palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a hulladék keletkezésének megelőzését vagy a keletkező hulladék mennyiségének csökkentését célzó innovatív ötletek megvalósítására

A pályázat a hulladék keletkezésének megelőzését vagy a keletkező hulladék mennyiségének csökkentését célzó innovatív ötletek megvalósítását kívánja támogatni mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók számára.

A Támogató jelen pályázattal a hulladék keletkezésének elkerülését és a keletkezett hulladékmennyiség csökkentését kívánja elérni, amelyhez támogatást nyújt mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók számára innovatív és kreatív ötletük megvalósításához. A pályázat keretében az FM támogatást nyújt a körforgásos gazdasági üzleti modellek megismeréséhez és gyakorlatba történő átültetésükhöz.

A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek A támogatás igénybevételével megvalósítandó két célterület:

 1. a hulladék keletkezésének elkerülése;
 2. a keletkezett hulladékmennyiség hasznosítás útján történő csökkentése.

A fenti két célterülettel összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

 • a) termékélettartam-hosszabbítás (javítás, felújítás, feljavítás, átalakítás, újragyártás);
 • b) anyagában történő újrahasznosítás;
 • c) lépcsőzetes újrahasznosítás;
 • d) öko-innovációs technológiák alkalmazása;
 • e) a vállalkozás erőforrás-hatékonyságaik növelése a meglévő kapacitások bővítése és újak létrehozása által;
 • f) használt termékek/alkatrészek/anyagok visszagyűjtése annak érdekében, hogy az egy új termékként vagy termék részeként ismét piacra kerülhessen.

Egy pályázaton belül kizárólag egy célterületre lehet pályázni. Az adatlapon legalább egy tevékenységtípust kell megjelölni, azonban több is megvalósítható.
Egy Pályázó kizárólag egy pályázatot adhat be. Amennyiben a beadott pályázat elutasításra vagy kizárásra kerül, újabb pályázat benyújtására nincs lehetőség.

A támogatás általános működési költségekre és a visszaigényelhető általános forgalmi adó összegére nem igényelhető!
A hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás más vállalkozás által termelt hulladék újrafeldolgozáshoz és újrahasználatához nyújtható, ha a támogatott beruházás technológiája meghaladja az általánosan elterjedt, nyereségesen alkalmazható technológiát.
A támogatás keretében a támogatott beruházás beruházási költsége és a támogatás hiányában megvalósítható, azonos kapacitású, hagyományos eljárást alkalmazó hulladék-újrahasznosító vagy -újrafelhasználó létesítmény megvalósításához szükséges beruházási költség különbsége számolható el.
A támogathatóság feltétele, hogy a beruházás hiányában a beruházás eredményeként újrafeldolgozott vagy újrahasznált anyagok ártalmatlanításra kerülnének vagy kevésbé környezetbarát módon kerülnének hasznosításra.
A támogatás közvetetten sem mentesítheti a szennyezőt az uniós környezetvédelmi felelősségi szabályok alapján viselendő terhek és a normál üzletvitel körébe tartozó költségek viselése alól.
A beruházás nem eredményezheti az újrafeldolgozandó anyagok iránti kereslet emelkedését a gyűjtési tevékenység növelése nélkül.

A pályázók köre

Pályázatot azon mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

 • tevékenységüket Magyarországon végzik;
 • a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincs;
 • a hulladékhasznosítási célterület megvalósítása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig megszerzi a tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedélyt;
 • általános piaci megoldástól eltérő tevékenység szerint működnek vagy innovatív és kreatív módon kívánják fejleszteni tevékenységüket.

Letölthető dokumentum

Megoldás a Körforgásos Gazdaságért_pályázati felhívás

A támogatás formája és a finanszírozás módja
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésrebocsátása részletekben történik. A támogatási előleg mértéke a támogatási összeg 80 %-a. Az előlegen felüli rész folyósítására a beszámoló elfogadását követően kerül sor.

A pályázattal elnyerhető támogatás

Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege legalább 5.000.000,- Ft legfeljebb 30.000.000,- Ft.

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át.

A pályázatok benyújtásának ideje: 2018. január 1-től 2018. január 31. éjfélig.

A pályázati csomag elérhetősége: Pályázat a hulladék keletkezésének megelőzését vagy a keletkező hulladék mennyiségének csökkentését célzó innovatív ötletek megvalósítására