
• Szervezet saját, vagy általa tartós használatba vett gépjárművébe vásárolt üzemanyag
• Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószerek)

Szolgáltatási kiadások:
• Tiszteletdíj vagy honorárium (számla ellenében)
• Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta, stb.)
• Informatikai, rendszerüzemeltetési szolgáltatások, honlapfejlesztés díja (ez utóbbi esetben dokumentálni szükséges a fejlesztés előtti és utáni állapotot és azt a záró elszámolásban csatolni szükséges az elszámoláshoz)
• Média- és reklámkiadások (reklámanyagok)
• Nyomdaköltség (folyóiratkiadás költsége)
• Bérleti díjak (helyszín-, gépkocsi- vagy egyéb eszköz bérlése)
• Szállítási, fuvarozási szolgáltatások
• Pénzügyi, biztosítás és szakértői tanácsadói szolgáltatások díja (pl. könyvelő)
• Banki költségek
• Kiküldetéssel kapcsolatos nem személyi jellegű kifizetések
• Szállásköltség
• Rendezvényszervezési költségek
• Egyéb szolgáltatási költségek

Beruházási kiadások (az igényelt támogatás maximum 10%-ig):
• Infokommunikációs és számítástechnikai eszközök
• Számítástechnikai szoftverek vásárlása és előfizetése
• Irodai berendezési eszközök
• Egyéb eszközök vásárlása, előállítása
Jelen Felhívás keretében kizárólag új tárgyi eszközök beszerzése támogatott.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a beruházási költségek esetében különösen indokolni szükséges a projekthez való kapcsolódást, és részletesen be kell mutatni a felmerülő költségeket.

A pályázat megvalósításának időtartama: 2023.07.01.-2024.06.30

Letölthető dokumentumok

Tudományos folyóiratok működési támogatása_nyílt_FIT-SN-2023
Általános támogatási feltételek
KPTR segédlet regisztrációhoz, illetve a pályázat benyújtásához
De minimis támogatás nyilatkozat
Pénzügyi elszámolási útmutató
Útmutató 1.sz.melléklet_Pénzügyi elszámolási összesítő
Útmutató 2.sz.melléklet_Segédlet pénzügyi elszámolások elkészítéséhez
Útmutató 3.sz.melléklet_Beszámoló formanyomtatvány

A pályázatok benyújtására 2023.07.11-től 2023.08.31-ig van lehetőség.

Tájékoztatáskérés módja
A Felhívással kapcsolatban további információ, felvilágosítás munkaidőben hétfő-szerda-péntek 8:00-12:00 óra között, kedd-csütörtök 12:00-16:00 óra között az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Tel.: +36 30 129-2446
E-mail: tamogatas@petofiugynokseg.hu