palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Mercedes-Benz Gyár pályázati felhívása látvány-csapatsport támogatására

A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár a régió legnagyobb munkáltatójaként elkötelezett a sport és az utánpótlásnevelés iránt. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (TAO tv.) 24/A §-a rendelkezik a látvány-csapatsport támogatást érintő adófelajánlás intézményéről, mely alapján társasági adójából a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (MBMH) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé tett rendelkező nyilatkozata útján támogatni kívánja a fenti tevékenységeket. A látvány-csapatsportok támogatása esetében a rendelkező nyilatkozatban felajánlott összeg 12,5 százaléka kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül. A kiegészítő sportfejlesztési támogatásról az MBMH és a látvány-csapatsportban tevékenykedő szervezet szerződésben rendelkezik arról, hogy az MBMH szponzorációs ellenszolgáltatásra jogosult.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (TAO tv.) 24/A §-a rendelkezik a látvány-csapatsport támogatást érintő adófelajánlás intézményéről, mely alapján társasági adójából a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (MBMH) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé tett rendelkező nyilatkozata útján támogatni kívánja a fenti tevékenységeket. A látvány-csapatsportok támogatása esetében a rendelkező nyilatkozatban felajánlott összeg 12,5 százaléka kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül. A kiegészítő sportfejlesztési támogatásról az MBMH és a látvány-csapatsportban tevékenykedő szervezet szerződésben rendelkezik arról, hogy az MBMH szponzorációs ellenszolgáltatásra jogosult.

Az MBMH ügyvezetésének döntése értelmében a vállalat 2023. évi társasági adójából a TAO tv. 24/A § szerinti rendelkezés útján történő támogatás felajánlására nyilvános pályázatot hirdet.

A szétosztásra kerülő összeg várhatóan összesen 1.500.000.000 HUF, azaz egymilliárdötszázmillió Forint a következők szerint:

 • Utánpótlás-nevelésre összesen maximum kb. 200.000.000 Forint
 • Ingatlanfejlesztésre összesen maximum kb. 000.000 Forint

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az MBMH fenntartja a támogatásban kiadott összeg módosításának jogát – a pályázati felhívás ennek megfelelően nem tekinthető ígérvényként a teljes maximális összeg maradéktalan kiosztására.

A pályázat feltétele a mindenkor hatályos TAO-törvény által előírt feltételeken kívül:

 • Kecskeméti, vagy Kecskemét vonzáskörzetében működő, utánpótlásneveléssel foglalkozó sportegyesületek pályázatát várjuk. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a következő települések sportegyesületei: Abony, Ágasegyháza, Ballószög, Békéscsaba, Cegléd, Csépa, Cserkeszőlő, Csongrád, Dabas, Dunaújváros, Fegyvernek, Helvécia, Izsák, Jakabszállás, Jászkarajenő, Kecel, Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kistelek, Kőröstetétlen, Kunadacs, Kunszentmárton, Lajosmizse, Lakitelek, Martfű, Nagykőrös, Nyárlőrinc, Nyársapát, Orosháza, Öcsöd, Örkény, Pécs, Solt, Soltvadkert, Szabadszállás, Szeged, Szentes, Szentkirály, Szolnok, Tiszaalpár, Tiszaföldvár, Tiszakécske, Tiszakürt, Tiszaug, Törökszentmiklós, Törtel
 • A sportegyesület vállalja az átfogó Compliance (feddhetetlenségi és transzparencia vizsgálat) és szankciós lista-vizsgálatot
 • A sportegyesület vállalja a nyilvánossági záradékot – az MBMH a támogatás adatait közzé teheti
 • A sportegyesület igazolni tudja az egyesülethez leigazolt, utánpótláskorú játékosok létszámát
 • A sportegyesület teljes transzparenciát vállal a TAO-pénzek felhasználásával kapcsolatban, azok felhasználásáról írásbeli összefoglalót nyújt be

Utánpótlás-nevelés célú pályázat

A benyújtott pályázat alapján az egyesületek a következő számítás szerint kaphatnak a TAO-keretből:

