palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Aktív európai emlékezet

Az akció célja: Az Európai Unió alapvető értékei közé tartozik a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása. Annak érdekében, hogy valóban értékelni tudjuk e fogalmak jelentését, emlékeznünk kell rá, hogyan sértette meg a nácizmus és a sztálinizmus ezeket az elveket. Az áldozatokra való megemlékezéssel, a deportálásokhoz kapcsolódó helyszínek és dokumentumok megőrzésével Európa megőrzi a múlt emlékét, sötét oldalaival együtt. Ez különösen fontos most, hogy azok, akik mindezt megélték, egyre kevesebben vannak. A fiatal generációk bevonása teszi lehetővé, hogy a második világháború és tragikus következményei ne merüljenek feledésbe. Fontos, hogy a polgároknak képe és véleménye legyen az Európai Unió eredetéről, ötven évvel ezelőtt, az európai integráció folyamatáról, amely biztosítja a békét a tagok között, és nem utolsósorban a mai Európáról, túllépve a múlton, a jövőt építve.


Milyen tevékenységeket támogat az akció? A támogatandó projektek fő célja, hogy életben tartsák a nácizmus és a sztálinizmus áldozatainak emlékét, hogy a mostani és jövőbeni generációk is tudják és megértsék, mi és miért történt a koncentrációs táborokban és más tömeges kivégzések helyszínein.

A projektek négy témára vagy ezek kombinációira irányulhatnak:

Megőrzés: A projekt biztosítja a tömeges deportálások és kivégzések fő helyszíneinek, emlékműveinek vagy a tragikus eseményeket dokumentáló archívumoknak a megőrzését. Az archívumok kézzelfogható iratok mellett nem kézzelfogható dokumentumokat, például összegyűjtött szóbeli vallomásokat is jelenthetnek. A projekt biztosítja, hogy a múlt különböző emlékei, bizonyítékai elérhetők legyenek a mai európai polgárok és a jövő generációk számára.

Megemlékezés: A projekt megemlékezik a nácizmus vagy a sztálinizmus áldozatairól, vagy azokról, akik jelentős kockázatot vállalva megmentettek másokat a deportálástól vagy a kivégzéstől. A projektnek meg kell mozgatnia az embereket minden generációból. Lehet például egy ünnepség egy emlékhelyen egy évforduló alkalmából, vagy egy emlékmű vagy épület felavatása. A projekt célja lehet az is, hogy többet tudjunk az egyéni sorsokról, kutatások, beszélgetések vagy az áldozatokról összeállított dokumentációs anyag fejlesztésének segítségével. A projektnek világosan meg kell határoznia a célcsoportját, és gondoskodnia kell róla, hogy az üzenet hatékonyan eljusson hozzájuk. A polgároknak aktív szerepet kell vállalniuk a tervezésben, a megvalósításban és az utómunkálatokban.

Reflexió: A projektnek be kell vonnia a polgárokat, különösen a fiatalokat egy széles körű közös gondolkodásba a nácizmus és a sztálinizmus okairól és következményeiről. Olyan speciális célcsoportokat is választhat, amelyek multiplikátor szerepre alkalmasak, például szakértők, vezetők, döntéshozók, stb. Kiindulva onnan, hogy valójában mi is történt, a projekt elemzi, hogy miért és hogyan vették semmibe a demokratikus elveket és az emberi jogokat. Ez elvezet az Európai Unió létrehozásának okaihoz, és az európai integrációs folyamat segítségével megőrzött értékekhez. Végül az európai integráció és a mai Európa eredetét már jobban értve, sor kerülhet az Európa jövőjéről való gondolkodásra. Ezt a gondolkodást konkrét tevékenységek kísérhetik vagy segíthetik. A projektet a megbékélés, a tolerancia és a pluralizmus jegyében kell megvalósítani. Különösen fontos, hogy sokféle – különböző életkorú, különböző nemzetiségű, különböző kulturális és vallási háttérrel rendelkező – embert vonjon be.

