palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Húsvéti koncert megtartására

zenebaratA Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet „Zenebarát” programja keretében „Húsvéti koncert” – Joseph Haydn: A Megváltó utolsó hét szava a keresztfán című művének fortepiano-változata – megtartására Takács Szilvia csembalóművész előadásában.

 A meghirdetés dátuma: 2014. február 3.

A pályázat célja

Jelen pályázatot a Támogató a „Zenebarát” program keretében hirdeti meg. Célja, hogy viszonylag kis önrésszel magas művészeti értékű zenei programokat, előadásokat juttasson el olyan településekre, helyszínekre, ahol szűkös a lehetőség ezek megvalósítására.

A megpályázható koncert Húsvétot megelőző hangulatot tolmácsol. Az eredetileg zenekarra íródott műből átirat készült egy történeti billentyűs hangszerre, fortepianóra. Ezzel az előadásmóddal – szemben a zenekari formában jóval költségesebb előadással – elérhetővé teszi a Pályázók számára a hangverseny megvalósulását. A programról bővebben tájékozódhat a www.zenebarat.hu honlapon.

A támogatás formája és mértéke

A projekt összes költségének 75 %-a elszámolható, a pályázathoz 25 % saját forrás (továbbiakban önrész) biztosítása kötelező. A program költsége összesen 200.000 Ft, amelyből 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A fennmaradó 50.000 Ft önrész a pályázót terheli.

A támogatott zenei program leírása

 • Koncert címe: Húsvéti koncert
 • Műsor:   Joseph Haydn A Megváltó utolsó hét szava a keresztfán
 • Előadó:  Takács Szilvia csembalóművész
 • Közreműködik:  Az egyes tételek között a tétel történetét bemutató narrátor

A Támogató biztosítja a hangverseny meghirdetéséhez szükséges plakátot.

A pályázat sikeres elnyerése esetén a támogatás kizárólag a fenti programra használható fel.

Pályázat benyújtására jogosultak

Települési önkormányzatok, egyházak, illetve egyházi intézmények, közművelődési intézmények, valamint olyan kulturális szervezetek, civil szervezetek, alapítványok, akik a koncerthez szükséges alábbiakban felsorolt feltételeket biztosítani tudják:

 • A koncert megtartásához szükséges legalább 80 férőhelyes helyszín
 • A Pályázati Kiírás 2. pontjában szereplő kötelező önrész, melyről Pályázó a Pályázati Adatlapon nyilatkozatot tesz.

A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 1.200.000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint a Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban Támogató) terhére. A keretösszeg 8 pályázó számára tudja biztosítani a program megvalósulását.

Támogatási időszak

A programsorozat kizárólag 2014. április 11-18. közötti időszakban valósulhat meg.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. február 21.

A benyújtható pályázatok száma

Jelen pályázati kiírás keretében egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 8

A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatok benyújtása a kiíráshoz csatolt Pályázati Adatlapon történik, amely letölthető a www.zenebarat.hu honlapról. A pályázatok benyújtásának módjai a következők lehetnek:

A kitöltött adatlapot a pályázó postai úton eljuttatja a megadott határidőig a Támogató címére:

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
9061 Vámosszabadi, Béke u. 4.

 

Elektronikus úton pályázó a kitöltött adatlapot aláírva, lebélyegezve, színesen beszkennelve elküldi a Támogató elektronikus levélcímére (e-mail cím):

palyazat@zenebarat.hu

A pályázat érvényességének vizsgálata, hiánypótlás

Támogató csak hiánytalan és aláírt, lebélyegzett pályázatokat fogad be. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok elbírálásának szempontjai és határideje

Az érvényes befogadott pályázatokat a Támogató által kijelölt Szakmai Tanács az alábbi szempontok alapján értékeli:

 • Pályázó vállalja, hogy a rendelkezésre álló helyszín közönséggel való feltöltését minimum 50%-ban biztosítja. Előnyt élvez az a Pályázó, aki a Pályázati Adatlap megfelelő nyilatkozatának kitöltésével vállalja, hogy a koncert helyszínét 50%-osnál nagyobb mértékben feltölti. (Minél nagyobb százalékban vállalja, annál nagyobb előnyt élvez.)
 • Előnyt élveznek azok a közösségek, ahol ilyen jellegű programok megtartása nem megszokott.
 • Előnyt élveznek azok a Pályázók, akik a programot ingyenesen látogathatóvá teszik.

A Szakmai Tanács döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől számított 5 napon belül teszi meg. A támogatásokról a Támogató dönt az elbírálástól számított 2 napon belül.

A Szakmai Tanács elnöke: Dr Benkő Szabolcs, a Győri Tehetséggondozó Tanács elnöke; gordonka-, és kamaraművész; a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatója

A Pályázók döntést követő kiértesítése

A Támogató döntését követően 15 napon belül értesítést küld e-mailben a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzé teszi. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.zenebarat.hu honlapon kerülnek közzétételre.

 Szerződéskötés

 • Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Támogatóval köti meg. A kihirdetést követően 10 napon belül Támogató kiküldi a támogatói szerződést, amelyben az önrész kifizetésének módját feltünteti.
 • Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatói szerződés kézhezvételét követően azt 5 munkanapon belül aláírva, lebélyegezve visszaküldi Támogató címére.
 • Támogató a szerződés megkötését követően Kedvezményezett számára megküldi a rendezvényt népszerűsítő plakátjait az előre egyeztetett példányszámban.
 • A szerződéskötést követően Támogató felveszi a kapcsolatot a Kedvezményezettel időpont egyeztetés céljából.
 • Amennyiben a program a pályázó hibájából meghiúsul, Kedvezményezett vállalja, hogy a szerződésben szereplő önrész összegét, 50.000 Ft-ot azaz ötvenezer forintot a Támogató részére megtéríti.

Nyilvánosság: Kedvezményezett vállalja, hogy a program előkészítési és utómunkálataiban részt vesz (meghirdetés, plakátok kihelyezése, közönségszervezés).

Elszámolás: Kedvezményezett a Támogatási Szerződésben szereplő önrész kifizetésével az elszámolást megteszi.

Letölthető dokumentumok

További információ

 • A pályázati csomag dokumentumai letölthetők a Támogató www.zenebarat.hu című honlapjáról
 • A pályázattal kapcsolatos további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphat: Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Bővebb információ: Fazekasné Kovács Viktória 06/96 332-122, 06/20 244-66-04, palyazat@zenebarat.hu