palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Álláspályázat – vállalkozásfejlesztési referens

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdet a Vállalkozásfejlesztési Főosztályán határozatlan idejű vállalkozásfejlesztési referens munkakör betöltésére.


A vállalkozásfejlesztési referens munkakört betöltő személy feladata az alábbiak közül kerül kiválasztásra egyedi alapon:

 • részvétel vállalkozásfejlesztési programok kidolgozásában,
 • részvétel kkv támogatási programok működtetésében,
 • a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program felhívásaihoz (módosításaihoz) szakpolitikai tartalom kidolgozása, nyomon követés,
 • részvétel a 2020 utáni fejlesztéspolitika eszközrendszerének kialakításában,
 • jogszabályok véleményezése vállalkozásfejlesztési szempontból,
 • kiemelt beruházásokkal kapcsolatos ügyintézés,
 • nemzetközi kapcsolatok (EU, OECD, bilaterális),
 • vállalkozások finanszírozásával kapcsolatos programok nyomon követése, javaslattétel kidolgozása,
 • kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, vállalkozásokkal,
 • adatgyűjtés, elemzések, összefoglaló háttéranyagok készítése,
 • fejezeti kezelésű előirányzat kezelése,
 • támogatási szerződések készítése (jogi munkakör),
 • kodifikációs feladatok (jogi munkakör).

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági, pénzügyi vagy jogi felsőoktatásban szerzett szakképesítés (a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 46. sz. Gazdaságstratégiai, fejlesztéspolitikai megnevezésű feladatkör szerint vagy az 59. sz. Jogi és igazgatási feladatkör szerint, vagy a 66. Költségvetési feladatkör szerint),
 • angol nyelvtudás, írásban és szóban egyaránt, legalább középfokú államilag elismert (B2) típusú nyelvvizsga,
 • Microsoft Office magas szintű ismerete (különösen Ms Word, MS Excel, Ms PowerPoint),
 • pályakezdők jelentkezését is várjuk, esetükben elvárás az angol nyelvű államilag elismert komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga,

Előnyt jelent:

 •  az angol nyelvű államilag elismert komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga,
 • vállalkozásfejlesztési szakirányú végzettség,
 • vállalkozásfejlesztési programok, projektek kidolgozásában, megvalósításában szerzett tapasztalat,
 • költségvetési, pénzügyi területen szerzett tapasztalat,
 • központi közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • ipari ágazatokban működő vállalkozások működésében szerzett tapasztalat,
 • nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség, gyors, hatékony és alapos munkavégzés,
 • jó szervező- és kommunikációs készség.Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a kinevezéshez nemzetbiztonsági ellenőrzés és három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A pályázat érvényesen benyújtható személyes vagy elektronikus úton.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok személyes benyújtás esetén:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz,
 • magyar nyelvű motivációs levél
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet/nyelvtudást tanúsító okiratok másolata,
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • aláírt nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyagának a Nemzetgazdasági Minisztérium adatbázisában történő rögzítéséhez,
 • amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez és adatbázisban való rögzítéséhez, úgy aláírt nemleges nyilatkozat csatolása.

FONTOS! Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy személyes benyújtás esetén MINDEN csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére elektronikus úton nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

Elektronikus benyújtás esetén:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz,
 • magyar nyelvű motivációs levél,
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet/nyelvtudást tanúsító okiratok szkennelt változata,
 • aláírt szkennelt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • aláírt szkennelt nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • aláírt szkennelt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyaga adatbázisba történő rögzítéséhez,
 • amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez, úgy aláírt szkennelt nemleges nyilatkozat csatolása.

FONTOS! Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy elektronikus benyújtás esetén MINDEN csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére postai úton/személyesen nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.
A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), továbbá egyéb vonatkozó jogszabályok alapján történik. – Kérjük vegye figyelembe, hogy illetménye a kinevezéskor kizárólag a Kttv. illetmény besorolási szabályai szerint kerül megállapításra, ehhez alanyi jogon csak a cafetéria juttatás kapcsolódik.
Jelen pályázatban kiírt munkakörre a Nemzetgazdasági Minisztérium határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít azzal, hogy a Kttv. alapján 6 hónap próbaidőt köt ki.

Letölthető dokumentum

vállalkozásfejlesztési referens

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 26.

 • Személyes benyújtás esetén: 2018. január 26. 12:00 óráig
 • Elektronikus benyújtás esetén: 2018. január 26. éjfélig.Az állás betölthető: Az elbírálást követően azonnal.

A munkavégzés helye: 1051 Budapest, Honvéd utca 15.

A pályázat benyújtásának módja és feltételei:
A pályázatot személyesen – zárt borítékban – a Nemzetgazdasági Minisztérium Személyügyi Főosztályának címezve (1051 Budapest József nádor tér 2-4.) kérjük benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: NGM 2018_10 vállalkozásfejlesztési referens (pályázó neve).
A pályázatot elektronikus úton a hr@ngm.gov.hu e-mail címre kérjük benyújtani, az email tárgyában kérjük feltüntetni: NGM 2018_10 vállalkozásfejlesztési referens (pályázó neve). A pályázat elektronikus úton történő fogadásáról minden esetben küldünk visszajelzést e-mailben.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók többkörös személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről az elbírálásra előírt 30 napot követő 8 munkanapon belül a pályázók elektronikusan, elektronikus elérhetőség hiányában postai úton írásban értesítést kapnak.
A benyújtott pályázati anyagok az elbírálásra előírt 30 napos határidőt követő 15 munkanapon belül a Személyügyi Főosztályon személyesen átvehetők, ezt követően a pályázatok megsemmisítésre kerülnek.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen pályázati felhívásban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

 • A pályázat tartalmi és formai megfelelőségéről, a Személyügyi Főosztályon a 06 1 896 – 0368-as telefonszámon 08:00-12:00 óráig.
 • Szakmai kérdésekben a 06-1-896. -3690-es telefonszámon az NGM Vállalkozásfejlesztési Főosztályon.