palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A szeretet fotópályázat

Az Érdi Görög Katolikus Egyházközség, az Érd-Tusculánumi Római Katolikus Egyházközség, az Érd-Parkvárosi Református Egyházközség, az Érdi Baptista Gyülekezet, az Érdligeti Református Egyházközség, az Érdligeti Biblia-közösség Baptista Gyülekezet, az Érdi Evangélikus Egyházközség és a Városi Galéria Érd a „Házasság Hete 2012” jegyében „A SZERETET” címmel országos fotópályázatot hirdet.

Pályázati feltételek:

Általános feltételek:

 • A Pályázó feladata, hogy a szeretet megnyilvánulását, a fiú és a lány, a férfi és a nő, az apa és az anya, a nagyapa és a nagyanya, a szülők, a nagyszülők és a gyerekek szeretetteljes kapcsolatának egy-egy örömteli pillanatát megörökítse.
 • Egy Pályázó legfeljebb 3, kizárólag 2011-ben vagy 2012-ben önmaga által készített pályamunkát nyújthat be. Sorozatot, kép-párokat nem fogadunk el. A téma helyszíne szabadon választható, de több pályamunka benyújtásakor a fényképeknek eltérő eseményen kell készülniük.
 • A Pályázó az aláírt jelentkezési lap beküldésével kijelenti és szavatolja, hogy a képeken szereplő bármely tárgy, személy vagy más védjegy, illetve design-elem felhasználási, közlési és nyilvánosságra hozási jogával írásban is rendelkezik, azokkal szemben harmadik személynek semmilyen tulajdonjoga, anyagi vagy nem anyagi jellegű igénye nem áll fenn. A Pályázó elfogadja, hogy a Pályáztatónak nem áll módjában a képeket visszaszolgáltatni. A Pályázó egyben tudomásul veszi, hogy a beküldött képek nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli. Pornográf tartalmú felvételeket kizárunk.
 • A pályázat feltételeit a pályázat meghirdetői megbízásából az Érdi Baptista Gyülekezet (Cím: 2030, Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 163. – Képviseli: Fórizs Gyula Zsolt lelkész), mint Pályáztató a pályázati kiírás kihirdetésével, a Pályázó a pályázati anyag benyújtásával magára nézve kötelezően elfogadja. A Pályázó ezzel együtt hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és a képek címének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához, továbbá elfogadja, hogy a Pályáztató a képeket a 2012. február 11-28-a között az Érdi Városi Galériában rendezett kiállításon térítésmentesen bemutassa, hogy a kiállítás anyagáról a médiában felvételek jelenjenek meg, továbbá, hogy kiadványaiban a házasság hete népszerű-sítéséhez felhasználhassa, a díjazottakat a közönségnek bemutassa.

A pályamunkák benyújtása:

 • Kizárólag papíralapon, 30 cm*40 cm-es méretben, megfelelő fotóminő-ségben kinyomtatott és nagyított fényképekkel lehet pályázni.
 • A pályamunkák személyesen az alábbi helyen és időben adhatók le: Városi Galéria Érd (2030 Érd, Alsó utca 2.) 2012. január 23-án, 24-én vagy 25-én 10 óra és 18 óra között ép csomagolással, amelyre rá kell írni: „A Szeretet” Fotópályázat, a benne lévő pályamunkák darabszámát és a Pályázó nevét.
 • A fent megadott címre postai úton küldött pályamunkáknak 2012. január 26-ig meg kell érkezniük. Az ezen időpont után kézbesített küldeményeket nem vesszük át. A továbbítás során keletkezett sérülésekért a Pályáztató felelősséget nem vállal. A nyilvánvalóan sérülten érkező csomagokat nem vesszük át.
 • A képek hátsó oldalán fel kell tüntetni a kép címét és a szerző nevét.
 • A csomagoláson belül — külzetén kizárólag a Pályázó nevét tartalmazó kisméretű zárt borítékban — egy a pályázó által számítógépen szerkesztett és aláírt Pályázati jelentkezési lapot kell elhelyezni. Ezen meg kell jeleníteni
 • a pályázat nevét: „Házasság Hete 2012” Érd „A Szeretet” Fotópályázat,
 • a Pályázó nevét, lakcímét, telefoni elérhetőségét, életkorát,
 • a képek címét és készítésük idejét,
 • Egy csomagban csak egy Pályázó anyaga lehet.
 • A személyesen leadott csomagokat a kézbesítő személy jelen-létében megbontjuk, annak tartalmát darabszám, képi feliratok és épség vonatkozásában megvizsgáljuk, a pályamunkákat egyedi sorszámmal látjuk el, és az átvételről elismervényt adunk át.
 • A postán érkező küldeményeket a kézbesítő jelenlétében meg-bontjuk. A hiányosságokról illetve a csomagban elhelyezett Pályázati jelentkezési lap és a tényleges tartalom közötti nyilvánvaló eltérésről jegyzőkönyvet veszünk fel, s a megállapításról a Pályázót értesítjük.
 • A határidőn túl benyújtott, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályamunkákat a Pályáztató kizárja, illetve a szakmai bizottság azokat nem értékeli.

Értékelés, díjazás, kiállítás

A pályázatokat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus szakértői bizottsága (a pályázat meghirdetői képviselőinek közremű-ködésével) értékeli, és javaslatot tesz a kiállításon bemutatandó művek lis-tájára, illetve a díjak kiosztására. Az értékelők, amennyiben szakmailag indokolt, a díjakat megoszthatják, illetve a kiadásától eltekinthetnek.

 • I. díj bruttó 30.000 Ft pénzjutalom
 • II. díj bruttó 20.000 Ft pénzjutalom
 • III. díj bruttó 15.000 Ft pénzjutalom
 • IV-VI. díj Elismerő oklevél

A legjobban sikerült alkotásokat a pályázat meghirdetői 2012. február 11-e és 28-a között az Érdi Városi Galériában (Érd, Alsó utca 2.) szervezett ki-állításon mutatják be.

A szakmai értékelésre A Szeretet” fotókiállítás 2012. február 11-i megnyi-tóján kerül sor, s ekkor adjuk át a helyezetteknek a jutalmakat is.

A kiállítás látogatói a nekik tetsző alkotásokra 2012. február 24-én 18 órá-ig adhatják le szavazatukat. A látogatóknak leginkább tetsző fotók alkotói tárgyjutalomban részesülnek. A közönségdíjakat – az érintettek külön ér-tesítése mellett – 2012. február 29-adjuk át.

A pályázattal kapcsolatos további információk a Vizsy Ferenc István szervezőtől kaphatók a 30+633-2177-es telefonszámon. A pályázati kiírás, a pályázattal, valamint a kiállítással kapcsolatos közlemények a www.erd.hu website-n olvashatók.