palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat utcai kerékpártárolók létesítésére

A második Közösségi Költségvetés szavazásán nyertes „Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén” elnevezésű ötlet megvalósítása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet fedett, zárható kerékpártárolók létesítésére társasházak, lakótelepek környékén Budapesten.

Benyújtási határidő: 2024. március 1.

A Támogató pályázat útján választja ki azokat a fővárosi kerületi önkormányzatokat, amelyek Budapest Főváros Önkormányzatának támogatásával olyan fedett, zárható kerékpártárolókat szerezhetnek be, amelyek segítik a biztonságos kerékpártárolás feltételeinek megteremtését olyan környezetben, ahol a társasházak számára közös tárolóhelyiség hiányában ez nem vagy korlátozottan lehetséges.

Pályázók köre
A pályázaton a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott, fővárosi kerületekben működő települési önkormányzatok vehetnek részt.
Egy pályázó a pályázatában több tulajdonában lévő közterületre is benyújthat pályázatot, a helyszíneket egyenként értékeli a Támogató.

A támogatás célja
A támogatás célja, hogy fedett és zárható kerékpártárolók beszerzésének támogatásán keresztül elősegítse a kerékpáros közlekedés és szabadidős célú kerékpározás elterjedését. Felmérések szerint a kerékpártárolás megoldatlansága az egyik fő visszatartó erő attól, hogy a fővárosi lakosok gyakrabban kerékpározzanak. A lakossági igényt mutatja, hogy a „Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén” ötlet nyert a 2022-es közösségi költségvetés szavazásán.
A pályázaton elnyerhető támogatással megvalósuló fejlesztések elősegítik a Budapest Fenntartható Energia és Klíma Akciótervében, Integrált Településfejlesztési Stratégiájában és a Budapesti Mobilitási Tervben foglalt célok teljesítését. A támogatás egy pilotprogram elindítását teszi lehetővé, amelynek eredményei a lakossági kerékpártárolás további fejlesztéseinek megalapozását segíti.
A Projekt keretein belül a fővárosi kerületi önkormányzatok a Kerékpártárolók beszerzésére, üzemeltetésére fordítható pénzbeli támogatásra pályázhatnak.

Támogatott tevékenységek

 1. A nyertes pályázó a támogatás összegéből köteles a jelen pályázati kiírás 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott követelményeknek és feltételeknek hiánytalanul megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas legalább 1 (egy) darab, legfeljebb 4 (négy) darab Kerékpártárolót, illetve annak rendeltetésszerű használatához szükséges eszközöket beszerezni, valamint a Kerékpártároló(ka)t legalább 3 évig üzemeltetni. A támogatás kerékpártárolók gyártására, elkészítésére, kapcsolódó környezetrendezésre, forgalomtechnikai átalakításra, burkolatépítésre nem használható fel.
  A nyertes pályázó köteles a Kerékpártárolókon jól látható helyen és módon elhelyezni a Támogató által rendelkezésére bocsátott feliratokat és grafikákat.
 2. A nyertes pályázó köteles a Kerékpártárolók rendeltetésszerű és szakszerű üzemeltetését biztosítani.
 3. A nyertes pályázó köteles saját honlapján, a közösségi média felületein, valamint a lakosság irányában fenntartott offline és online kommunikációs csatornáin (mint például hírlevél, elektronikus levelezőlista, közösségi médiában fenntartott csoportok) a Támogató által a támogatásról szóló döntés során jóváhagyott – a Kerékpártárolókhoz kapcsolódóan, de azok használatának bemutatásán felül a
  kerékpáros közlekedésről szóló szemléletformáló, népszerűsítő – kommunikáció tevékenységet folytatni, amelynek koncepcióját a pályázatban leírni köteles. A nyertes pályázó köteles továbbá a Kerékpártároló(k) használatáról minden szükséges információt a leendő használók számára átadni.
  A nyertes pályázó köteles a kommunikációs anyag közzététele során beszámolni a támogatás elnyerésének tényéről, a támogatás összegéről, a Támogató nevéről, valamint arról, hogy a támogatás a fővárosi Közösségi Költségvetés finanszírozásából valósult meg.
 4. A Kerékpártárolók lakossági igénybevétele és a pályázati céloknak megfelelő üzemeltetése – így különösen az inaktív kerékpárok (vagy más tárgyak) tárolásának megelőzése – érdekében a nyertes pályázónak olyan költségvetési tervet kell készítenie, amely alapján a Kerékpártárolók fenntartása és üzemeltetése megoldható legalább a pályázati kiírás szerinti minimum időtartamra. Amennyiben a
  pályázó a Kerékpártároló(k) használatáért díjat kíván szedni, a díjszedés célja nem lehet a profitábilis működés elérése, mert az túl magas díjakat jelentene, a pályázó köteles dotálni a rendszert. A pályázónak ugyanakkor lehetőségeihez mérten mindent meg kell tennie a tárolók kihasználtságának biztosítására.

Rendelkezésre álló forrás
A teljes pályázatra rendelkezésre álló forrás 50 000 000,- Ft.

Letölthető dokumentumok

Weboldal: Zárható és fedett utcai kerékpártárolók létesítésére pályázhatnak a kerületek

Pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 1.

Tevékenységek időtartama és ütemezése
A Projekt megvalósításának kezdete: a támogatási szerződés hatálybalépésének napja.
A Projekt vége: a támogatási szerződés szerint a Kerékpártárolók beszerzését és üzemeltetésének megkezdését követő harmadik év utolsó napja.

A támogatás formája és mértéke
A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.
A támogatás összegét a Támogató a beadott pályázat elbírálásakor határozza meg legfeljebb 20 000 000 Ft összegig. A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy az érvényes pályázatban igényelt támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeget ajánljon fel, amely esetben a nyertes pályázó dönt arról, igényt tart-e a felajánlott támogatási összegre.
A Pályázó vállalhat önrészt a pályázatában, amit a Támogató pozitívan bírál el.

A támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik:
A Projekt megvalósítására elnyert támogatást a támogatási szerződés hatálybalépésének napját követő 30 napon belül egy összegben utalja át a nyertes pályázó támogatási szerződésben rögzített bankszámlájára a Támogató.

Elszámolható költségek

A Projekt megvalósítása kapcsán különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tételek számolhatóak el:
a) a fedett és zárható kerékpártárolók beszerzési költségei,
b) az üzembe helyezés költségei,
c) üzemeltetési költségek,
d) ügyfélkapcsolati tevékenység költségei,
e) kommunikációs költségek (a jelen pályázati kiírás IV. 3. pontja szerinti tevékenységek vonatkozásában).
Az elszámolással kapcsolatos részletes előírásokat a támogatási szerződés szabályozza.

