palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése és kapacitásbővítése pályázat

A Felhívás célja, hogy olyan, jelentős növekedési potenciállal bíró, önálló termékek fejlesztésére vagy a beszállítói értékláncban előre lépni képes feldolgozóipari vállalkozásokat támogasson, melyek a zöld beruházások, illetve zöldgazdasághoz kapcsolódó fejlesztések ipari, gyártói oldalát képviselik. A megvalósuló fejlesztéseken keresztül növekszik a korszerű infrastruktúrával ellátott telephelyek használata, javul a technológiai fejlettség, az eszköz- és tőkeellátottság a kapcsolódó iparágakban működő vállalkozások körében. Mindez hozzájárul a magasabb termelékenység, a magasabb hazai hozzáadott érték eléréséhez, valamint elősegíti az ipari tevékenységek környezetkárosító hatásainak csökkentését is.  #Magyar Multi Program IV.  #Zöld Nemzeti Bajnokok

A felhívás kódszáma: GINOP-1.2.11-20

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7,3 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 18-365 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el)
c) Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)
d) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
e) Projektelőkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele

A projekt területi korlátozása: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások,

 • a) amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek, és nem nyújtottak be támogatási kérelmet a GINOP-1.2.7-20 kódszámú felhívásra.
 • b) amelyek rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
 • c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt;
 • d) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 50 millió forint volt;
 • e) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző második lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az azt követő évben kimutatott nettó árbevétele legalább 5%-kal meghaladta;
 • f) amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul;
 • g) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;
 • h) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatásnak

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20.000.000 Ft, maximum 400.000.000 Ft.

Előleg igénylése: a támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

Letölthető dokumentumok

GINOP_1.2.11-20_Felhivas-1

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. augusztus 31. 9:00-től 2020. december 3. 12:00-ig lehetséges.