palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat civil és egyházi szervezetek támogatására – Tandem Fejlesztési Alap „B” komponens

Pályázat az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához második kiírás – 2013  „B” komponens.

 

1.      A PÁLYÁZATI PROGRAM HÁTTERE

Az Ökumenikus Segélyszervezet (továbbiakban: Támogató) „TANDEM Fejlesztési Alap” néven 2012-ben pályázati programot indított, melynek keretében 2012-2014 között több pályázati körben, vissza nem térítendő támogatásként összesen több mint 200 millió forinttal támogatja a magyarországi szociális szektort. Jelen (második) kiírás „B” komponensében körülbelül 10 pályázat támogatására lesz mód.

 2.  A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA

A pályázati program átfogó célja a hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi reintegrációjának elősegítése és a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak pótlása.

A támogatás konkrét célkitűzése olyan civil és egyházi szervezetek támogatása, amelyek hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára teremtik meg a lehetőséget, hogy önellátásuk, önfenntartásuk erősödjön.

 3.  PÁLYÁZÓK KÖRE

  • Egyéb egyesület (KSH 529)
  • Egyéb alapítvány (KSH 569)
  • Egyház (KSH 551)
  • Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
  • Egyház önálló szervezete (KSH 553)
  • Belső egyházi jogi személy (KSH 555)
  • Egyéb egyházi szervezet (KSH 559)

4. A PÁLYÁZATI PROGRAM KEDVEZMÉNYEZETTI KÖRE

Családok átmeneti otthonaiban megvalósuló program esetén: A pályázati programba azon szülők és gyerekeik vonhatóak be, akik igazolhatóan az adott családok átmeneti otthonában laknak.

Egyéb, nem családok átmenti otthonában megvalósuló program esetén: A pályázati programba azon családok vonhatóak be, ahol a szülők nem rendelkeznek állandó bejelentett munkahellyel és vállalják a programban való részvételt. Ezen családoknál a pályázó szervezetnek igazolnia kell a szülők munkanélküliségének tényét, valamint azt, hogy a családdal az elmúlt 1 évben minimum fél éves szociális munka valósult meg. A családok tekintetében további feltétel, hogy minimum egy 16 év alatti kiskorú legyen a családban.

 

5.  A PÁLYÁZAT TARTALMA

B/1  –  Szociális gazdaság típusú programok előkészítő tevékenységei:

Ezen programelemben Támogató célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű családokkal komplex segítő, fejlesztő munkát végző szervezetek munkáját, annak érdekében, hogy felmérjék, milyen lehetőségeik vannak szociális gazdaság típusú programok lebonyolítására, azoknak fenntarthatóvá tételére. További cél olyan speciális programok támogatása, amelyek felkészítik a családokat arra, hogy jelenlegi helyzetükből kikerülve képesek legyenek részt venni szociális gazdaság típusú tevékenységekben.

 

B/2   –  Egyéb elhelyezkedést, foglalkoztatást elősegítő programok működtetése:

Támogató ezen programelemben elsősorban olyan projektek beindítását támogatja, melyek keretében a hátrányos helyzetű családokkal komplex segítő, fejlesztő munkát végző szervezetek a szülők munkába állását, munkavállalását segítik elő úgy, hogy összekapcsolják a szociális szektort, szociális szolgáltatásaikat, programjaikat a munkavállalókkal.

 

 

6.  A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDEJE

A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 6 hónap áll rendelkezésére.

 7.  A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke: maximum 3,5 millió forint.

8.  HATÁRIDŐ

Beküldési határidő: 2013. július 19.

9. PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ

A pályázati kiírás részletei és dokumentumai a www.segelyszervezet.hu/palyazat oldalon megtalálhatók.

9.1

A lenti elérhetőségeken munkaidőben (9-17 óráig) Támogató információt nyújt a pályázati lehetőséggel kapcsolatban. Kérjük, hogy mielőtt telefonálnának, figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és ezt az útmutatót.

 

Csóli Virág

pályázati koordinátor

 Telefon: 06 30 860 9051

E-mail: palyazat@segelyszervezet.hu

Levelezési cím: 1116 Budapest, Tomaj u. 4.

 9.2 Információs nap

2013. július 3-án Támogató információs napot tart az érdeklődőknek Budapesten. Itt bemutatásra kerül a pályázati program, illetve lehetőség lesz kérdések feltételére.

Kérjük, amennyiben szeretne részt venni az eseményen, jelentkezzen be a fent megadott elérhetőségek valamelyikén.