9
A pályázati kiírás 1. sz. melléklete
Műszaki Leírás
1./ A második Közösségi Költségvetés szavazásán nyertes „Fedett, zárható kerékpártárolók
társasházak, lakótelepek környékén” elnevezésű ötlet megvalósítása (a továbbiakban: Projekt)
érdekében Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Támogató vagy Fővárosi
Önkormányzat) pályázatot hirdet kerületi önkormányzatok számára. A Támogató a pályázat útján
választja ki azokat a fővárosi illetőségű kerületi önkormányzatokat, amelyek a Fővárosi Önkormányzat
támogatásával fedett és zárható kerékpártárolókat szerezhetnek be, és helyezhetnek ki saját tulajdonú
közterületen, amelyek segítségével a lakosság nagyobb részére válik elérhetővé a kerékpáros
közlekedés és sport.
A támogatás célja, hogy fedett és zárható kerékpártárolók beszerzésének támogatásán keresztül
elősegítse a kerékpáros közlekedés és szabadidős célú kerékpározás elterjedését. Felmérések szerint
a kerékpártárolás megoldatlansága az egyik fő visszatartó erő az előtt, hogy a fővárosi lakosok
gyakrabban kerékpározzanak. A pályázat támogatásával megvalósuló fejlesztések elősegítik a
Budapest Fenntartható Klíma és Energia Akciótervében, Integrált Településfejlesztési Stratégiájában
és a Budapesti Mobilitási Tervben foglalt célok teljesítését. A támogatás egy pilotprogram elindítását
teszik lehetővé, amelynek eredményei a lakossági kerékpártárolás további fejlesztéseinek
megalapozását segítik.
A Projekt keretein belül a kerületi önkormányzatok fedett és zárható kerékpártárolók beszerzésére és
üzemeltetésére fordítható pénzbeli támogatásra pályázhatnak. A támogatást elnyerő pályázók a
kerékpártárolók beszerzését követően együttműködnek a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti
Közlekedési Központ munkatársaival a szolgáltatás elindításának kommunikációjában, a használati
adatok és üzemeltetési tapasztalatok megosztásában.
A nyertes pályázó a támogatás összegéből köteles a jelen műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek és feltételeknek hiánytalanul megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas
legalább 1 (egy) darab, legfeljebb 4 (négy) darab fedett kerékpártárolót, valamint az üzemeltetéshez és
a rendeltetésszerű használatához szükséges eszközöket beszerezni.
A nyertes pályázó köteles a fedett és zárható kerékpártárolókon jól látható helyen és módon elhelyezni
a Támogató által rendelkezésére bocsátott feliratokat és grafikákat.
2./ A fedett és zárható kerékpártároló műszaki követelményei
2.1. A fedett és zárható kerékpártároló eszköz anyaga:
A kerékpártároló(k) anyaga időtálló, lehetőleg rozsdamentes fém, a funkciónak megfelelő erős
szerkezettel.
2.2. Funkcionális követelmények:
A fedett és zárható kerékpártároló(k) legfontosabb funkciója a biztonságos és időjárástól védett
kerékpártárolás. A támogatás célja a kerékpártárolási kapacitások bővítése, ezért a Támogató a
pályázatok elbírálásánál az elhelyezett kerékpárok számát helyezi előtérbe az olyan extra költséget
igénylő funkciókkal szemben, mint például a zöldtető, napelem, elektromos kerékpárok töltési
lehetősége.
A fedett és zárható kerékpártárolóban a kerékpár vázának és kerekének egyidejű rögzítésére alkalmas,
női és gyermek kerékpárvázat is megtámasztani képes tárolószerkezetet kell elhelyezni. Amennyiben
a kerékpártároló a kerék beillesztésére alkalmas tartóeszközzel is rendelkezik, annak a 29’ méretű
hegyikerékpáros abroncsok rögzítésére is alkalmas szélességűnek kell lennie, magasságában pedig
nem tehet kárt a felnőtt méretű kerékpárok villájára esetlegesen felszerelt tárcsafékben.
A kerékpártároló zárása megoldható kulccsal, PIN kóddal, applikációval, egyéb innovatív eszközökkel.
Az ügyfelek számára minél egyszerűbb és biztonságosabb használatot, valamint az üzemeltető által
10
meghibásodás esetén minél könnyebb és gyorsabb javítást lehetővé tevő megoldás alkalmazását kell
biztosítani.
A pályázat során elnyert támogatásból egy helyszínre minimum 5 darab felnőtt méretű kerékpár
rendeltetésszerű rögzítésére alkalmas kerékpártároló helyezhető el. Nem előírás, hogy a kerékpárok
egyenként vagy egy közös tárolóegységben legyenek elhelyezhetők és elzárhatók.
Nagyobb méretű tárolók esetén speciális és teherkerékpárnak is helyet kell biztosítani. A felakasztást
igénylő kerékpártárolás nem támogatott, de emeletes kerékpártámaszok beszerezhetők.
Minél kevesebb mozgó alkatrész legyen a kerékpártárolón.
2.3 A tárolók elhelyezése
A fedett és zárható kerékpártárolók kizárólag közterületen helyezhetők el.
A kerékpártárolók elhelyezését a Támogató autóparkoló helyén támogatja, kihasználatlan járdafelületen
elfogadja, zöldfelületen nem támogatja, és ennek a pályázatok pontozásában is érvényt szerez.
A pályázó olyan fedett és zárható tárolót választ, ami a lehető legkevésbé takarja ki a közterületet,
nagyobb tárolók esetén az oldalai biztosítják az átláthatóságot.
A kerékpártároló elhelyezése legyen több irányból látható, egyszerűen és akadálymentesen elérhető, a
lehető legközelebb az úticélhoz (pl. lakóház bejárata), a közlekedés folyamatos akadályozása nélkül.
A kerékpártárolók elhelyezésénél ügyelni kell arra, ne maradjanak körülötte „vakfoltok”, nehezen
belátható és takarítható helyek (pl. házfal és tároló között).
2.4. Biztonsági követelmények
A kerékpártárolónak a talajhoz stabilan rögzítetten kell állnia.
A kerékpártároló nem borulhat fel, nem lehet lecsapódó, sérülést okozó alkatrésze.
Rongálás, meghibásodás esetén a meghibásodott alkatrészek azonnali cseréjéről az üzemeltetőnek
gondoskodnia kell.
2.5. Külső és arculat:
A fedett és zárható kerékpártárolón ki kell alakítani egy olyan felületet, amelyen elhelyezhetők a
Támogató által adott grafikai és szöveges elemek.
A fedett és zárható kerékpártárolóknak illeszkednie kell a közterület arculatába.
Egy helyszínre azonos típusú fedett és zárható kerékpártároló helyezhető ki.
3.Ügyfélkapcsolatok
A Támogató előnyben részesíti azokat a Pályázókat, amelyek a leendő ügyfelek számára minél
egyszerűbb, digitalizáltabb ügyintézést, és minél kedvezőbb elérhetőségű és reagálási idejű
ügyfélszolgálatot biztosítanak.
A kerékpártároló-helyek használati bérleti díjhoz köthető, de a Támogató a minél kedvezőbb díjazású
pályázatokat részesíti előnyben. A bérleti díj nem lehet profitábilis az üzemeltető számára, mert az
rendkívül magas bérleti díjakhoz vezetnének. A Támogató által javasolt árazás az éves lakossági
közterületi autótárolás árával és az egy kerékpár által elfoglalt közterület árával arányosan van
meghatározva.
Nemfizetés esetén az üzemeltető – a megfelelő értesítések kiküldése után – köteles eltávolítani az
érintett kerékpárt, azt egy évig a telephelyén megőrizni.
11
Nem kerékpározáshoz kapcsolódó tárgyakat, szemetet az üzemeltető belátása szerint haladéktalanul
eltávolíthat a fedett és zárható kerékpártárolóból.
Az üzemeltető túljelentkezés esetén várólistát tart fenn.
12
A pályázati kiírás 2. sz. melléklete
Pályázati adatlap
az „Fedett, zárható kerékpártárolók létesítésére társasházak, lakótelepek környékén” elnevezésű
pályázati kiíráshoz
Fővárosi Önkormányzat, 2024.
A második Közösségi Költségvetés szavazásán nyertes „Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak,
lakótelepek környékén” elnevezésű ötlet megvalósítása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata
nyílt pályázatot hirdet. A Támogató pályázat útján választja ki azokat a fővárosi kerületi
önkormányzatokat, amelyek Budapest Főváros Önkormányzatának támogatásával olyan fedett,
zárható kerékpártárolókat szerezhetnek be, amelyek segítik a biztonságos kerékpártárolás
feltételeinek megteremtését olyan környezetben, ahol a társasházak számára közös
tárolóhelyiség hiányában ez nem vagy korlátozottan lehetséges.
Kérjük, töltse ki és lássa el elektronikus aláírásával az alábbi pályázati adatlapot!
I. A pályázó adatai
Pályázó önkormányzat megnevezése:
Címe:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
Törzskönyvi azonosító száma:
Képviseletre jogosult személy neve:
II. Kapcsolattartás
Kapcsolattartásra kijelölt személy neve:
Kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe:
Kapcsolattartásra kijelölt személy telefonszáma:
III. Pályázati adatok
Igényelt támogatás összege:
Vállalt önerő összege:
Összköltség:
IV. Adatkezelési hozzájárulás
22. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem (aláhúzandó):
[az adatkezelési hozzájárulás elérési útvonala az adatvédelmi tisztviselő jóváhagyását és feltöltést
követően]
Igen/nem.
13
A pályázati kiírás 3. sz. melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Fedett, zárható kerékpártárolók létesítésére társasházak, lakótelepek környékén
Fővárosi Önkormányzat, 2024.
Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) nyílt pályázatot hirdet
fedett, zárható kerékpártárolók beszerzésére és üzemeltetésére. A Támogató pályázat útján választja
