palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kulturális akadálymentesítés – pályázat különböző kulturális hátterű közösségek számára

A Roma Polgári Tömörülésben dolgozó romák és nem romák hiszik, hogy a közös felemelkedésünk útját Magyarország 21. századi polgárosodása jelenti. A magyarországi romatársadalom integrációjának csak ez adhat méltó, közös boldogulásunkat szolgáló kereteket.  A magyarországi romakérdés nem egyszerűen szegénykérdés, hanem stratégiai és nemzetgazdasági kérdés.  

A hazai romatársadalom tagjainak elsősorban nem segélyekre, hanem egyenlő esélyekre van szüksége. Az integráció leghatékonyabb receptjét az oktatásban, a szakképzésben és a felsőfokú továbbtanulásban való részvétel ösztönzése, a munkavállalás széleskörű lehetőségeinek megteremtése és erős közösségek megteremtése jelenti.  A Roma Polgári Tömörülés ezért olyan programokat végez, és olyan kezdeményezéseket karol fel, amelyek prioritásként kezelik ezeket a területeket.

Ezen prioritások elősegítése érdekében a Roma Polgári Tömörülés az alábbi témában pályázatot ír ki.

Kulturális akadálymentesítés

A pályázat célja

Hosszú évtizedek, évszázadok óta él együtt Magyarország területén cigány és nem cigány emberek és közösségek. Ugyanakkor számtalanszor történnek félreértések, keletkeznek esetlegesen előítéletet tápláló gondolatok. Ezért várjuk azon pályázati anyagok beérkezését, amelyek különböző kulturális hátterű, közösségek egymás, kölcsönös jobb megértését célozzák. A pályázat elbírálásánál a Roma kultúrával foglalkozó anyagok előnyben részesülnek.

A pályázók köre 

Minden nem Budapesten bejegyzett székhellyel / telephellyel / fiókteleppel / rendelkező non‐profit szervezetek, amelyek a pályázat végrehajtásához megfelelő korábbi tapasztalatokkal rendelkeznek, vagy az adott témában a korábbiakban már konkrét, az ehhez a kiíráshoz hasonló akciókat végrehajtottak.

Az alábbi non‐profit szervezetek pályázhatnak:

 • Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány);
 • Nonprofit gazdasági társaságok;

Támogatható tevékenységek

A pályázat kiírója nem kívánja a kreativitást határok közé szorítani, ezért csak példákkal szolgálunk.

Örömmel várunk egyedi, kreatív ötleteket. Előnyben részesítjük azokat a pályamunkákat, amelyek rendezvény sorozatok, vagy hosszú távra terveznek, megjelölnek fenntarthatósági kilátásokat.

Elfogadható tevékenységek: 

Közösségi programok 

 • kulturális rendezvények, találkozások
 • rendezvénysorozatok

Támogatás összege:

 • 300.000 Ft, továbbá 100 db koncert jegy egy híres, magyar előadóművész budapesti koncertjére, mely szabadon felhasználható a pályázat végrehajtásának részeként

Támogatás intenzitása: 

A pályázat kiírója nem köti ki, hogy a pályázó önerővel is rendelkezzen, de az elbírálásnál előnyben részesítheti azokat a pályázatokat, amelyek egyéb forrásokat is bevonnak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 20. 

A határidőt követően beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elbírálni.

A pályázat benyújtásának módja 

A kitöltött pályázati adatlap és a további kötelezően benyújtandó dokumentumokat 1 példányban aláírva, pecsételve postai úton eljuttatva a Roma Polgári Tömörülés 1073 Budapest, Barcsay utca 11. címre. További 1 példányt csatolt állományként az info@rptinfo.hu címre várjuk.

A pályázat elbírálásának módja

A pályázat elbírálása és a nyertes kihirdetése decemberig várható. A döntése ellen a pályázat kiírója semmilyen fellebbezést nem fogad el, így annak helye nincs. A pályázatok elbírálását kizárólag a Roma Polgári Tömörülés végzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 20.

Támogatási szerződés megkötése: 2014. január 

A projekt lezárása legkésőbb: 2014. április 30.

Elszámolási határidő: a projekt lezárását követő 30 napon belül szakmai és pénzügyi beszámolóval

Letölthető dokumentumok

Kulturális akadálymentesítés

Benyújtandó dokumentumok: 

 • kitöltött pályázati adatlap
 • aláírási címpéldány vagy aláírás‐minta;
 • 30 napnál nem régebbi NAV „0”‐ás igazolás, mely igazolja, hogy a pályázó szervezetnek nincsen adótartozása.
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy bírósági kivonat, vagy hatályos létesítő okirat vagy hatósági igazolás, mely a Címzett tevékenységét, illetve tevékenységének célját igazolja;
 • a pályázat megvalósításáért felelős személy szakmai önéletrajza (Europass).
 • a költségvetést alátámasztó dokumentumok a szakmai tartalom bemutatásával (árajánlatok, költségbecslések).

Bővebben: http://www.rptinfo.hu