palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Iskolán Kívüli Oktatási Programok Hátrányos Helyzetűek számára

A Roma Polgári Tömörülés pályázatot írt ki „Iskolán Kívüli Oktatási Programok Hátrányos Helyzetűek számára” címmel.
 

A pályázat célja: A hátrányos helyzetűek iskola időn kívüli lehetőségei számtalan esetben korlátozódnak, sok esetben megoldatlan. Olyan pályázati anyagokat várunk, melyek erre a kérdésre adnak választ, amik csökkentik az esetleges elkallódás veszélyeit.

A pályázók köre: Minden nem Budapesten bejegyzett székhellyel / telephellyel / fiókteleppel / rendelkező non‐profit szervezetek, amelyek a pályázat végrehajtásához megfelelő korábbi tapasztalatokkal rendelkeznek, vagy az adott témában a korábbiakban már konkrét, az ehhez a kiíráshoz hasonló akciókat végrehajtottak.

Az alábbi non‐profit szervezetek pályázhatnak:

 • Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány);
 • Nonprofit gazdasági társaságok;

Támogatható tevékenységek: A pályázat kiírója nem kívánja a kreativitás határok közé szorítani, ezért csak példákkal szolgálunk. Örömmel várunk egyedi, kreatív ötleteket. Előnyben részesítjük azokat a pályamunkákat hosszú távra terveznek, megjelölnek fenntarthatósági kilátásokat.

Elfogadható tevékenységek: 

 • közösségi, ismeretterjesztő programok
 • oktatási programok
 • korrepetitori tevékenység

Támogatás összege: 400.000 Ft 

Támogatás intenzitása: A pályázat kiírója nem köti ki, hogy a pályázó önerővel is rendelkezzen, de az elbírálásnál előnyben részesítheti azokat a pályázatokat, amelyek egyéb forrásokat is bevonnak. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 20. 

Letölthető dokumentumok

Iskolán Kívüli Oktatási Programok Hátrányos Helyzetűek számára

A határidőt követően beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elbírálni.

A pályázat benyújtásának módja: A kitöltött pályázati adatlap és a további kötelezően benyújtandó dokumentumokat 1 példányban aláírva, pecsételve postai úton eljuttatva a Roma Polgári Tömörülés 1073 Budapest, Barcsay utca 11. címre. További 1 példányt csatolt állományként az info@rptinfo.hu címre várjuk.

A pályázat elbírálásának módja

A pályázat elbírálása és a nyertes kihirdetése decemberig várható. A döntése ellen a pályázat kiírója semmilyen fellebbezést nem fogad el, így annak helye nincs. A pályázatok elbírálását kizárólag a Roma Polgári Tömörülés végzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 20.

Támogatási szerződés megkötése: 2014. január

A projekt lezárása legkésőbb: 2014. április 30.

Elszámolási határidő: a projekt lezárását követő 30 napon belül szakmai‐ és pénzügyi beszámolóval

Benyújtandó dokumentumok:

 • kitöltött pályázati adatlap
 • aláírási címpéldány vagy aláírás‐minta;
 • 30 napnál nem régebbi NAV „0”‐ás igazolás, mely igazolja, hogy a pályázó szervezetnek nincsen adótartozása.
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy bírósági kivonat, vagy hatályos létesítő okirat vagy hatósági igazolás, mely a Címzett tevékenységét, illetve tevékenységének célját igazolja;
 • a pályázat megvalósításáért felelős személy szakmai önéletrajza (Europass).
 • a költségvetést alátámasztó dokumentumok a szakmai tartalom bemutatásával (árajánlatok, költségbecslések).

Bővebben: http://www.rptinfo.hu