palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása

fszk pályázatokAz Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatására – CH2013.


Kódjel:41393 

A pályázat célja fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos működésének támogatása:

  • bentlakásos szociális ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
  •  segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához, valamint
  •  a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

A program célcsoportja

  • Közvetlen célcsoport: fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.
  • Közvetett célcsoport: bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményi ellátásban részesülő fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke: A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

Támogatási időszak: 2013. december 30. és 2014. június 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: A pályázó szervezetnek külön működési engedéllyel rendelkező intézményenként külön-külön pályázatot kell benyújtania. Egy intézményre értelemszerűen egy pályázat nyújtható be.

A pályázók köre

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezeti fenntartó, amelyik a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős működési engedéllyel, illetve a működési engedélyben feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos és/vagy pszichiátriai beteg személyek számára, valamint 2013-ban határozattal rendelkezik a Magyar Államkincstárnál a normatíva folyósítására vonatkozóan és megfelel az alábbi feltételeknek:

  • alapítvány (KSH 568), (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
  • egyesület (KSH 52), (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet);
  • nonprofit gazdasági társaság (KSH 572),

Regisztrációs díj: 5.000 Ft

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. január 30. 

Link: Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása