palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése

ncsszi pályázatokAz Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkársága nyílt pályázatot hirdet „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése” témakörben.

(Kód: CSP-KÖZG-14)

A pályázat célja
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatni kívánja azon: 

A komponens 

  1. helyi  közösségi  programokat,  programsorozatokat, rendezvényeket,  amelyek  célja  a házasság  és a család értékének felmutatása, jellemzően családok közösségi együttléte és összefogása, a generációk közötti együttműködés ösztönzése, a gyermeket vállaló és nevelő családokat  támogató  társadalmi  környezet  kialakítása,  közösségi  háló megerősítése a családok lakóhelyén;
  2. kommunikációs  programokat,  melyek  népszerűsítik  a  család  intézményét,  felhívják  a figyelmet  a  gyermekvállalás fontosságára,  segítséget  nyújtanak  a  gyermekneveléssel, párkapcsolati  kérdésekkel  kapcsolatban  különféle  kommunikációs eszközökkel, programokkal  (például:  tematikus  írások  és  cikksorozatok,  egyedi  műsorok, műsorblokkok,  internetes tartalmak,  felmérések,  írott és  elektronikus  kiadványok, kiállítások, stb.);
  3. képzési  programokat,  tréningeket,  rendszeres  foglalkozásokat,  előadássorozatokat, melyek tematikája a gyermeket vállaló és nevelőcsaládok testi-lelki egészségfejlesztése, a fiatalok felkészítése a párválasztásra, házasságra, családi életre, társas kapcsolatokra, a szülők  segítése  a  gyermeknevelésben,  a  szülők  támogatása  párkapcsolatuk fejlesztésében  (például: házasságra  felkészítő tanfolyam, családi  életre  nevelés, párkapcsolati tréningek, konfliktuskezelés, egészséges életmódra nevelés, szülőképzés, stb.),

B komponens: 

  1. helyi  közösségi  programokat,  programsorozatokat, rendezvényeket,  amelyek  a  nők  és férfiak közösségen belüli harmonikus együttműködésén, valamint a közéleti, a gazdasági és  a  családi  életben  való  kiegyensúlyozott,  a  feladatok  egyenlő megosztásán alapuló szerepvállalást segítik elő
  2. kommunikációs programokat, melyek hozzájárulnak a nők és férfiak közötti harmonikus együttműködéshez,  társadalmi egyenlőségük  megteremtéséhez  és  fenntartásához,  a munka  és  a  családi  élet  közötti  egyensúly  megteremtéséhez,  valamint  a  nők  közéleti, társadalmi, gazdasági szerepvállalásának kiterjesztéséhez.
  3. képzési  programokat,  tréningeket,  rendszeres  foglalkozásokat,  előadássorozatokat, melyek  tematikája  a  női  és  férfi  szerepekkel,  valamint  a  munka  és  a  családi  élet összehangolásának módjaival áll kapcsolatban

A  pályázatok  között  kiemelt  figyelmet  kapnak  az  ENSZ  Család  Év  20.  évfordulójához,  Családok Napjához,  a  Népesedési Világnaphoz,  a  Láthatatlan  Munka  Napjához,  az  Anyák  Napjához,  a Gyereknaphoz és az egyéb jeles napokhoz kapcsolódó programok.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

A  pályázaton  maximum  800.000  Ft,  azaz  nyolcszázezer  forint vissza  nem  térítendő támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke 
A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A pályázat keretében kizárólag a pályázat céljainak megfelelő programokkal kapcsolatos, ténylegesen felmerülő, pénzügyileg teljesített kiadások biztosításához nyújtható támogatás.
Elszámolhatóak a pályázati program, lebonyolításához kapcsolódó dologi kiadások:
Helyiség- és eszközbérlet, előadók és trénerek, jeltolmácsok díjazása és szükség esetén utazási, ill. szállásköltségei,  szállítási  költségek, önkéntesek  ellátásának  költségei,  kommunikációs  és postaköltségek,  hirdetési  költségek,  kiadvány  szerkesztési,  nyomdai  és fénymásolási  költség, rendezvényekhez  kapcsolódó  kisebb  vendéglátási  költségek,  tananyagok,  kiadványok  költségei, irodai fogyóeszközök, írott és elektronikus médiában megjelenőműsorok, írások, szpotok előállítási költségei. Rezsiköltségek a program teljes költségvetésének legfeljebb 5 %-áig számolhatók el.
Kis  értékű tárgyi  eszközök  körében  (100 000  Ft  alatti  tárgyi  eszközök):  szolgáltatások,  képzések helyszínének berendezéséhez  szükséges  berendezési  tárgyak  és  eszközök,  szemléltető eszközök, illetve egyéb, a program szempontjából kellően indokolható költség.

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, vagy az A komponensre, vagy a B komponensre.

A pályázók köre 

Jelen  pályázati  kiírás  keretében  az  alábbi  feltételeknek  megfelelő szervezetek  nyújthatnak  be pályázatot:
  • az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és támogatásáról  szóló  2011.  évi CLXXV.  törvény  szerinti  közhasznú  jogállású  civil  szervezetek (egyesületek  és  alapítványok,  kivéve  civil  társaságok,  pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok),
  • egyházak, egyházi fenntartású szervezetek (pl. plébánia, parókia, gyülekezet)
  • médiatartalom-szolgáltatók, sajtótermék kiadók, internetes tartalomszolgáltatók

 Az internetes pályázatok beadási határideje:2014. február 24. 23.59 óra 

Letölthető dokumentumok

A pályázattal kapcsolatban további információkat a  Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET 

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6753
palyazat@ncsszi.hu

 

 

A pályázatok támogatására 56 millió Ft áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. február 24.