palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Adománylavina pályázat

meb-pályázat A Magyar Élelmiszerbank Egyesület a Syngenta Kft támogatásával „Adománylavina” címmel hirdet pályázatot azzal a céllal, hogy helyi összefogással rászorulók élelmiszer támogatáshoz juthassanak. A program során támogatott rászorulók lehetnek gyermekek, nagycsaládosok, idősek, vagy más, hátrányos helyzetű csoportok is, akik anyagilag nehéz helyzetben élnek.

A támogatás formája: A pályázaton kiválasztott szervezetek a zöldség-vetőmagokból és zöldségtermesztéshez használható növényvédő szerekből álló támogatásban részesülnek. A pályázó feladata a kapott anyagok segítségével élelmiszerek előállítása, és a megtermelt élelmiszer rászorulókhoz történő eljuttatása.

A pályázaton kiválasztott szervezetek száma és támogatásuk mértéke a rendelkezésre álló alapanyagok mennyiségtől függ. Az egyes szervezeteknek megállapított csomag összeállításánál elsősorban a felajánlott földterület és termelési kapacitás mértékét illetve a támogatni tervezett rászorultak számát tartjuk szem előtt.

Az alapanyagokon túl a Syngenta Kft a program megvalósítása során igény esetén szakmai tanácsadást is nyújt.

A program megvalósításához a pályázónak (és partnereinek) kell biztosítania az alábbiakat:

 • A termeléshez szükséges (megművelésre alkalmas) földterületet
 • A termeléshez szükséges eszközöket és emberi és egyéb erőforrásokat (pl. öntözés)
 • A megtermelt élelmiszerek szétosztását rászorulók között

Az egy pályázatra adható – vetőmagot és növényvédőszert – tartalmazó csomag tervezett maximális értéke 500.000 Ft.

A kiíró 2010-ben maximum 5 pályázatot tervez kiválasztani és támogatni, a projektek sikeres lezárása esetén a programot 2011-ben bővített kerettel tervezi folytatni.

Pályázók köre: A pályázaton részt vehet minden Magyarországon bejegyezett jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet, oktatási intézmény és települési önkormányzat. A pályázó a megvalósításhoz partnerként egyéb szervezeteket is (pl. vállalato(ka)t, helyi egyházi szervezeteket) bevonhat. A kiíró kifejezetten preferálja, ha program több résztvevővel, helyi szintű összefogással valósul meg (például önkormányzat, civil szervezet, mezőgazdasági termelő cég/vállalkozó).

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • pártok,
 • munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,
 • biztosító egyesületek,
 • azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ d) pontja szerint közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.

A pályázat tartalmi követelményei

A pályázatban be kell mutatni:

 • a program megvalósításának tervezett módját
 • a programban résztvevő szervezeteket, illetve
 • a megvalósításhoz szükséges földterület és egyéb erőforrások biztosításának módját
 • támogatottak körét, létszámát illetve a szétosztás módját
 • a programhoz kapcsolódó helyi kommunikációs terveket
 • a program megvalósításának időbeni ütemezését

A pályázat formai követelményei, benyújtásának módja, határideje

Letölthető dokumentumok:

Jelen pályázati kiírás
Pályázati adatlap

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a felhíváshoz kapcsolódó pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap letölthető a www.elelmiszerbank.hu/adomanylavina weboldalról.

A pályázathoz csatolni kell a program megvalósítására kijelölt földterületről készített fényképet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 12.

Benyújtás módja: a pályázati anyagot kizárólag elektronikusan tudjuk fogadni, a következő e-mail címre: elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu

A pályázatra egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatok elbírálását a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöksége végzi a Syngenta Kft szakmai támogatásával. A bírálat során kiválasztják a támogatni kívánt szervezeteket, valamint megállapítják a támogatás mértékét.

Elbírálás szempontjai:

 • formai szempontból: időben érkezett-e pályázat, hiánytalanul ki van-e töltve, jogosult-e a szervezet a pályázásra
 • tartalmi szempontból: megalapozott-e a program megvalósítása, rendelkezésre állnak-e a megfelelő erőforrások, illetve mekkora és milyen jellegű a támogatni tervezett rászorulói kör

Az átadott alapanyagok és növényvédőszer mennyisége függ az Élelmiszerbank rendelkezésére álló árumennyiségtől és a beadott pályázatokban megfogalmazott szükségletek mértékétől. A pályázók az elosztás mértékét és módját nem vitathatják.

A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2010. március 26.

A nyertes pályázók kiértesítése, szerződéskötés

A nyertes pályázókat e-mail-ben értesítjük ki. A pályázatokkal kapcsolatos döntés az Élelmiszerbank weboldalán is közzétételre kerül eddig az időpontig. A megítélt csomagok kiszállításának időpontját és módját az Élelmiszerbank iroda egyezteti a nyertes pályázókkal.

A nyertes pályázókkal az Élelmiszerbank szerződést köt, melyhez nyertességük esetén (a pályázati anyaghoz nem szükséges csatolni) az alábbi dokumentumokat kötelesek még az Élelmiszerbanknak eljuttatni:

 • A szervezet képviselőjének aláírási címpéldányának másolata
 • A szervezet legfrissebb közhasznúsági jelentésének másolatát. (csak közhasznú szervezeteknél)

A fenti dokumentumok beadása nem kötelező azon szervezetek számára, akik az Élelmiszerbankkal a nyertesség időpontjában már érvényes támogatási szerződésben állnak.

A pályázók kötelességei a megvalósítás során

A pályázó az átvett anyagokat és az anyagok segítségével megtermelt élelmiszereket nem használja fel üzleti célokra, nem értékesítheti, hanem az alapanyagokat kizárólag a program megvalósítására fordíthatja, a megtermelt élelmiszereket pedig kizárólag ellenszolgáltatás nélkül, ingyenesen adhatja át rászorulóknak, és kizárólag rászorulóknak.

A program nem használható fel semmiféle vallási, politikai vagy más ideológiai befolyásolás céljából.

Pályázó kötelezi magát arra, hogy amennyiben a programmal kapcsolatban kiadványt (tájékoztatót) készít, illetve a program a sajtóban nyilvánosságot kap (riport, újságcikk stb.), akkor a megjelenő művön feltünteti, hogy a program az Élelmiszerbank, illetve Syngenta Kft. támogatásával valósul meg.

Pályázó biztosítja, hogy az Élelmiszerbank és a Syngenta Kft – erre vonatkozó igényük esetén – a programmal kapcsolatos kommunikációjában aktívan közreműködik (például újságírók fogadása).

A Pályázó a program megvalósítása során köteles digitális fényképezővel (nem telefonnal) fényképeket készíteni, amelyeken jól látszódik a program megvalósítása, illetve az élelmiszerek felhasználása.

A Pályázó az élelmiszerek rászorulóknak történő átadásáról köteles az Élelmiszerbank által biztosított „Adomány kiosztási adatlapon” elszámolást készíteni és az elszámolást a kiosztást követő 15 napon belül az Élelmiszerbanknak (eredeti példányon) eljuttatni. A kiosztási adatlapokról a Pályázó saját másolatot is köteles készíteni és azt 3 évig megőrizni.

Az Élelmiszerbank és a Syngenta Kft fenntartják maguknak a jogot a program megvalósításának ellenőrzésére.

A támogatás elszámolása

A program lezárását követő 15 napon belül kell elszámolni a támogatással. Az elszámolás tartalma:

 1. Minimum 20 db fénykép, amelyeken jól látszódjon a program megvalósítása, illetve az élelmiszerek felhasználása. A fényképek minimális mérete 500 kB (e-mail-en vagy CD-n elküldve).
 2. Kitöltött „Adomány kiosztási adatlapok”

Az Élelmiszerbank és a Syngenta Kft fenntartja a jogot, hogy a programról készült képeket saját anyagaiban megjelentesse, illetve kommunikációs céljaira felhasználja.

Kapcsolat
Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Kapcsolattartó: Cseh Balázs
Cím: 1151 Budapest, Székely Elek u. 11.
Telefon: 06-1-261-3991, 06-20-468-9593
E-mail: elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu
Honlap: http://www.elelmiszerbank.hu/

A kiírók indokolt esetben fenntartják a jogot a pályázattal kapcsolatos feltételek menet közben módosítására.

Forrás: Magyar Élelmiszerbank Egyesület