Hálózat: A program ösztönzi, hogy az ezen a területen tevékenykedő szervezetek kapcsolatokat építsenek ki egymás között, és tanuljanak egymástól. A projekt ezen szervezetek hosszú távú, tartós hálózatait alapozza meg vagy fejleszti. Tartalmazhatja például a felmerülő problémákról szóló eszmecserét vagy az új pedagógiai eszközökre vagy archiválási módszerekre vonatkozó bevált jó gyakorlatok megosztását. Egy ilyen hálózat különböző partnerek konkrét együttműködéséhez vezethet, a megőrzéssel, megemlékezéssel és/vagy reflexióval foglalkozó közös projektek formájában. Az együttműködés erősíti a részt vevő szervezetek európai dimenzióját, és új megközelítésekkel gazdagítja a vitát. Európa-szerte nagyobb nyilvánosságot és erősebb hatást biztosít a projekteknek, így nagyobb az esélye a mai Európa polgárainak elérésére.

Néhány példa a támogatható tevékenységekre: megemlékezési ünnepség, videóinterjúk, kiállításokhoz végzett kutatások, archívumok digitalizálása, a helyszínek megőrzésére irányuló önkéntes munka, stb.

Ki pályázhat?

 • nem kormányzati szervezetek;
 • túlélők szövetségei
 • emlékőrzési feladatokat ellátó szervezetek;
 • múzeumok;
 • helyi és regionális hatóságok;
 • általános európai érdekű szövetségek
 • alapítványok
 • kutatóintézetek/oktatási intézmények

További fontos tudnivalók

 • A projektnek meg kell felelnie a program célkitűzéseinek, prioritásainak és horizontális jellemzőinek.
 • A programban jelenleg az Európai Unió 27 tagállama, Horvátország, Macedónia és Albánia vesz részt. A projektnek a programban részt vevő országok valamelyikében kell megvalósulnia.
 • Az egyes események résztvevői közül legalább 30%-nak az eseménynek helyet adó országtól eltérő, a részvételre jogosult országokból kell érkeznie.
 • Projekt időtartama: 18 hónap

Támogatás

Kétféle költségvetés közül lehet szabadon választani:

 • Átalányalapú finanszírozás: A támogatások kiszámítása átalánydíjak alapján történik (lásd a táblázatot), amihez hozzájön még a koordinációs költség, ami szintén szabadon felhasználható. Kommunikációs eszközök előállítására is van lehetőség.
 • Költségvetésen alapuló finanszírozás: A támogatás nem haladhatja meg az érintett programra vonatkozó támogatható költségek legfeljebb 70%-át. Ennek megfelelően a teljes becsült támogatható költségek legalább 30%-ának az Európai Unió költségvetésétől eltérő forrásból kell származnia. A megítélt összeg semmilyen esetben sem haladja meg a pályázatban kért összeget.

A támogatás minimális összege 10 000 euró, maximális összege 100 000 euró.

Pályázati határidő: 2012. június 1. (Projekt kezdete: 2012. december 1. – 2013. május 31.)

2011-es pályázati dokumentumok

Magyar nyelvű kitöltési útmutató (nem hivatalos)
Magyar nyelvű pályázati űrlap (nem hivatalos, csak olvasásra)

Jó gyakorlat:

1. Emlékezz Európa 1948-1989
2. Elfelejtett Roma Holokauszt
3. Utak a gyökerekhez
4. “Itt volt a végállomás”
5. Ismeretlen záradékok
6. Totalitarizmus és az értelmiségiek
7. Megemlékezés a kényszermunkatáborok áldozatairól

További információ:

További részletes információ található még az Európai Bizottság honlapján:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm

Gyakran feltett kérdések

A pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli.

A pályázati felhívás letölthető az alábbi oldalról: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/documents/2011/programme_guide_hu.pdf + 2012-es korrigendum

 Forrás: http://www.tpf.hu/