palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kiskedvencem és én fotópályázat

A Kedvencrandi.hu “”Kiskedvencem és én”” fotópályázatra invitálja Önt.

Jelen Fotópályázat szabályzat vonatkozik a Flip Creative  Kft. által szervezett Kedvencrandi.hu „Kiskedvencem és én” fotópályázatra.

A Nyereményjáték kiírója: Flip Creative Kft. a Kedvencrandi.hu website tulajdonosa.

1. A Fotópályázatban résztvevő személyek

A Fotópályázaton részt vehet minden természetes, 14 életévét betöltőtt személy, aki a Kedvencrandi.hu regisztrált tagja és elfogadta a Kedvencrandi.hu valamint a Facebook /Kedvencrandi.hu Fotópályázat Általános Szerződési feltételeit valamit az Adatvédelmi nyilatkozatát.Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Fotópályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Flip Creative KFT tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Fotópályázat leírása

A pályázó oly módon vehet részt a Fotópályázaton, hogy regisztrálja magát Kedvencrandi.hu és a Kedvencrandi.hu / Facebook Fotópályázaton  és feltölt minimum 1 maximum 5 fotót, ami róla és kiskedvencéről, vagy csak kiskedvencéről (háziállatáról) szól 2013. június 30-ig. Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A Nyertes képnek szerepelnie kell a Facebook Fotópályázaton és a Kedvencrandi.hu weboldalon. A versenyen a legtöbb szavazatot kapott kép nyeri a lent felsorolt (6-os pont) nyeremények egyikét. A Fotókra bárki szavazhat a Kedvencrandi.hu/Facebook Fotópályázaton. Egy szavazó csak egyszer szavazhat ugyanarra a képre.

Fotó:

Minden feltöltött adat és kép ellenôrzés alá esik, melyet operátoraink végeznek. Bármilyen fotót bármikor indoklás nélkül törölhetünk.
Az adatlapra nem tölthetô fel szexuális tartalmú fénykép. Nem adható meg szexuális jellegû kép vagy leírás. Az Fotónak a jó ízlés határain belül kell maradnia és a Fotópályázat cimét kell követnie. A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy  a fényképen a Pályázón kívül más nem szerepel, csak kiskedvence. (Háziállat) A Fotón nem szerepelhet harmadik fél.

3. A Fotópályázat időtartama

A Nyereményjátékon részt venni, arra jelentkezni 2013. június 13. 10.00 órától 2013. július 12. 18.00 óráig lehet. A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. A kiválasztás menete

A fotópályázat időtartamának végéig a megadott Facebook oldalon a szavazók döntik el melyik a legcukibb, legjobb minőségű, legaranyosabb fotó a versenyben. A fotóversenyen egy nyereményt osztunk ki.

5. Jelentkezés a Fotópályázatra

Like-old és regisztrálj a Kedvencrandi.hu/Facebook fotópályázaton

Töltsd fel a legcukibb,legszebb fotóidat,fotódat a verseny  Facebook oldalára és a Kedvencrandi.hu oldalra.

A fotópályázaton  való részvételhez szükséges mindkét oldalon regisztrálni és csak az lehet a nyertes fotók egyike, amelyik mind a két weboldalon szerepel.

Minden pályázó legfeljebb 3 képpel jelentkezhet.

A pályázó hozzájárul képeinek közléséhez a „Kiskedvencem és Én” fotópályázaton.

A fotópályázatra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.

A fotópályázatból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a pályázat  tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti.

6. Nyeremény

A Flip Creative KFT nyereményként az alábbiakat ajánlja fel:

A legtöbb szavazatot gyűjtött pályázó díja (1.díj): 20.000 Ft-os Mediamarkt vásárlási utalvány és 15.000  Ft értékű sajtos és édes ajándékcsomag az Eredeti Ziegler Ostyától

2. díj: 10.000  Ft értékű sajtos és édes ajándékcsomag az Eredeti Ziegler Ostyától és egy főző-sütő kerámiaedény a Steigkeramia-tól

3.  díj: 5.000  Ft értékű sajtos és édes ajándékcsomag az Eredeti Ziegler Ostyától

A szavazók között kisorsolásra kerül 10.000 Ft értékű sajtos és édes ajándékcsomag az Eredeti Ziegler Ostyától.

