palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A jövő nagykövetei levél, esszé vagy novella pályázat

avanaAz AVANA – Magyar Tudományos Fantasztikus Művészetért Országos Egyesület pályázatot hirdet „A jövő nagykövetei” címmel.  A pályázat célja, hogy a „követek” LEVÉL, ESSZÉ vagy NOVELLA formában fogalmazzanak meg üzeneteket 2110-ben élő utódainknak. A „Jövő nagyköveteinek” feladata, hogy a megadott témákban ( a témák kombinálhatók), szabadon választott stílusban, üzeneteket fogalmazzanak meg.

Két korosztály műveit várjuk: 14-19 év, 19 éven felüliek.

Témák:

  1. A bizalom, és a barátság viszonyai száz év múlva.
  2. Érzelmek, gondolatok, spiritualitás a kollektív tudattalanban. Mit tudnak majd erről akkor?
  3. Mit tesznek a média és az Internet befolyásolása ellen?
  4. Milyen jeleket használnak majd a nyelv kiegészítésére?
  5. Hogyan oldják meg konfliktusaikat száz év múlva?
  6. Milyen új társadalmat hoznak létre utódaink?
  7. Mit tettek, amivel megmentették a Föld élőlényeit, bioszféráját?
  8. Hogyan építették át lakóhelyüket, hol élnek és hogyan?
  9. Megőrizték-e a magyarság tudatát? Képességeiket, tehetségüket hogyan kamatoztatták?
  10. Hogyan tolerálják majd azonosságokat és a különbségeket? Tolerálják-e a másságot?

Levél és esszé formában írt üzenetek:
A művek szóljanak a választott témában, jelenünkről, jelen társadalmunkról, annak bármely szegmenséről, de fogalmazzon meg elképzeléseket arról, hogy 100 év elteltével minderről, hogyan vélekednek majd az emberek. Írja le, figyelmeztetéseit, hogy véleménye szerint mire kell vigyázniuk utódainknak, ha meg szeretnék óvni a civilizációt a rá váró katasztrófától.

Novella formában írt üzenetek:
Olyan fantasztikus történeteket várunk, melyek 2110-ben játszódnak.
Milyen lesz a jövő embere? Miféle változásokon kell keresztül mennie, hogy létrejöhessen az új ember? Szükség van változásra egyáltalán? Ez új ember, mennyire fogja úgy érezni, hogy képes befolyásolni az életét, a társadalmat, melyben él? Vagy elveszíti biztonságérzetét, a hitét? Megőrzi-e majd az ősi mítoszát? Hogyan fogja átalakítani környezetét, életét, és önmagát? Érzi majd, hogy tetteinek vannak következményei? Milyen emberi értékeket kell megőriznie a jövő emberének, hogy becsületes és tiszta maradjon? Vagy elnyelik majd a kozmikus távlatok, a technika, a tudomány fejlődése, és eltörpül jelentősége? Milyen veszélyeket rejt a jövő, az emberiség számára?

A művek terjedelme 2-15 gépelt oldal. Nyomtatott vagy elektronikus (lehetőleg M.Word) formában.

Beküldési határidő: 2010. március 31.

Cím: Tóthné Baranyai Judit 7025, Bölcske, József Attila u. 1.
E-mail: jucidanus @ citromail.hu
Bővebb információ: http://www.avana.hu/
Kérjük feltüntetni a következőket: név, életkor, postai- és E-mail cím.

A beérkezett, kiválasztott üzeneteket az írók közreműködésével korrektúrázzuk és zsűrizzük. Az elbírálási rostán átesett, legsikerültebb alkotásokat, az Avana Arcképcsarnok kiadványunk különszámában „Üzeneteink 2110-be” címmel megjelentetjük.

Forrás: http://www.avana.hu/