palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. – pályázat óvodai fejlesztő program, valamint képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés megvalósítására

EMET pályázatA  pályázat  célja a nevelési-oktatási  intézmények  működéséről és a köznevelési  intézmények  névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171-173.  §-aiban  foglalt  óvodai  fejlesztő  program,  valamint képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés megvalósításának támogatása.

A támogatás formája és mértéke

A pályázat útján igényelhető támogatás vissza nem térítendő,  amely  utófinanszírozás formájában kerül folyósításra.

A kiírás két komponense pályázható:

  • „A”  komponens: Önkormányzati fenntartású óvodák támogatási komponense, melynek keretében IPR óvodai fejlesztő programra vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2013. január 1. –  december 31. időszakra vonatkozóan, maximum 20 000 Ft/gyermek összegben.
  • „B”  komponens:  Nem állami, nem önkormányzati fenntartású  nevelési,  oktatási intézmények támogatási  komponense, melynek keretében IPR képesség kibontakoztató, integrációs  felkészítés és óvodai fejlesztő programra vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2013.  szeptember  1.  –  december  31.  időszakra vonatkozóan, maximum 18 000 Ft/gyermek vagy tanuló összegben.

A támogatást a  nevelési-oktatási  intézmény,  tagintézmény  2013.  október  1-jei  közoktatási statisztikai létszámadatai alapján kell igényelni. A támogatás a  képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés és óvodai fejlesztő programban résztvevő halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók után igényelhető a támogatott időszakra,  valamint  a  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171. §  (5)-(6) és 173. § (1) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel.

Pályázat benyújtására jogosultak

  • „A” Önkormányzati fenntartású óvodák támogatási komponense esetében: azon  települési önkormányzatok,  továbbá  többcélú  kistérségi társulások  által  fenntartott  nevelési-oktatási intézmények, tagintézmények;
  • „B”  Nem  állami,  nem  önkormányzati  fenntartású  nevelési,  oktatási  intézmények támogatási  komponense  esetében:  azon egyházi  jogim személyek,  társadalmi  szervezetek, alapítványok,  közalapítványok,  civil  szervezetek,  országos,  területi,  települési nemzetiségi önkormányzatok,  nonprofit  gazdasági  társaságok,  gazdasági  társaságok  és  a  köznevelési feladatot alaptevékenységként  végző,  a személyi  jövedelemadóról  szóló  törvény  hatálya  alá tartozó egyéni vállalkozók által fenntartott nevelési-oktatási intézmények, tagintézmények;
  • Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása amelyeknek  alapító  okiratában,  helyi  pedagógiai  programjában az óvodai fejlesztő program,  képesség-kibontakoztató,  integrációs  felkészítés  támogatásra  való jogosultságot megalapozó tevékenység szerepel;
  • továbbá  akik  a  képesség-kibontakoztató,  integrációs  felkészítés  és  óvodai  fejlesztő programot  köznevelési  intézményükben  a  támogatási  időszakban  működtették,  illetve működtetik.

Rendelkezésre álló keretösszeg:
A rendelkezésre álló forrás összesen 648 932 000 forint az alábbiak szerint:

  • „A”  komponens  esetében  (Önkormányzati  fenntartású  óvodák  támogatása):  500 000 000 forint;
  • „B” komponens  esetében  (Nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési, oktatási intézmények támogatása): 148 932 000 forint.

Támogatási időszak 

  • „A” komponens esetében (Önkormányzati fenntartású óvodák támogatása): 2013. január 1. – december 31.
  • „B”  komponens  esetében  (Nem  állami,  nem  önkormányzati  fenntartású  nevelési, oktatási intézmények támogatása): 2013. szeptember 1. – december 31.

A pályázatok benyújtási határideje „A” és „B” komponens esetében is: 2014. január 13. 24:00 óra.

FIGYELEM!  Határidőben  benyújtottnak  minősül  az  a  pályázat,  amely  az  EPER-ben  határidőre véglegesítésre került.

A pályázat lebonyolítója: A pályázat lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

FIGYELEM! Hiánypótlásra nincs lehetőség. 

Az IPR-13-A/B sz. pályázati csomag letölthető dokumentumai:

A pályázattal kapcsolatos további információkat a  www.emet.gov.hu  honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.