palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A zöld szektor önerősítésének lehetőségei pályázat

Pályázati kiírás a zöld szektor önerősítésének lehetőségei címmel írásbeli pályamű benyújtására.

Nyeremény: egyhetes angliai természetvédelmi tanulmányút

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány Természetvédelmi tréningek a zöld civil szektor önmegerősítésére európai jó példák alapján elnevezésű projektje keretében országos pályázatot hirdet „A zöld szektor önmegerősítésének lehetőségei” címmel.

A pályázat célja olyan ötletek, bevált jó gyakorlatok, innovációk keresése, amelyek elősegíthetik a természetvédelmi szektor erősödését, önmegerősítésre való képessé tételét, az állami forrásoktól független, önszerveződő, lakossági bázisra épülő erősebb zöld civil szféra felé való elmozdulást.

A legjobb ötletek beépítésre kerülnek egy ötlettárba, valamint a legjobb ötletek szerzői lehetőséget kapnak egy egyhetes angliai tanulmányúton való részvételre 2016 áprilisában az Ambios természetvédelmi szervezetnél (Devon, UK, Totness).

gyongybagolyA pályamű olyan esszé formában kifejtett dolgozat legyen, amely nemzetközi kitekintéssel tárgyalja a zöld civil szektor megerősödésének lehetőségeit, jó gyakorlatait. Ehhez web- és irodalmi hivatkozásokkal alátámasztott példákat várunk. Lehetőség szerint minél több olyan ötletet tartalmazzon, amely hazai körökben még ismeretlen, vagy kevéssé elterjedt, de más országokban már kipróbált, kiemelve a javaslatok lehetséges hazai nehézségeit, a javaslat realitását.

Terjedelme ne haladja meg a 15 gépelt A/4 oldalt.

A dolgozat tagolása:

 1. Címlap, amely tartalmazza a civil szervezet legfontosabb adatait, a dolgozatban résztvevő munkatársak és/vagy önkéntesek nevét, pozícióját.
 2. A felvetett probléma (ti. a civil szektor megerősítésre szorul) érvényességének kifejtése (mennyire égető a probléma, miben érhetők tetten a hazai zöld civil szektor gyengeségei, milyen tényszerű adatok, folyamatok támasztják alá a problémafelvetés relevanciáját)
 3. A pályázó által legfontosabbnak talált gyengeségek, hiányterületek, problémák tömör kifejtése (pl. a hazai zöld civil szervezetek a forrásteremtés terén egyoldalúan csak pályázatokból igyekeznek céljaikat megvalósítani, miközben…). Ide érthetőek többek között a társadalmi kommunikáció, döntéshozókkal való kommunikáció, forrásteremtési potenciál, együttműködési, partnerségi készség, idegen nyelvek ismerete, célorientáltság, közös szakmai és szektorális érdekérvényesítés stb.
 4. A felsorolt hiányokra, problémákra javasolt megoldások, alternatív megközelítések, külön kiemelve a javaslatok lehetséges hazai nehézségeit, a javaslat realitását.
 5. A 3) és 4) pont alapján összeállított átlátható akcióterv, folyamatábra segítségével bemutatva.
 6. Összefoglaló
 7. Hivatkozások jegyzéke

Kik nyújthatnak be pályázatot? A természetvédelem terén működő hazai bejegyzett civil szervezetek.

Kik lesznek a nyertesek?

A nyertesek maguk a civil szervezetek lesznek, de a nyereményben részesülők a civil szervezet által delegált és a dolgozat összeállításában részt vevő munkatárs, vagy önkéntes szerződéssel rendelkező önkéntes lehet. A delegált személytől elvárás: a civil szektor irányában tanúsított elhivatottság, kiváló angol kommunikációs készség, céltudatos hozzáállás.

Beküldés határideje, módja:

A pályázatok benyújtása írásban, elektronikus úton történik. A pályamunkákat a gyongybagoly@gyongybagoly.hu e-mail címre kérjük megküldeni pdf formátumban.

A pályamunkák beérkezési határideje: 2016. január 31. éjfél

A pályázatok értékelése:

Az írásbeli pályamunkák rangsorolása az alábbi szempontok alapján zajlik:

 • Kidolgozottság, átgondoltság, logikus felépítés (10p)
 • Milyen mértékben támaszkodnak a javaslatok bevált hazai és/vagy külföldi jó gyakorlatokra (10p)
 • Mekkora hangsúlyt fektet a dolgozat a kritikai elemzésre, az adaptálhatóság vizsgálatára (10p)
 • A dolgozat felvetései mennyiben térnek ki arra, hogy egy-egy javaslat megvalósítása a hazai körülmények között mennyire reális, rizikós vagy bizonytalan (10p)
 • A dolgozat látásmódja, a javaslatok mennyire innovatívak (10p)
 • A dolgozat gyakorlat orientáltsága: mennyire lehet az adott ötletet megvalósítani a jelenleg meglévő erőforrások birtokában. (10p)
 • Fenntarthatóság: a dolgozatban szereplő ötletek alkalmazhatóak-e hosszú távon (akár 5-10 éven keresztül is) (10p)

A dolgozatok bírálatát három független bíráló végzi. Az elérhető összpontszám 70 pont. A három bíráló által adott pontszám összesítését követő legmagasabb pontszámot elérő dolgozatot tekintjük nyertesnek az angliai út szempontjából. Amennyiben azonos pontszámot ér el két vagy több nyertes, úgy a beküldés időpontja alapján azt részesítjük előnyben, aki előbb küldte be a pályamunkát.

Díjazás: A legeredetibb és legreálisabb 3 pályaművet benyújtó civil szervezet egy-egy munkatársa egyhetes angliai természetvédelmi szakmai utat kap jutalmul, ahol a forrásteremtés és közösségszervezés angliai gyakorlatába nyerhetnek betekintést. Az utazásra előreláthatóan 2016 áprilisában kerül sor. Szállás Devon megyében, Sharphamben, fogadó szervezet Ambios LTD (www.ambios.net). A díj fedezi a repülőjegyet, a kinti szállás, kint étkezés, és a kinti programokhoz szükséges utazás költségeit.

További információ a gyongybagoly@gyongybagoly.hu e-mail címen kérhető.