palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gyerekek pedagógiai és sportképzésének támogatása

gymnastic school pályázatA „Sport az Egészséges Gyermekekért” Alapítvány nyílt pályázatot ír ki az International GYMNASTICS Sports Nursery School –  GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda/CAMBRIDGE Nyelvvizsga-előkészítő Központ 2011/2012 nevelési évére a sport iránt elkötelezett, szorgalmas, tehetséges, gyermekek magas szintű nemzetközi pedagógiai és sportképzésének támogatására.

Pályázati kód: GNSO11/1

Pályázati címe: Tehetséges óvodáskorú gyermekek képzési támogatása a GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvodában

Területi korlátozás: Országos

A pályázat kiírásában közreműködő szervezet: „Sport az Egészséges Gyermekekért” Alapítvány

A program célja:

 • a sport területén tehetséges gyermekek támogatása, akiknek anyagi körülményei nem teszik lehetővé a GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda képzésében való részvételt
 • a gyermekek ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
 • az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,
 • nemzetközi oktatási program részvételének lehetősége
 • a tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása
 • az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
 • a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.
 • egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén
 • a tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítása

A program tehetséges gyermekek fejlődését segíti.

Gyakran előfordul, hogy a sport területén tehetséges gyermekeknek családjuk nem tudja biztosítani a szükséges feltételeket pályafutásuk elindítására. Pedig megérdemlik, hiszen kitartásukkal, akaraterejükkel a felnőttek elismerését is kivívják. Ki tudja melyikükből lesz Európa-, világ- vagy olimpiai bajnok a későbbiekben?

Az elnyert támogatás feljogosít:

A GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda 2011/2012 nevelési évének térítésmentes igénybevételére, a Sportóvoda minden szolgáltatásának használatára (nemzetközi oktatás, Cambridge oktatási csomag, GYMNASTICS pedagógiai programban való részvétel, a programba épített sportképzéseken való részvétel, reform étkeztetés, szórakoztató programok, az Alapítványi Gálákon, bemutatókon való részvétel).

A tehetségtámogató program befejezését követően a további sportpályafutás folytatásának elősegítése.

A pályázók köre:

Magyar állampolgárságú, vagy magyar nemzetiségű 2007. január 1. és 2009. december 31. közötti életkorú gyermekek akik  a pályázati kiírásban felsorolt kritériumoknak megfelelnek.

A „Sport az Egészséges Gyermekekért’ Alapítvány az elnyert támogatásban részesülő gyermek/ek szüleivel/gondviselőivel    Támogatási Szerződést köt, melyben szabályozza a  támogatás célszerű,  jogszerű felhasználását.

Az elnyerhető támogatás:

Az International GYMNASTICS Sports Nursery School – GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda / CAMBRIDGE Nyelvvizsga-előkészítő Központ 2011/2012 nevelési évében teljes, 100%-os vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás értéke:   2.200.000 Ft, azaz kettőmillió-kettőszázezer forint.

Támogatási időszak: 2011. szeptember 1. – 2012. július 30.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat a „Sport az Egészséges Gyermekekért” Alapítvány Kuratóriumának elnöksége által felkért független pedagógiai és  sportszakemberekből álló Értékelő Bizottság bírálja el, amely a döntés meghozatalánál elsősorban a gyermek adottságait és a rászorultságot bírálják.

Az Értékelő Bizottság tagjait kiemelkedő sportszakemberek, mint  SINKÓ ANDREA – Ritmikus Gimnasztika sportág –   Világbajnok  5. hely, Szöul Olimpia 6. hely, valamint  BERKI KRISZTIÁN – Szertorna sportág  – négyszeres Európa Bajnok és Világbajnoki aranyérem tulajdonosa – képviselik.

A pályázati dokumentáció:

2 példányban beküldendő (1 eredeti és 1 másolati példány);

 • Pályázati űrlap (papír alapú formátumban átvehető a GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda titkárságán, munkaidőben: 8.00 – 16.00 óra között, vagy letölthető elektronikus formában a www.sportovi.hu honlapról)
 • Szakgondozói, óvodapedagógusi támogató nyilatkozat (amennyiben van ilyen – nem kötelező jelleggel)
 • Pályázati regisztrációs díj befizetését igazoló banki kivonat másolata

A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha mindkét (egy eredeti, egy másolat) példány beérkezik.

A beérkezett pályázatokat bizalmasan kezeljük, azt harmadik félnek nem szolgáltatjuk ki.

Pályázati regisztrációs díj: 8000 Ft

A regisztrációs díjat kérjük a „Sport az Egészséges Gyermekekért” Alapítvány Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12012008-00131283-00100001 sz. bankszámla számára átutalni.

A közlemény rovatba kérjük beírni a pályázati azonosító számot és a gyermek nevét: GNSO11/1 sz. pályázat / Gyermek neve

A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz. A pályázati díj befizetéséről az alapítvány számlát küld az adatlapon megadott névre, címre.

A pályázat érvényességének vizsgálata:

A benyújtott (vagy véglegesített) pályázat beérkezés után iktatásra kerül és regisztrációs számmal lesz ellátva. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.

A hiányosan beküldött pályázati dokumentáció  esetében a pályázat érvénytelen! Hiányosan, de időben érkezett pályázatok esetében lehetőséget biztosítunk határidőn belül történő hiánypótlásra.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és elbírálása:

A pályázatokat 2 példányban (egy eredeti és egy másolati példány) az alábbi címre kérjük beküldeni:

„Sport az Egészséges Gyermekekért” Alapítvány
1683 Budapest, Pf. 59.

A borítékra kérjük rávezetni: GNSO11/1 sz. Tehetségtámogató Program

A beadási határidő: 2011. április 30. (A postai bélyegző dátuma számít)

A határidőn túl postára adott pályázatokat az alapítvány nem tudja elfogadni, ezek a pályázati elbírálás folyamatából kizárásra kerülnek.

A nyertesekről az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján a „Sport az Egészséges Gyermekekért” Alapítvány Kuratórium Elnöksége hoz döntést.  A nyertes pályázat a döntést követő 7 napon belül tájékoztatást kap.  A pályázati eredményekről minden pályázót írásban értesítünk, egyben megjelenítésre kerül a GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda honlapján:  www.sportovi.hu.

A kuratórium – mint önálló jogi szervezet – döntései ellen fellebbezésnek helye nincs.

Minden pályázónk meghívást kap a 2011 májusában megrendezésre kerülő: „V. GYMNASTICS End of Year” Gála
rendezvényünkre, ahol sor kerül a hivatalos eredményhirdetésre.

Letölthető dokumentum

palyazati_urlap-gnso11_11

palyazati_kiirasgnso11_1

További információk:

Tel: + 36-30 455 1113 ; + 36-30 290 1322
Web: www.sportovi.
E-mail:    info@sportovi.hu
titkarsag
@sportovi.hu