palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A kultúra útja a Duna mentén ex libris pályázat

A KULTÚRA ÚTJA A DUNA ex libris pályázatA belgrádi Balkánkult Alapítvány és az Ex Libris Társaság a Vajdasági Kormány támogatásával nemzetközi ex libris pályázatot hirdet meg, amelyek a témája a Duna, azaz a kultúra útja a Duna mentén. Az alapítvány ezzel kívánja serkenteni az interkulturális párbeszédet és a Duna mentén élő művészek és intézmények együttműködését, valamint a nemzetközi kommunikációs, professzionális, műszaki, művészi és kulturális kapcsolatok fejlesztését in Kunst und Kultur über die Grenzen hinweg fördern.


A KULTÚRA ÚTJA A DUNA – A Duna sorsokat meghatározó folyó!
Immár hosszú évezredeken át ez a folyó a civilizáció, az emberek, az áru és a kultúra fő útvonala. A folyó partjain lerakódott az emberi tapasztalat az őskortól napjainkig, az erős dunai áramlatok meg mindig hoztak magukkal újabbnál- újabb ismereteket arról, hogyan lehet halhatatlanná válni, győzedelmeskedni az anyagi mulandóság felett. A Dunamente mindig meghatározott térsége volt az európai szellemiségnek, a Duna jelképezte Európa fejlődését és a megrázkódtatások időszakaszait. Minden táj, város és falu a Duna mentén magában hordozza sajátosságait, de együtt mozaikot alkotnak, s ez képet nyújt a az életről a folyó partján. Ez az erős folyó Európa minden népének lehetőséget ad arra hogy felismerje egyedi jövőjét. Ezért kell hinni a Duna gyógyító erejében.

A különböző népek között kialakult dunai szellemi hidak tartósabbak lehetnek azoknál, amelyeket az ember azzal a szándékkal épített, hogy összekösse a szemben levő partokat és legyőzze az emberi kapcsolatokat korlátozó valamennyi akadályt.
A Dunát az európai egység sorsdöntő folyójaként kell szeretni. Csak a folyó megőrzéséért vállalt közös gondviselés menthet meg bennünket a dölyfös önkénytől és erejének arcátlan kimerítésétől. Ebben az esztelenségben mindörökre eltűnne egy egész állat-és növényvilág is, és ez  egyenlő lenne az önmegsemmisülés vállalásával. Küzdeni kell, hogy a mai nemzedékek is hozzájáruljanak a Duna csorbítatlan ragyogásához, melynek múltja indítékokat tár fel és kínál az új alkotói törekvésekhez. Tudniillik, a Duna egész folyása mentén sorakozó kultúrák fonalai egy csodálatos európai kötéssé fonódnak össze, melynek minden egyes mintája az egész elválaszthatatlan része is, és éppen ez tárja fel igazi értelmét.

A KULTÚRA ÚTJA A DUNA MENTÉN (KULTURSTRASSE)

1. Szakasz: A pályázatot a Dunamenti régiók és azok városainak képzőművészei számára hirdetik meg. A pályázaton való részvétel ingyenes.
2. Szakasz: A részvevőknek egy vagy több ex librist kell elkészíteniük, amelynek a legáltalánosabb, többrétegű jelképként a témája „A kultúra útja a Duna mentén.”
3. Szakasz: Benyújtásra kerülő munkákat úgy kell elképzelni mint ex librist, azaz kis formátumú grafikákat könyvbe beragasztva a tulajdonosok azonosítása végett. Ezeket a kép keretein belül EX LIBRIS felirattal kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni a részvevő országának a nyelvét, a tulajdonos nevét a szerző választása szerint magánszemélyként vagy intézményként.
4. Szakasz: A beküldhető ex librisek száma nincs korlátozva. A lenyomat mérete nem haladhatja meg a 13 centimétert. Minden ex librisnek négy lenyomatát kell beküldeni, amelyek a sokszorosítási joggal egyetemben a pályázat szervezőjének tulajdonába kerülnek.
5. Szakasz: Eredeti grafikai munkákat kell beküldeni, lenyomattal. Rajzok, vázlatok és fénymásolatok nem kerülnek elfogadásra. A grafikai technikákat egyformán bírálják el, beleértve a számítógépes ex libris technikát is.
6. Szakasz: A beküldött munka hátlapján grafitceruzával, nyomtatott betűkkel olvashatóan fel kell tüntetni a művész nevét, címét, születési évét, a technikát amellyel a lenyomat készült, és a munka elkészítésének az évét. A művész a munkáját alá kell hogy írja, vagy meg kell hogy jelölje. Kívánatos a rövid életrajz feltüntetése is.
7. Szakasz: A nemzetközi bírálóbizottság 7 tagból áll, elnöke Časlav Ocić akadémikus, a belgrádi Ex Libris Társaság elnöke. A bírálóbizottság nagy figyelmet fordít a mű eredetiségére, művészi és technikai minőségére, sikerességre amely megjelöli a tulajdont, s amely egyesíti a képet és a szöveget. A bírálóbizottság döntése visszavonhatatlan.
8. Szakasz: A bírálóbizottság a következő díjakat ítéli oda: első díj 3.000 euró, második dij 1.500 euró, és három ex-equo díj, amelyek egyenkénti összege 1.000 euró. A magánszemélyek és az intézmények ezenkívül kioszthatnak nem hivatalos díjakat.
9. Szakasz: A versenyben azok a küldemények vesznek részt amelyek 2011. március 30.-ig beérkeznek az alábbi címre:
BALKANKULT fondacija, Nemanjina 4, 11000 Beograd, Serbia.
A borítékon fel kell tüntetni hogy EKSLIBRIS.

A kapcsolat tartó személy TAMARA ČIKEŠ koordinátor
tel: +381 11 362 1763; faks 36 21 763
E-mail: foundation@balkankult.org
Információ: www.donau-kulturstrasse.net www.balkankult.org

10. Szakasz
: A szervező képes katalógust készít, amelyet eljuttat azoknak a részvevőnek, akiknek a műve bekerült a katalógusba. A legjobb ex libris műveket kiállítják a Dunamenti városokban.
11. Szakasz: A pályázaton való részvétellel a részvevő maradéktalanul elfogadja a pályázat minden feltételét.
12. Szakasz: A pályázat eredményeit megküldik minden társaságnak, amely tagja az Ex Libris Kedvelők Nemzetközi föderációjának (FISAE)

A pályázaton részt vehetnek azok a művészek, akik a Dunamenti régióban és azok városaiban élnek: Németország: Baden-Württemberg, Bajorország, Ausztria: Oberösterreich (Észak-Ausztria), Niederösterreich (Dél-Ausztria), Wien (Bécs), Szlovákia: Bratiszlava, Nyitra, Magyarország: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Budapest, Fejér, Bács-Kiskun,Tolna, Baranya, Horvátország: Vukovári-Szerémségi Megye, Szerbia: Apatin, Palánka, Újvidék, Karlóca, Zimony, Belgrád, Pancsova, Szmederevó, Földvár, Golubac, Majdanpek, Kladovó, Románia: Caras-Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Lalomita, Constanta, Braila, Galati, Tulcea, MOLDAVIA: Cahul, BULGÁRIA: Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Slistra, Ukrajina: Odessa.

Forrás: http://www.donau-kulturstrasse.net