pályázat civil szervezeteknek Archive

TANDEM Fejlesztési Alap – Pályázat hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi reintegrációjának elősegítésére

Az Ökumenikus Segélyszervezet  „TANDEM Fejlesztési Alap”  néven 2012-ben pályázati programot indított, melynek keretében 2012-2014 között több pályázati körben, vissza nem  térítendő  támogatásként összesen  több  mint  200 millió forinttal  támogatja  a  magyarországi szociális szektort. Jelen (harmadik) kiírásban körülbelül 25-30 pályázat támogatására lesz mód.

Pályázat Húsvéti koncert megtartására

A Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet „Zenebarát” programja keretében „Húsvéti koncert” – Joseph Haydn: A Megváltó utolsó hét szava a keresztfán című művének fortepiano-változata – megtartására Takács Szilvia csembalóművész előadásában.

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkársága nyílt pályázatot hirdet „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése” témakörben.

Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatására – CH2013.

Norvég Civil Alap – Akciópályázat

Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.

Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. – pályázat óvodai fejlesztő program, valamint képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés megvalósítására

A  pályázat  célja a nevelési-oktatási  intézmények  működéséről és a köznevelési  intézmények  névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171-173.  §-aiban  foglalt  óvodai  fejlesztő  program,  valamint képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés megvalósításának támogatása.

Pályázat Nyugat-Magyarországon működő civil szervezetek és kezdeményezések részére a NÓRA-HÁLÓZAT-hoz való csatlakozáshoz

A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány országos gender-tudatos munkaerőpiaci tanácsadó hálózatának kialakításához és helyi Nóra-pontok fenntartható működtetéséhez várja a gyermekvállalás miatt inaktívvá váló nők segítése, a nők esélyegyenlőségének előmozdítása iránt elkötelezett női civilek és/vagy női projektek megvalósításában tapasztalatot szerzett munkaerőpiaci szervezetek, esetleg egyéb csoportok – jelentkezését Győr-Moson-Sopron, Vas- illetve Zala megyéből.

Turisztikai tevékenységek ösztönzése – Leader pályázat

A turisztikai tevékenységek ösztönzését célzó pályázatra 2013. november 25-től 2014. január 15-ig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket a LEADER Helyi Akciócsoportokhoz. A dokumentumot postán kell eljuttatni, hiánypótlásra nincs lehetőség.

Közös Lábos – Szimplakerti Háztáji Piac pályázat

A Közös Lábos minden vasárnap, a Szimplakerti Háztáji Piac keretein belül megvalósuló közösségi főzés. Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, kezdeményezések jelentkezését várjuk, valamint olyan magánszemélyekét, akik adományszervezői megbízással gyűjtenének civil szervezetek számára. A pályázat nyertesei a pályázati intervallumban – 2014 januárja és júniusa között – 1 vagy 2 alkalmat nyernek el, amikor a piac ideje alatt

Sozial Marie 2014 pályázat

2014-ben is keressük a változó társadalmi-politikai körülményekre innovatív megoldásokkal reagáló projekteket. A SozialMarie immár tizedik alkalommal díjazza a szociális innovációt. Célja, hogy közkinccsé tegyen innovatív szociális ötleteket és megvalósult projekteket, és elősegítse az újító kezdeményezések közötti kapcsolatok építését. A kitüntetett projektek az új ötletek átvételére vagy folytatására inspirálhatnak másokat.

Kulturális akadálymentesítés – pályázat különböző kulturális hátterű közösségek számára

A Roma Polgári Tömörülésben dolgozó romák és nem romák hiszik, hogy a közös felemelkedésünk útját Magyarország 21. századi polgárosodása jelenti. A magyarországi romatársadalom integrációjának csak ez adhat méltó, közös boldogulásunkat szolgáló kereteket.  A magyarországi romakérdés nem egyszerűen szegénykérdés, hanem stratégiai és nemzetgazdasági kérdés.  

Ötmillió forint a Békéscsabáért tevékenykedő civileknek

Ötmillió forint a Békéscsabáért tevékenykedő civileknek. A Budapest Bank átfogó támogatási programot indított a helyi kezdeményezések támogatására.  100 és 500 ezer forint közötti összegekre pályázhatnak 2013 őszétől a „Budapest Bank Békéscsabáért Program” keretében azok a nonprofit szervezetek, amelyek tevékenységük révén hozzájárulnak Békéscsaba és agglomerációja* fejlődéséhez. Az első pályázati ciklusban a kultúra és a szellemi élet, valamint a

Microsoft Office 365 licencek adományozása nonprofit szervezetek számára

A CivilTech program közhasznú minősítéssel rendelkező szervezeteknek segít abban, hogy részt vegyenek a CivilTech partnereinek szoftver- és hardver-adományozó programjában. A CivilTech program segítségével a szervezeteknek lehetőségük van hardver- és szoftverállományuk bővítésére, valamint a szükséges infrastruktúra kiépítésre az informatikára szánt költségvetésük nagy részének megőrzésével. A CivilTech adományozói programot Magyarországon a NIOK juttatja el a nonprofit szervezetekhez, partneri kapcsolatban

Európa a TE választásod! EPvoks pályázat kulturális rendezvény megvalósítására

Ha fontos küldetésnek érzi, hogy honfitársai tájékozott európai polgárként aktívan kövessék az Európai Parlamentben zajló eseményeket, most Ön is tehet érte!  Itt a lehetőség, hogy részt vegyen egy, az Európai Parlament támogatásában megvalósuló országos kulturális rendezvénysorozat lebonyolításában. A Pályázati határidő meghosszabbítva, leadási határidő: 2013. november 3-ig.

Civilek éjszakája 2013

A Civilek Éjszakája 2013 eseményre való jelentkezést meghosszabbította 2013.augusztus 12-ig.

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért felelős Államtitkársága megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdet „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése” témakörben.

Pályázat civil és egyházi szervezetek támogatására – Tandem Fejlesztési Alap “B” komponens

Pályázat az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához második kiírás – 2013  „B” komponens.

Civil szervezetek részvétele a HIV/AIDS megelőzésében pályázat

A pályázat célja: A magas HIV-fertőzési kockázatnak kitett közösségek tagjai között a kockázat ismertetése, csökkentése, továbbá az ehhez szükséges magatartásformák kialakítása, önkéntes szűrés, valamint tanácsadás lehetőségének biztosítása.

Informatika a köz szolgálatában 2013 pályázat számítógépekre

A pályázat célja, lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott intézmények számára, számítógépparkjuk bővítésére komplett számítógépes szolgáltatási csomagok segítségével, illetve segíteni a meglévő, elavult gépek korszerűbbre váltását.

Nemzeti összetartozás kollégium – Civil szervezetek szakmai programjának támogatása

A pályázat célja,  a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu