palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civil szervezetek részvétele a HIV/AIDS megelőzésében pályázat

A pályázat célja: A magas HIV-fertőzési kockázatnak kitett közösségek tagjai között a kockázat ismertetése, csökkentése, továbbá az ehhez szükséges magatartásformák kialakítása, önkéntes szűrés, valamint tanácsadás lehetőségének biztosítása.


 
A pályázat célcsoportja: Magas kockázatú társadalmi csoportok (férfiak, akik férfiakkal létesítenek szexuális kapcsolatot (MSM), szexmunkások, intravénás kábítószer használók, nem biztonságos szexuális kapcsolatot létesítők, szexuális úton terjedő betegségben (STD) szenvedők).
 
Ki jogosult pályázni: Minden olyan civil szervezet, valamint egyházi fenntartású intézmény, amely belföldi székhelyű, és amelynek létesítő okiratában, alapszabályában, vagy működési szabályzatában legalább egy, a pályázati kiírásban szereplő szakmai célkitűzés deklarált módon jelenik meg. A pályázó kizárólag az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 6. pontja szerinti civil szervezet, valamint egyházi fenntartású intézmény (továbbiakban: pályázó szervezet) lehet.
 
Támogatható tevékenységek: 

A pályázó szervezetnek a pályázatában a pályázat céljának elérését szolgáló, az alábbiakban felsorolt, a pályázat célcsoportja körében, illetve részére végzett tevékenységek közül legalább kettőt kell vállalnia:

 • önkéntes szűrővizsgálatok biztosítása,
 • önkéntes tanácsadás nyújtása,
 • a megelőzést elősegítő programok szervezése,
 • HIV/AIDS terjedésével és megelőzésével kapcsolatos ismeretszint növelése,
 • a biztonságos szexuális magatartás kialakításának támogatása,
 • AIDS világnapi megemlékezés szervezése.

 
A beadható pályázatok száma: Jelen pályázat keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 
Általános pályázati feltételek: Jelen pályázati eljárás keretében kizárólag olyan pályázatok támogathatók, amelyek a pályázati kiírásban megfogalmazott célok megvalósítását tűzik ki feladatul, és amelyeknek a pályázat mellékleteként benyújtandó szakmai programjában szerepelnek a végrehajtás monitorozásához szükséges indikátorok.
 
További feltételek:

 1. Annak tudomásul vétele, hogy a jogosulatlan igénybevétel vagy felhasználás esetében a támogatót megillető visszakövetelt összeg köztartozásnak minősül és adók módjára behajtható.
 2. A támogatásból beszerzett vagyon elidegenítési tilalma, melynek 1-5 év közötti időtartama a támogatás összegének és rendeltetetésének függvénye, tehát egyedileg kerül megállapításra.
 3. A támogatás összegének elkülönített, analitikus nyilvántartása.

A támogatás felhasználása: A támogatást csak a programok megvalósítására lehet fordítani személyi, dologi, felhalmozási kiadások formájában, azzal, hogy működési költségek finanszírozására legfeljebb a pályázati keretösszeg 10%-a használható fel (pl. telefon, fűtés, világítás).

Letölthető dokumentumok

pályázati csomag
 
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatalos lapjában (Egészségügyi Közlöny) történő megjelenésétől számított 30. napot követő első munkanap 24.00 óráig kell postára adni.
  
A támogatást nyert pályázati programok megvalósításának határideje: 2014. június 30.
 
Pályázható keret

 • A támogatásra fordítható keret összesen: 15 000 000 Ft.
 • Nyertes pályázónként maximálisan adható támogatási összeg: 4 000 000 Ft.
 • Az elnyerhető támogatás minimális összege: 1 000 000 Ft.

A támogatásra fordítható keret forrása: 2013. évi 20/22/02 „Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok” megnevezésű előirányzat.
 
 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás: Emberi Erőforrások Minisztériuma Népegészségügyi Főosztály (1051 Budapest, Arany János u. 6-8.; telefon: +36-1-795-1112; e-mail: krisztina.bicsak@emmi.gov.hu)