palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nemzeti összetartozás kollégium – Civil szervezetek szakmai programjának támogatása

A pályázat célja,  a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Pályázat kódja: NEA-NO-13-SZ

A támogatható tevékenységek:

  • I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a Civil tv. 56. § (4) bekezdés szerinti együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség);
  • II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
  • III. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenységek és nyilvántartási feladatok támogatása.

A Nemzeti összetartozás kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 190.632.000,- Ft támogatást oszthat szét.

Visszatérítendő támogatás a teljes támogatási keretösszeg mértékéig nyújtható.

Pályázók köre

  • a. szövetség vagy
  • b. alapítvány, illetve egyesület

A támogatási időszak: 2013. június 1. – 2014. március 31.

A támogatás formája: vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatás

Pályázati díj: 2000 HUF.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 25.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati útmutató
NEA Általános Szerződési Feltételek

További információ

A pályázattal kapcsolatban további információkat a 06-1-795-2921 és a 06-1-795-2937 telefonszámokon, a nea@emet.gov.hu e-mail címen, valamint a Civil Információs Centrumoknál kaphatnak. A Civil Információs Centrumok elérhetőségeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Forrás:  Nemzeti összetartozás kollégium – Civil szervezetek szakmai programjának támogatása