palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek komplex megelőző és egészségfejlesztési programjainak támogatására KAB-PR-09-A.B.C.

szmm pályázatokA pályázat célja a helyi közösségi színtereken zajló drogprevenciós és egészségfejlesztési tevékenység elősegítése, illeszkedve a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban megfogalmazott célokhoz.

„A” kategória

A pályázat keretében a helyi közösségi résztvevők együttműködésen alapuló olyan komplex, az egészségmegőrzés/egészségfejlesztés különböző színterein (család, információs társadalom, szórakozóhelyek, szabadidő stb.) megvalósuló programok támogatására van lehetőség, amelyek kapcsolódnak a kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez, a kábítószer-használattal szemben pozitív mintát nyújtanak.

„B” kategória

A kábítószer probléma szempontjából különösen veszélyeztetett személyeket (különösen: iskolából kimaradó; munkanélküli; gyermekvédelmi szakellátásban részesülő; büntetés-végrehajtásba; telepszerű lakókörnyezetben élő fiatalokat) elérő célzott, javallott prevenciós modellprogramok támogatása

„C” kategória

Munkahelyi drogpolitikák kialakítását és megvalósítását elősegítő prevenciós, egészségfejlesztő programok támogatása

Ebben a pályázatban nem támogathatók az iskolák pedagógiai programjára, illetve az iskolai drogstratégiára épülő programok.

A forrás érvényességének kezdete:

2009.04.28. kedd 13:35

A forrás érvényességének vége:

2009.05.22. péntek 23:59

A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 150 000 000 Ft, azaz százötvenmillió forint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény XXVI. SZMM fejezet 16/40 „A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok” alcím (ÁHT: 228653) terhére. A kategóriák közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján történik.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

A pályázaton legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 10%-a. Az önrész legalább 50%-ának, vagy az összköltségvetés 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik önkéntes társadalmi munka, dologi feltételek, szolgáltatások biztosításának forintosított értékével.

Önrésznek kizárólag a pályázó által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli saját erő minősül, abba más forrás nem értendő bele. Gazdasági társaság kivételével az önrészen felüli támogatás az államháztartás állami költségvetésen kívüli alrendszereiből is igénybe vehető.

A támogatás folyósítása

Előleg finanszírozás formájában történik a pályázati útmutató 10. pontja szerint. Amennyiben az elnyert támogatás nem haladja meg az 1 millió forintot, a támogatás folyósítása egy összegben előfinanszírozás formájában történik a pályázati útmutató fent jelzett pontja szerint.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

Támogatási időszak

A pályázó által a pályázatban megjelölt 2009. június 1. és 2010. június 15. közé eső időszak.

Amennyiben a pályázó szervezet támogatásban részesül(t) a KAB-PR-08-C kategória keretéből, úgy az ezzel azonos szakmai tartalmú, jelen pályázati felhívásra benyújtott pályázata projektidejének kezdete nem lehet korábbi, mint a KAB-PR-08-C pályázata projektidejének vége.

Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó kategóriánként csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 5.2. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje: 2009. május 22.   24:00 óra

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

Pályázatkezelő

ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

www.esf.hu

A forrás web címe: http://eper.esf.hu/eperportal/pages/template1.aspx?page=searchcategory&catid=503