ki azokat a fővárosi kerületi önkormányzatokat, amelyek a Fővárosi Önkormányzat
támogatásával olyan fedett, zárható kerékpártárolókat (a továbbiakban: Kerékpártárolók)
szerezhetnek be, amelyek segítik a biztonságos kerékpártárolás feltételeinek megteremtését
olyan környezetben, ahol a társasházak számára közös tárolóhelyiség hiányában ez nem vagy
korlátozottan lehetséges.
A támogatás célja, hogy fedett és zárható kerékpártárolók beszerzésének támogatásán keresztül
elősegítse a kerékpáros közlekedés és szabadidős célú kerékpározás elterjedését. A Projekt keretein
belül a fővárosi kerületi önkormányzatok a Kerékpártárolók beszerzésére fordítható pénzbeli
támogatásra pályázhatnak. A támogatást elnyerő pályázók a Kerékpártárolók beszerzését követően
együttműködnek a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság munkatársaival a szolgáltatás elindításának kommunikációjában, a
használati adatok és üzemeltetési tapasztalatok megosztásában.
A nyertes pályázó a támogatás összegéből köteles a pályázati kiírás 1. számú mellékletét képező
műszaki leírásban meghatározott követelményeknek és feltételeknek hiánytalanul megfelelő,
rendeltetésszerű használatra alkalmas legalább 1 (egy) darab, legfeljebb 4 (négy) darab
Kerékpártárolót, illetve annak rendeltetésszerű használatához szükséges eszközöket beszerezni,
valamint a Kerékpártároló(ka)t legalább 3 évig üzemeltetni. A támogatás kerékpártárolók gyártására,
elkészítésére nem használható fel.
A nyertes pályázó köteles a Kerékpártárolókon jól látható helyen és módon elhelyezni a Támogató által
rendelkezésére bocsátott feliratokat és grafikákat.
A nyertes pályázó köteles a Kerékpártárolók rendeltetésszerű és szakszerű üzemeltetését biztosítani.
A nyertes pályázó köteles saját honlapján, a közösségi média felületein, valamint a lakosság irányába
fenntartott kommunikációs csatornán (mint például hírlevél, elektronikus levelezőlista, közösségi
médiában fenntartott csoportok) a Támogató által előzetesen jóváhagyott kommunikációs anyagot
közzétenni, amelyben beszámol a támogatás elnyerésének tényéről, a támogatás összegéről, a
Támogató nevéről, valamint arról, hogy a támogatás a Közösségi Költségvetés finanszírozásából
valósult meg.
A nyertes pályázó köteles a Kerékpártárolókhoz kapcsolódóan, de azok használatán felül a kerékpáros
közlekedésről szóló szemléletformáló, népszerűsítő kommunikációs tevékenységet végezni, melynek
tartalmát a Támogatóval egyeztetni köteles. A nyertes pályázó köteles továbbá a Kerékpártároló(k)
használatáról minden szükséges információt a leendő használók számára átadni.
A Kerékpártárolók lakossági igénybevétele és a pályázati céloknak megfelelő üzemeltetése – így
különösen az inaktív kerékpárok (vagy más tárgyak) tárolásának megelőzése – érdekében a nyertes
pályázónak olyan költségvetési tervet kell készítenie, amely alapján a Kerékpártárolók fenntartása és
üzemeltetése megoldható legalább a pályázati kiírás szerinti minimum időtartamra. Amennyiben a
pályázó a Kerékpártároló(k) használatáért díjat kíván szedni, a díjszedés célja nem lehet a profitábilis
működés elérése, mert az túl magas díjakat jelentene, a pályázó köteles dotálni a rendszert. A
pályázónak ugyanakkor lehetőségeihez mérten mindent meg kell tennie a tárolók kihasználtságának
biztosítására.
A pályázaton a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 3. § (2)
bekezdésében meghatározott, fővárosi kerületekben működő települési önkormányzatok vehetnek
részt.
14
A jelen felhívásban rendelkezésre álló forrás 50 000 000,- Ft a Közösségi Költségvetés keretéből. A
támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. A Fővárosi Önkormányzat szándéka
szerint a rendelkezésre álló forrás erejéig annyi nyertest fog hirdetni, ahány pályázat megfelel a
pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek azzal, hogy az egy pályázatban elnyerhető támogatás
összege legfeljebb 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint.
A pályázatot online kell benyújtani. A pályázat kiírása és részletes útmutatója, a kapcsolódó űrlapok
elérhetők az oldal alján.
A pályázat benyújtási határideje: 2024. március 1.
A pályázatok bírálati határideje: 2024. április 30.
15
A pályázati kiírás 4. sz. melléklete
Támogatási Szerződés – minta
16
A pályázati kiírás 5. sz. melléklete
Tájékoztató az „Fedett, zárható kerékpártárolók létesítésére társasházak, lakótelepek
környékén” elnevezésű pályázattal kapcsolatos adatkezelésről