 • 250 főnél kisebb létszámú egyesületek esetén a maximálisan adható keretösszeg
  230.000 Ft/utánpótláskorú, az egyesülethez hivatalosan leigazolt játékos
 • 250 főnél nagyobb létszámú egyesületek esetén a maximálisan adható keretösszeg
  100. 000 Ft/utánpótláskorú, az egyesülethez hivatalosan leigazolt játékos

Amennyiben az utánpótlásnevelésre fordított MBMH TAO támogatás eléri az adott sportegyesület utánpótlásnevelésre fordítható keretösszegének 50%-át, az MBMH az adott támogatási összeget arányosan csökkenti annak megfelelően, hogy a sportegyesület utánpótlásnevelésre fordítható keretösszegének legfeljebb 49%-át tegye ki.

A következő adatokat kérjük táblázat formájában a pályázat szövegének részeként elküldeni:

Sportegyesület székhelye (település megnevezése)
Utánpótláskorú játékosok létszáma
Az egyesület utánpótlásnevelés témára fordítható TAO támogatásának keretösszege (összesen)
Utánpótlásnevelés célra megpályázott összeg a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. felé

Kérjük, a benyújtott pályázat mellékleteként csatoljanak egy, a sportegyesület által aláírt és lepecsételt dokumentumot a sportegyesülethez leigazolt, utánpótláskorú játékosok összlétszámáról. A dokumentum nem tartalmazhat névsort.

Ingatlanfejlesztési célú pályázat

  • Ingatlan-fejlesztés esetén a benyújtott projekteknél a maximálisan felajánlható keretösszeg az összberuházás 20 %-a. Előnyben részesítjük azokat a projekteket, amelyek az energiahatékonyság célját szolgálják. A beérkezett ingatlan-fejlesztésre vonatkozó pályázatokról a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezetése külön döntést hoz.
Sportegyesület székhelye (település megnevezése)
Az egyesület ingatlanfejlesztésre / beruházás témára fordítható TAO támogatásának keretösszege (összesen)
Ingatlanfejlesztés / beruházás célra megpályázott összeg a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. felé
Ingatlanfejlesztés / beruházás célra megpályázott összegből tervezett témák felsorolása

A pályázó jogosult mind utánpótlásnevelésre, mind pedig ingatlan-fejlesztésre egyidejűleg pályázni, de a pályázatokat külön dokumentumként, külön pályázatként kell beadni.

A Ptk. versenyeztetési eljárásra vonatkozó szabályai jelen pályázati kiírás tekintetében nem alkalmazandók, azok alkalmazását kizárjuk.

Pályázat(ok) benyújtásának határideje: 2024. március 12-e, 10 óra.

A pályázat benyújtásának formája: pdf-dokumentum pályázati leírással maximum 4.000 karakter terjedelemben a pályázati célok egyértelmű megfogalmazásával, valamint az egyesülethez leigazolt, utánpótláskorú játékosok összlétszámának megadásával a következő e-mail címre: tao@mercedes-benz.com.

Minden pályázatot egyesével bírálunk el, és minden pályázatra visszajelzést adunk legkésőbb 2024. április 12-ig.

Pozitív elbírálás esetén a következő dokumentumok hiánytalan benyújtására van szükség legkésőbb 2024. május 20-ig:

   • Szakszövetségtől kapott hivatalos határozat a befogadható támogatásokról
   • Igazolási kérelem kitöltve és cégszerűen aláírva
   • Adóhatósági igazolás a szervezet köztartozásmentességéről
   • A vezető tisztséget betöltő személy erkölcsi bizonyítványa (bemutatásra), illetve ha a szervezet alapító okirata egyértelműen kizárja, hogy büntetett előéletű személy töltse be az ügyvezetői tisztséget, akkor az alapító okirat ide vonatkozó része

Amennyiben a partner az említett dokumentumokat nem tudja határidőig hiánytalanul bemutatni, a partner elesik a pályázati összegtől.

Az MBMH nem vállal felelősséget az országos szakszövetségek hatáskörébe tartozó támogatási időszak módosítása következtében meghiúsuló támogatásokkal kapcsolatban.

(X)