A nyeremény pénzre nem váltható át és másra nem ruházható át. A Flip Creative Kft.  vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

7. Nyertes értesítése, kifizetés

A nyertest minden esetben e-mailben értesítjük. A Pályázó felelős azért, hogy az általa megadott e-mail cím és telefonszám érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett. Amennyiben a nyertessel kapcsolatot nem lehet felvenni, illetve az értesítésre 14 napon belül nem reagál, nem jogosult a nyereményre. Ebben az esetben a szolgáltható úgy dönthet , hogy a pótnyertesként a következő legtöbb szavazatot kapott fotó tulajdonosa  lép az eredeti nyertes helyébe. A nyereményt postai csekken küldjük a jelentkezés során megadott postai címre, és névre.

8. Adatkezelés

 * Jogi nyilatkozat *

Kedvencrandi.hu Adatvédelmi tájékoztatója

A személyes adatok kezelése
Szolgáltató a honlapjának látogatói, valamint regisztrált felhasználóinak (továbbiakban: Felhasználó) személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, ennek megfelelően személyes adataikat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A szolgáltatások nyújtása során az alkalmazott elektronikus eszközök üzemeltetése vonatkozásában garantálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében a megfelelő műszaki és egyéb szervezési intézkedésekkel a személyes adatok kezelésének, valamint tárolásának a biztonságát. Személyes adatnak tekintendő minden, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott ilyen jellegű adat, minden olyan adat tehát, amellyel a Felhasználó azonosíthatóvá válik (így neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe stb.).

Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (pl. dokumentumok letöltésének lehetősége, hozzászólás a fórumhoz), valamint a megrendelt szolgáltatás (értesítések, hírlevelek) kiküldésének lehetősége.

Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) reklámok/tartalmak jelenjenek meg, illetve a Felhasználónak küldött hírlevelekben reklámok/hirdetési ajánlatok jelenjenek meg. A megjelenő hirdetések/reklámok/tartalmak nem tekinthetőek személyre szabott reklámnak.

Az adatkezelés célja továbbá a felhasználók azonosítása, internetes közösség kommunikációjának elősegítése, digitális tartalommegosztás, önkifejezés és az ezekben történő kereshetőség lehetőségének a biztosítása.

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülô adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A Szolgáltató adatkezelése a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése a) pontja szerint, az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásán alapul.

A Szolgáltató csak azon adatokat rögzíti, dolgozza fel, illetve kezeli, amelyeket törvény előír, illetve melyek kezelésére lehetőséget teremt.

Az adatokat a Szolgáltató rögzíti és tárolja, azokat harmadik fél számára sem statisztikai, sem reklámcélra nem adja tovább, vagy kölcsönzi. Az adatok kiadását viszont előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra.

Adatkezelésre a Szolgáltató, illetve a vele munkajogviszonyban vagy egyéb polgári jogi jogviszonyban álló személyek jogosultak. Szolgáltató adatfeldolgozásra az adatokat nem adja át.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés határozatlan időre szól.
A személyes adatok törlése:
A felhasználó saját személyes adatainak törlését a weboldalon kezdeményezheti. A kezdeményezést követően a Szolgáltató e-mail értesítés útján kéri a törlési igény megerősítését. Amennyiben a megerősítésre sor kerül, a Szolgáltató a törlési igény megerősítésének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-55088/2012.
A nyilvántartási szám a bejelentett adatkezeléseket azonosítja.
A kezelt adatok köre: „ Weboldal üzemeltetése. Felhasználók illetve jogosultságuk azonosítása, internet közösség kommunikációjának elősegítése, digitális tartalommegosztás, önkifejezés és az ezekben történő kereshetőség letehetőségének a biztosítása; hirdetések /reklámok/ tartalmak megjelenítése, felhasználóhoz közvetítése; statisztikai cél. „ megnevezésű adatkezelést

Felhasználói név és jelszó
Név
Lakcím
E-mail cím
Születési idô
Bankszámlaszám
IT biztonság és Cookie-k
A Szolgáltató a Felhasználó adatainak védelme érdekében a számítógépével folytatott kommunikáció során többrétû titkosítást alkalmaz.
Szolgáltató nem vállal felelôsséget az adatok rajta kívülálló okból (pl. hacker-támadás, vis maior) történô jogosulatlan megszerzésébôl eredô kárért.
Szolgáltató jogosult az adatok jogosulatlan megszerzésére irányuló jogsértés esetén büntetôjogi úton fellépni.

