palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Közlekedési Minisztérium tájékoztatója a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásáról

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. mellékletének 13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása című pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról szóló 1/2008. (V.30.) KHEM-ÖM együttes rendelet hatályon kívül helyezésével egyidőben megalkotásra került a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásáról szóló 20/2009. KHEM-ÖM (IV.17.) együttes rendelet (a továbbiakban: rendelet).

A költségvetési törvény 5. mellékletének 13. helyi közlekedés normatív támogatása című pontja 35 240,0 millió Ft-ban állapítja meg a normatív támogatás összegét.

A rendelet – az 1/2008. (V.30.) KHEM-ÖM együttes rendelet szabályaihoz képest – elsődlegesen annak 2. számú mellékletében eszközöl kizárólag technikai jellegű módosításokat, biztosítva ezzel a táblázat hiányosságaiból és a kérelmet benyújtó önkormányzatok pontatlanságából eredő, a benyújtott pályázatok formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatos hibák kiküszöbölését, valamint a pályázó önkormányzatok számára a kitöltés egyszerűsítését.

A szolgáltatók számára az egységes értelmezés és számítás érdekében az indokolt költségekhez kapcsolódó számítási módszert közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által újonnan kiadott, a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról szóló 1/2009. (IV.15.) KHEM tájékoztatója tartalmazza.

Az önkormányzatoknak a támogatás igénylésére vonatkozó kérelmüket – a rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalommal, valamint a 2. melléklet szerinti, szolgáltatónként kitöltött adatlappal együtt – 2009. június 20-áig a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának az önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei szervezeti egységéhez kell 2 példányban benyújtaniuk.

Az Igazgatóság a kérelmet annak előírt tartalmi és formai teljessége szempontjából ellenőrzi. Hiányos kérelem esetén az Igazgatóság 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő kérelem egy példányát az Igazgatóság július 5-éig továbbítja a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére. A normatív támogatás felosztására megalakulandó Tárcaközi Bizottság javaslatát a tárgyév augusztus 5-éig készíti el, a közlekedésért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttesen augusztus 20-áig dönt a helyi közösségi közlekedés normatív támogatás felosztásáról.

A megítélt támogatás a tárgyév szeptember 20-ától havi egyenlő részletekben történő, az önkormányzatok költségvetési számlájára utalásáról minden hónap 20-áig a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium gondoskodik. A normatív támogatást az önkormányzat a szolgáltatónak az önkormányzat költségvetési számlájára történő megérkezésétől számított 8 napon belül továbbutalja.

A helyi közlekedés normatív támogatásával kapcsolatos további információkért vagy estleges kérdéseivel forduljon a KHEM Közlekedési Szolgáltatások Főosztályához.

Elérhetőségek:

telefon: 06/1 471-8350, 06/1 471-3851

e-mail: kozszolgaltatas@khem.gov.hu

postacím: 1054 Budapest Akadémia u.3.