palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Roma Polgári Tömörülés pályázata működési- és program támogatásra

A Roma Polgári Tömörülés pályázatot ír ki működési- és Program Támogatásra.

A pályázat célja
Hosszú évtizedek, évszázadok óta él együtt Magyarország területén cigány és nem cigány emberek és közösségek. Ugyanakkor számtalanszor történnek félreértések, keletkeznek esetlegesen előítéletet tápláló gondolatok. Ezért várjuk olyan szervezetek pályázati anyagait, amelyek elsősorban hosszú távra terveznek közösséget építeni. Várjuk azon pályázatok beérkezését, amelyek különböző kulturális hátterű, közösségek egymás, kölcsönös jobb megértését célozzák.

A pályázók köre

Minden nem Budapesten bejegyzett székhellyel / telephellyel / fiókteleppel / rendelkező non-profit szervezetek, amelyek a pályázat végrehajtásához megfelelő korábbi tapasztalatokkal rendelkeznek, vagy az adott témában a korábbiakban már konkrét, az ehhez a kiíráshoz hasonló akciókat végrehajtottak.

Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak: 

 • Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány);
 • Nonprofit gazdasági társaságok;

A támogatás feltételei

A pályázat kiírója nem kívánja a kreativitást határok közé szorítani, ezért csak példákkal szolgálunk. Örömmel várunk egyedi, kreatív ötletekkel. Előnyben részesítjük azokat a szervezeteket, amelyek rendezvény sorozatokat szerveznek, hosszú távra terveznek, megjelölnek fenntarthatósági kilátásokat.

A pályázat elbírálásánál a Roma kultúrával foglalkozó anyagok előnyben részesülnek.

Elfogadható tevékenységek:

 • közösségi programok
 • kulturális rendezvények, találkozások
 • rendezvénysorozatok

A támogatás összege: 300.000 Ft

A támogatás intenzitása:

A pályázat kiírója nem köti ki, hogy a pályázó önerővel is rendelkezzen, de az elbírálásnál előnyben részesítheti azokat a pályázatokat, amelyek egyéb forrásokat is bevonnak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 20.

A határidőt követően beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Letölthető dokumentumok

Működési- és Program Támogatás

A pályázat benyújtásának módja

A kitöltött pályázati adatlap és a további kötelezően benyújtandó dokumentumokat 1 példányban aláírva, pecsételve postai úton eljuttatva a Roma Polgári Tömörülés 1073 Budapest, Barcsay utca 11. címre.

További 1 példányt csatolt állományként az info@rptinfo.hucímre várjuk.

A pályázat elbírálásának módja

A pályázat elbírálása és a nyertes kihirdetése decemberig várható. A döntése ellen a pályázat kiírója semmilyen fellebbezést nem fogad el, így annak helye nincs. A pályázatok elbírálását kizárólag a Roma Polgári Tömörülés végzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 20.

A támogatási szerződés megkötése: 2014. január

A projekt lezárása legkésőbb: 2014. április 30.

Elszámolási határidő: a projekt lezárását követő 30 napon belül szakmai és pénzügyi beszámolóval

Benyújtandó dokumentumok:

 • kitöltött pályázati adatlap
 • aláírási címpéldány vagy aláírás-minta;
 • 30 napnál nem régebbi NAV „0”-ás igazolás, mely igazolja, hogy a pályázó szervezetnek nincsen adótartozása.
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy bírósági kivonat, vagy hatályos létesítő okirat vagy hatósági igazolás, mely a Címzett tevékenységét, illetve tevékenységének célját igazolja;
 • a pályázat megvalósításáért felelős személy szakmai önéletrajza (Europass).
 • a költségvetést alátámasztó dokumentumok a szakmai tartalom bemutatásával (árajánlatok, költségbecslések).

Bővebben: http://www.rptinfo.hu/