palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A jövő fürdőszoba bútorai pályázat

tboss pályázatTBoss Kft. hazai fürdőszobabútor gyártó cég – A jövő fürdőszobabútorai pályázatot ír ki mosdóhelyes fürdőszobabútorok megtervezésére…


Általános cél: Mosdóhelyes fürdőszobai bútorcsalád megtervezése

Elsősorban hazai alapanyag bázison megvalósítható program, amely képes a hazai gyártású fürdőszobabútorok piaci részesedését növelni.
Modern, jövőbemutató eddig nem használt anyagok és megoldások, melyek piacképesek lehetnek az Eu-n belül is.
Különleges színek, formák, megoldások alkalmazása a funkcionalitás megtartása mellett.
Ötletes és formabontó, a belsőépítészeti trendeknek megfelelően integrálható, sablonos megoldásoktól mentes új irányvonalak kijelölése.
A jövő fürdőszobabútorai.

I.    A pályázók köre
Pályázó kizárólag az lehet, aki a pályázat kiírásának idejében valamely felsőoktatási intézmény nappali/levelező tagozatos hallgatója és bútortervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos képzésben vesz rész és a piacon versenyképes fürdőszobai bútorcsalád megtervezésére kreativitást érez.

II.    Pályázati feltételek

 • A pályázó önállóan, vagy csoportosan  elkészítve nyújthatja be pályázatát.
 • A benyújtott fürdőszobai bútorcsalád formaterve új, egyedi és máshol eddig fel nem használt legyen.

III.    A pályázat tartalmi elvárásai:

 • Pályázó készítse el egy bútorösszeállítás ötlettervét (formarajzát) elképzelései alapján (A/3-as terjedelem, LÁTVÁNYTERV).
 • A pályázó az elkészített formai ötlettervet legalább egy A/4 terjedelmű szöveges műleírás formájában is mutassa be.
 • A pályázó az elkészített formai ötletterv műszaki leírását is dolgozza ki.
 • Célcsoport: Új építésű lakások első bútorai, ill. az első bútorukat lecserélő, igényesebb középosztálybeli 30-45 éves korosztály, városias életmóddal.
 • A bútorok elvárt műszaki paraméterei:
  • Igazodjanak a célcsoport elvárásaihoz, trendet mutassanak
  • letisztult formaképzés, különleges, minőségi benyomást keltő, egyedi formavilág kialakítása
  • jól átrendezhető, variálható elemek
  • jellemzően meleg tónusú, természetes színvilág ötvözése egyedi színekkel és mintázatokkal, különleges formai megoldásokkal, optikai élmény kiváltására alkalmas színek, anyagok alkalmazása
  • corian alkalmazása elsősorban a mosdótálaknál, a bútornál térbeli amorf formák kialakítása is megengedett
  • intelligens világítási rendszer alkalmazása
  • a fürdőszobában fellelhető, a mosdó környezetében lévő használati tárgyak praktikus elhelyezése, tárolása
  • a jövő bútorait előrevetítő, piacképes vízió mely alkalmas a sorozatgyártásra is.
 • Anyaghasználat: Minden kereskedelemben kapható anyag használata engedélyezett, de elsősorban bútoripari alapanyagok. Igényes,  jó minőségű bútort kereső vásárlók igényeire szabva
 • Kiegészítő információk
  • A bútor tegye lehetővé az alkatelemekből való jó összeépíthetőséget lapraszerelten vagy fix korpuszokban. Erre a pályázó a műszaki leírásban térjen ki.
  • A pályázó a tervezés során vegye figyelembe a fürdőszoba tárgyainak kedvező, több variációban történő elhelyezését is.

IV.    A pályázat formai elvárásai:
A pályázat tartalmazza:

 • A pályamunkát
 • Az adatlapokat
 • A szükséges nyilatkozatokat

V.  A pályamunkának tartalmaznia kell:

 • A formatervrajzot
 • A műleírást
 • A műszaki leírást
 • A formatervrajzot A3-as méretben színes nyomtatott formában 2 példányban, a műleírást, a műszaki leírást A4-es méretben nyomtatott formában 2-2 példányban, valamint a teljes pályamunkát jpg. kiterjesztésű fájlban 1 darab CD-n vagy DVD-én kell benyújtani.
 • A megjelenítés grafikus jellegű legyen, M=1:10-es rajzos és méretezve főmértékekkel.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázók adatait tartalmazó adatlapot;
 • a pályázó(k) jelen pályázati kiírásban csatolt nyilatkozatot pályázó által aláírva.

Mindezen adatokat és nyilatkozatokat tartalmazó adatlapok a mellékletben megtalálhatók.

Határidők, a pályázat benyújtása: 2010. június 11.

A pályázók a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az alábbi módon tehetik fel:
előzetesen, elektronikus úton az alábbi e-mail címen: palyazat@tboss.huAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges kapcsolattartó: Tüdő Ferenc

A pályázat pályázatkiíróhoz való beérkezésének határideje: 2010.június 11.

A pályázatot zárt, ütésálló A4-es borítékban, ajánlott (tértivevényes) levélben, a következő címre kérjük küldeni:
TBoss Kft. 8002 Székesfehérvár,  Pf.205

A zárt boríték tartalmazza:

 • a pályázó pályamunkáját (formaterv, műleírás, műszaki leírás, nyomtatott formában 2-2 pld.-ban, valamint 1 példányban CD-én a szükséges adatlapokat) – pályázati adatlap
 • a szükséges nyilatkozatokat,

Ugyanazon pályázó személy, ill. pályázó csoport legfeljebb három teljes különálló pályamunkát nyújthat be.

A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a TBoss Kft.  szakmai stábja bírálja el.
A pályázatok bontásának és pályázati formai elbírálásának határideje: 2010. július 30.
A formailag megfelelt és érvényes design tervpályázatok szakmai értékelése, a nyertesek sorrendjének megállapítása, azaz az elbírálás határideje: 2010. 09. 03.

A benyújtott pályázatok elbírálásának eredményéről  minden pályázó levélben értesítést kap.
A benyújtott pályázatokat nem áll módunkban visszaküldeni.
Amennyiben a beküldött pályamunkák egyike sem felel meg valamely okból a szakmai-művészeti pályázati feltételeknek, a pályázatkiíró fenntartja annak jogát, hogy nem hirdet eredményt.
A pályázók adatainak titokként való kezelését a pályázat kiírói biztosítják.

A pályázatok elbírálásának tartalmi szempontjai:

 • A pályamunka kreativitása, a design színvonala
 • A fogyasztói igények kielégítésének színvonala
 • Mennyiben fejezi ki a jövő fürdőszobabútorainak, gyártási célkitűzéseit
 • Mennyire innovatív

A pályázatok értékelése:
Kettő pályamunka kihirdetésére van mód. A pályázat kiírója fenntartja a jogot különdíj kihirdetésére is. Különdíjat a leginnovatívabb, legkeratívabb pályamunka beküldője/beküldői  kaphatja/kaphatják.

Díjazások:

 • Az első helyezett pályamunka díja:    250.000 Ft,
 • A második helyezett pályamunka díja:    150.000 Ft

A fenti díjak nettó összegben értendők.

Letölthető dokumentumok:

T-boss pályázati feltételek
T-boss pályázati adatlap
T-boss pályázat 2010. január (teljes)

A pályázat anyaga, illetőleg az eredményes pályázatot elősegítő tájékoztató anyag megtekinthető és lehívható a következő honlapról:

Elérhetősége: www.jovobutorai.hu

Jogi feltételek:
Jelen pályázat megvalósítása során létrejövő eredményekkel való rendelkezési jog korlátlanul a pályázatkiírót illeti a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával.
A jelen pályázat megvalósítása során létrejövő eredményekkel kapcsolatosan a díjkiosztást követően az eredmények tekintetében további vagyoni igényt a pályázó nem támaszt.
A pályázatkiíró fenntartja a jogot, hogy a benyújtott pályamunkák alapján a zsűri által elfogadott pályázatok köréből a zsűri döntése alapján a pályázatkiíró szerződést köthet a pályázóval vagy pályázókkal a pályamunka továbbfejlesztésére, további bútorok formatervének elkészítésére.
A pályázatkiíró fenntartja a jogot, hogy a zsűri választása alapján a legalkalmasabb pályamunka formaterveiből a program prototípusát létrehozza. A létrejövő prototípus bútorcsalád a pályázatkiíró kizárólagos tulajdonát képezi.
A pályázatkiíró fenntartja a jogot, hogy a zsűri választása alapján a legalkalmasabb pályamunka formaterveiből létrehozott bútor prototípusát védjegyoltalmi eljárással oltalmazza a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával.
A pályázatkiíró fenntartja a jogot, hogy a benyújtott formailag megfelelő pályamunkákat, illetőleg a létrehozott bútorok prototípusát a nyilvánosság előtt (pl. szakmai kiállításokon, vásárokon, klaszterrendezvényeken, honlapon, stb.) bemutassa a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával.
A pályázatkiíró kijelenti, hogy a pályázatkiíró – a zsűri által elfogadott pályamunkák rendelkezési jogosultjaként – termelésszerű gyártási igény felmerülése esetén az adott pályázóval a termelésszerű gyártáshoz kapcsolódóan tervezői jutalékra vonatkozó szerződést köt annak jogszabályi keretei között.
A pályázatkiíró tisztelettel várja a pályázati részvételre meghívottak pályázatát és eredményes pályázati munkát kíván.

Forrás: http://www.jovobutorai.hu/

Noivalto-Fesztival_2023