palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kedvezményes művészeti képzésre

A Budai Rajziskola  XII. kerületi  diákok számára pályázatot hirdet kedvezményes művészeti képzésben való részvételre,
a 2013/2014-es tanévre. A pályázat kiírására a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzata és a Vizuális Kultúráért Alapítvány fenntartásában működő Budai Rajziskola között létrejött együttműködés alapján, 2000/2001-es tanév óta kerül sor.
A Vizuális Kultúráért Alapítvány 2. 000 000 Ft összegűfelajánlásával ezévben is lehetővé vált, hogy a kerületben élő gyermekek művészeti oktatását elősegítendő, a legeredményesebb, illetve leginkább rászoruló pályázók kedvezményes képzésben részesüljenek. A kedvezmény mértéke a választott tanfolyam éves díjának (önköltségének) 80 %-a.
A pályázat célja:  elősegíteni a  kerületben lakó vagy tanuló tehetséges  gyermekek és fiatalok művészeti foglalkozásokon való részvételét, támogatni képzőművészeti képzésüket, továbbképzésüket, pályaorientációjukat.
A pályázók köre: általános és középiskolába járó gyerekek, fiatalok, akik szívesen foglalkoznak rajzolással, vagy képzőművészeti irányú továbbtanulási szándékuk van.
Pályázati feltételek:
 • 7-19 éves kor
 • XII. kerületi lakóhely vagy iskola
A támogatás formája: 25 fő részére kedvezményes művészeti képzés a pályázóval egyeztetett csoportbeosztással.
Választható képzési formák:
 • A) Rajz/festés, mintázás tanfolyamok (1 alkalom/hét)
 • B) Alapfokú művészeti képzés festészet tanszakon (1-2 alkalom/hét, életkortól függően)
A pályázatra beadandó:
 • JELENTKEZÉSI LAP, mely tartalmazza:
 • 1/ a pályázó nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét;
 • 2/ a szülők nevét, foglalkozását, elérhetőségét;
 • 3/ a gyerekek számát a családban;
 • 4/ a választott képzést (A, B);
 • 5/ jelenlegi, korábbi művészeti, rajzi tanulmányok leírását;
 • 6/ nyilatkozatot arról, hogy részt vesz-e a pályázó más intézmény alapfokú művészeti képzésében.
 • 2 DB KÜLÖNBÖZŐTÉMÁJÚ RAJZ VAGY FESTMÉNY – Papír alapú, keret és paszpartúra nélküli, bármilyen technikával készült munka, legfeljebb A/3-as méretben. (Kérjük a rajzok/festmények hátoldalára írják rá a dátumot, a jelentkező nevét és életkorát!)
 • A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. július 5. (péntek) 17 óra
  Letölthető dokumentum
  Cím: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás u. 45.
  (Pályázati információ: Dombi Tünde, tel.: 214-6241, 355-0341, dombi.tunde@budairajziskola.hu)
  A támogatásokról a beérkezett munkák alapján a Vizuális Kultúráért Alapítvány képviselőiből és a Rajziskola  művésztanáraiból álló bizottság dönt. A pályázat eredményéről a jelentkezők augusztus 16-áig  e-mail-ben kapnak értesítést. A nyertesek munkái az iskola archívumába kerülnek, a többi pályázati munkát szeptember hónapban  kaphatják vissza a pályázók. A Budai Rajziskola a pályázók személyes adatait az adatvédelmi rendelkezések figyelembevételével titkosan kezeli, harmadik személynek semmilyen célra nem adja ki. A nyertesek közzétett listája a pályázók nevét és életkorát tartalmazza.