Cookie-k
A cookie kis méretű programok vagy fájlok, melyeket a Felhasználó internetes böngészője ment el honlapunkról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor letehetőség van ezek felhasználó általi letiltására, visszautasítására is. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k felhasználó általi tiltása nem akadálya a honlapunk böngészésének, vagy meglátogatásának, azonban előfordulhat, hogy Ön nem tudja honlapunk bizonyos részeit meglátogatni, vagy testreszabott információkat fogadni.

Statisztikai célú adatgyűjtés
Honlapunk szolgáltatásainak javítása, a felhasználói élmény fokozása, valamint látogatottsági statisztikák készítése érdekében szervereink elmenthetik az Ön által használt IP címet, web böngészője típusát, számítógépes operációs rendszerét. A Szolgáltató ezen adatokat kizárólag összesített formában dolgozza fel a fenti célok érdekében, azokat az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokkal semmilyen módon nem kapcsolja össze.

Jogsértés, jogorvoslat
Az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználónak bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben a jelen Adatvédelmi tájékoztató 1. pontjában meghatározott elérhetőségek valamelyikén.
Amennyiben az érintett tiltakozik személyes adatának kezelése ellen, a Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat törli. Ha az érintett a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétel, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az érintettek további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.-19.§, valamint a 21. § tartalmazza.

A Felhasználó felelőssége
A jelen tájékoztatóban foglaltak betartása és az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen bejelentkezési azonosítóinak, jelszavainak védelmére, a jelszavainak megválasztására, adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. A Felhasználók felelősséggel tartoznak minden olyan eseményért, mely azonosítóik felhasználásával jön létre. A Felhasználók szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a honlap nem rendeltetésszerű, vagy visszaélésszerű használata a Szolgáltató részéről maga után vonhatja:
a felhasználó hozzáférési jogainak felfüggesztését,
súlyosabb esetben a felhasználói jogok előzetes figyelmeztetés nélküli törlését, megszüntetését.

Az adatvédelmi tájékoztató módosításának lehetősége:
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatvédelmi tájékoztatót.

Alkalmazandó jogszabályok
A Szolgáltató (mint adatkezelő) tevékenysége során elsősorban az alábbi jogszabályokat tekinti mérvadónak:
Magyarország Alaptörvényének VI. fejezetének (2) és (3) pontjában foglalt személyes adatok védelméhez fűződő jog,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. tv.,
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről.

A Flip Creative Művészeti Szolgáltató Kft., a Kedvencrandi.hu weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az adatkezelő adatai:
Cégnév: Flip Creative Mûvészeti Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”)
Cégjegyzékszám: 03-09-117119
Adószám: 14538773-2-03
E-mail: support@kedvencrandi.hu
Felmerülô kérdéseivel, problémáival kérjük, forduljon hozzánk a fentiekben megjelölt elérhetôségen.

9. Felelősségkizárás

A Fotópályázat hiányosságáért értesítési késedelemért a Flip Creative KFT nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a a Fotópályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Flip Creative KFT -nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli. A nyeremények átadására csak abban az esetben van lehetőség, ha a nyertes a Flip Creative KFT -nek adott adatkezelési jogosultságot nem vonja vissza.

A Flip Creative KFT  a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Flip Creative KFT  kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Fotópályázaton való részvétel során, a Fotópályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Fotópályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

10. Egyéb

A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a Kedvencrandi.hu online kiadványaiban a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Pályázó kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

 Web: Kedvencrandi.hu/Facebook