palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A jövő fiatal vállalkozója 2011

A jövő fiatal vállalkozója 2011Merj Vállalkozni! Van egy jó ötleted? Meg is valósítanád? Már csak a tőke hiányzik hozzá? A Dreher Sörgyárak Zrt. társadalmi szerepvállalásában nagy hangsúlyt fektet a tehetséges, jövőjüket átgondoltan és kitartóan építő diákok támogatására. A vállalkozó szellemű, terveik megvalósítására is képes diákokat kívánja ösztönözni  „A jövő fiatal vállalkozója” elnevezésű innovatív és immár ötödik éve sikeresen működő társadalmi felelősségvállalási programjával.

A kezdeményezés lényege, hogy a tehetséges, kreatív, innovatív gondolkodású fiatalok számára lehetőséget biztosítson ötleteik megvalósításához, fejlessze a felsőoktatásban résztvevő diákok üzleti életben nélkülözhetetlen készségeit, bővítse a vállalkozások létrehozásához és működtetéséhez kapcsolódó ismereteiket. A pályázaton olyan fiatalok jelentkezését várják, akiknek már megvan az ötletük, elképzelésük saját jövőbeli vállalkozásukhoz, de még nem áll rendelkezésükre a beindításhoz szükséges tőke. A program korábbi győztesei már sikeresen beindították vállalkozásukat, és lépésről-lépésre haladnak céljaik elérése felé.

A pályázaton a bíráló bizottság döntése alapján 6 millió forint kerül szétosztásra, az alábbiak szerint:

 • 1. helyezett: 3 millió Ft
 • 2. helyezett: 2 millió Ft
 • 3. helyezett: 1 millió Ft

A nyertesek a pénzösszeggel együtt 6 havi szakmai tanácsadást is nyernek, amelyet tervezett vállalkozásuk megalapítása és elindítása során tudnak igénybe venni.

A pályázat célja: a rendelkezésre álló anyagi és szakmai támogatással:

 • a résztvevő felsőoktatásban tanulók üzleti/gazdasági, illetve vállalkozói készségeinek fejlesztése, ismereteik bővítése,
 • az innovatív gondolkozású diákok számára újfajta kihívás és bizonyítási lehetőség biztosítása,
 • az arra érdemes fiatalnak elősegíteni ötlete megvalósítását, vállalkozása létrehozását,
 • a társadalmi szférában egy új „A jövő fiatal vállalkozója” cím megalapítása.

A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be mindazon magyar állampolgárságú fiatalok:

 1. akik valamelyik magyar felsőoktatási intézményben tanulnak (aktív hallgatói jogviszony),
 2. és vállalkozást szeretnének létrehozni,
 3. és különleges vállalkozási ötletük megvalósításához szakmai és pénzügyi segítségre van szükségük.

A pályázaton a Dreher Sörgyárak Zrt. és a Dreher Magyarország Kft. alkalmazottjai, valamint az itt felsorolt személyek a Ptk. 685 § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A korábbi évek pályázói részt vehetnek a pályázaton, az eddigi nyerteseket kivéve; valamint a korábbi nyertes pályamunkák sem nyújthatóak be újra.

A pályázat érvényességének vizsgálata: Valamennyi beérkező pályázat iktatásra kerül, a beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.

A formai bírálat szempontjai:

 • a beküldés dátuma,
 • előzetes regisztráció,
 • a pályázónak a pályázat benyújtására való jogosultsága

A pályázat érvénytelen a következő esetekben:

 1. A pályázatnak egy illetve több része vagy egésze nem érkezik be a 7. pontban kiírt határidőkre.
 2. A pályázó nem felel meg a kiírásban szereplő feltételeknek.
 3. A pályázatot már működő vállalkozásra nyújtották be.

A pályázat tartalma

1. forduló: Vállalkozási ötlet és marketing terv maximum 6 oldalban a következő minimális tartalommal:

 • Rövid bemutatkozás, az üzleti elképzelés leírása
 • Az ötlet (a termék ill. Szolgáltatás) bemutatása
 • Piacelemzés, piackutatás
 • Üzleti Célok
 • Marketing Terv

2. forduló: Eszköz-, működési-, szervezeti terv maximum 4 oldalban a következő minimális tartalommal:

 • A Vállalkozás Eszköz Igénye
 • Működési Terv
 • Szervezeti, Személyzeti Terv

3. forduló: Pénzügyi terv maximum 5 oldalban és összefoglalás (max. 1 oldal) a következő minimális tartalommal:

 • Pénzügyi Terv
 • Kockázatelemzés
 • Összefoglalás

4. forduló: Döntő.
A legjobb 10 pályázatot benyújtó fiatal kerül be a döntőbe, ahol angolul kell bemutatniuk a tervezett vállalkozásukat.

Az elbírálás határideje
Pályázatot csak előzetes regisztráció után fogadunk be. Regisztrációs határidő: 2011. február 25. Regisztrálni interneten – a helyi diák szervezetek koordinátorain keresztül – lehet. A regisztrációs díj 2000 Ft, mely teljes egészében a meghirdetésben közreműködő diákszervezetekhez kerül.

A pályázat első része három írásbeli fordulóból áll, minden alkalommal a megvalósítandó vállalkozás üzleti tervének egy részét kell magyar nyelven benyújtani:

 • 2011. március 11. 10:00-ig a vállalkozási ötlet leírását és a részletes marketing tervet,
 • 2011. március 25. 10:00-ig az eszköz-, működési-, humán erőforrás tervet,
 • 2011. április 8. 10:00-ig a pénzügyi tervet.

A pályázatot magyar nyelven kell feltölteni a http://www.merjvallalkozni.hu internetes címen található felületen vagy beküldeni az info@merjvallalkozni.hu címre. A pályázatok személyes vagy postai úton történő benyújtására nincs lehetőség!

Minden pályázó értesítést kap a pályázati anyagának befogadásáról (amennyiben azt emailen továbbította) az egyes fordulók után. A feltöltött pályázati anyag sikeres feltöltéséről az oldalon azonnal kap tájékoztatást a pályázó.

A döntőre 2011. május 20-án kerül sor. A döntőbe a legjobb 10 üzleti tervet készítő fiatal kerül be, ahol angol nyelven kell a vállalkozási ötletet és a megvalósítási tervet bemutatni.

A támogatás elszámolása
A nyertes vállalkozó(k)nak az üzleti tervükben leírt vállalkozásukat 2011. július 31-ig meg kell alapítaniuk, működését be kell indítaniuk. Munkájukat 6 hónapon keresztül folyamatosan segíti egy tanácsadói hálózat. A támogatáson elnyert összeget a létrejött vállalkozás támogatási szerződés alapján kapja. A vállalkozásnak az üzleti tevékenység beindításáról és alakulásáról 3 éven keresztül félévente írásban rövid jelentést kell tennie (a vállalkozás fejlődésének, pénzügyeinek bemutatása 1-3 oldalban), melynek alapján a támogatás célhoz kötött felhasználása ellenőrizhető.

További információk, segítségnyújtás
Részletes információ és regisztráció a http://www.merjvallalkozni.hu honlapon található. Érdeklődni az info@merjvallalkozni.hu e-mail címen is lehetséges. Amennyiben a regisztráció vagy a pályázat beküldése során bármilyen technikai probléma adódna, a megadott e-mail címen a szervezők további segítséget nyújtanak.