palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Avasi Kilátó Fotópályázat

miskolc pályázatMiskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális és Vendégforgalmi Osztálya fotópályázatot hirdet „Avasi Kilátó” címmel.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA ÉS CÉLJA

A pályázat témája: “Miskolc”. A pályázat célja, hogy fényképek segítségével bemutassa a város gazdag építészeti örökségét, kultúráját, természetes és ember alkotta környezetét, egyedülálló eseményeit, rendezvényeit, történelmi és modern látnivalóit, hangulatait – egyszóval, hogy “teljes képet” adjon a mai Miskolcról, a miskolciakról és Miskolc vendégeiről. A pályázaton 2009-nél régebben készült alkotások nem szerepelhetnek. A pályázatra kizárólag Miskolcon, vagy közvetlen környezetében készült fényképeket fogadunk el. A képek témája ezen belül bármi lehet, ami nem sérti a pályázati feltételekben leírtakat. Nem a helyszín, hanem az élmény a lényeg!

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES

KI VEHET RÉSZT A PÁLYÁZATON

A pályázaton bárki részt vehet, állampolgárságától, lakóhelyétől, etnikai hovatartozástól, kortól, nemtől vagy foglalkozástól függetlenül. A pályázat nyitott mind hivatásos, mind amatőr fotósok számára.

BEADÁSI HATÁRIDŐ

A pályamunkák beérkezésének határideje 2011. január 31. A beadási határidő után beérkezett pályamunkák nem vehetnek részt a pályázaton. A szervezők nem felelősek semmilyen körülményért, ami miatt egy pályamunka nem érkezik meg használható (megtekinthető és az eredeti file-lal megegyező) formában, vagy egyáltalán nem érkezik meg a beadási határidőre a pályázat beadási címére.

A PÁLYAMŰVEK ZSűRIZÉSE

A pályázatok a szervezők általi előzsűrizésen vesznek részt. A zsűri elé csak a formai feltételeknek, valamint a kiírás tartalmának megfelelő, etikailag kifogásolhatatlan fotók kerülhetnek, amelyek közül a szakmai zsűri, 2011. február 14-én választja ki a nyertes, illetve a kiállításra kerülő fotókat. A zsűrizés zárt formában történik.

A zsűri egy I., egy II., egy III. díjat adhat ki. A zsűrinek joga van sorozatból kiemelkedő képet egyedi kategóriába áttenni, valamint egy díjat megosztani két alkotó között és díjat nem kiadni.

KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS

A kiállításra kiválasztott képeket közönségszavazásra bocsátjuk.

A közönség a kiállítás helyszínén szavazócédulák segítségével szavazhat.

ÜNNEPÉLYES DÍJÁTADÁS ÉS A PÁLYAMŰVEKBŐL RENDEZETT KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA

2011. március-április. Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum.

A pályázat fotóművészeti szakmai támogatója a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum. Szakértő: Bán András igazgató.

TECHNIKAI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK

A pályázati anyagok beadása kizárólag digitális formában (CD-én vagy DVD-én) aláírt regisztrációs adatlappal együtt – személyesen és postai úton – lehetséges.

A regisztrációs adatlap letölthető a www.miskolc.hu/ weboldal Kultúra/Pályázatok/Avasi Kilátó internetes helyről, vagy személyesen kérhető a beadás helyén 2010 június 1-től.

Beadás helye: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Kulturális és Vendégforgalmi Osztály, 3530 Miskolc, Batthyány u. 1.

A zárt zsűrizés időpontja: 2011. február 14.

Mindenki csak a saját maga által készített fotókkal pályázhat. Egy pályázó maximum 20 pályaművet adhat be, ami lehet egyedi kép és maximum 10 képből álló sorozat (a sorozat egy képnek minősül). Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyedi képként és sorozat részeként, ha mégis, az a kép vagy sorozat kizárását vonja maga után!

A PÁLYÁZATI ANYAGOK FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI

Képfile technikai feltételei:

  • File-típus: JPEG, legmagasabb minőségben
  • Minimális méret: hosszabbik oldal: 2500 pixel
  • Maximális méret: hosszabbik oldal 6000 pixel

A megadott paraméterektől eltérő digitális anyagokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázó adatait, a képekhez tartozó képcímet és képaláírást nevezéskor, a regisztrációs adatlap és a pályaművek leadásakor adják meg (pl.: nagypeter-miskolc-3 (fotós neve, kép címe, nevezési lappal megegyező sorszám) az egyértelmű azonosítás a lényeg). Kérjük a pályázókat, hogy minden egyes feltöltött fotó vagy sorozat mellé csatoljanak egy-egy rövid leírást (Word dokumentum), amely elmagyarázza, hogyan kapcsolódik a fotó a pályázati kiíráshoz, és mire szeretnék vele felhívni a figyelmet.

A file-nevek nem tartalmazhatnak szóközt, alulvonást, ékezetet és egyéb speciális karaktert!

KÉPMANIPULÁCIÓ

Képmanipuláció (panoráma összefűzése több képből, kisebb retusálás, színkorrekció, stb.) megengedett, de csak azzal a kikötéssel, hogy nem változtathatja meg az eredeti kép(ek) tartalmát, célja csak a képek összefűzése, a kép minőségének javítása vagy esztétikai értékének növelése lehet. Számítógéppel létrehozott, vagy olyan képek, amelyeknek az eredeti tartalmát megváltoztatták, nem vehetnek részt a pályázaton.

DÍJAK

  • I. díj: 200.000 Ft készpénz és ajándékok
  • II. díj: 150.000 Ft készpénz és ajándékok
  • III. díj: 100.000 Ft készpénz és ajándékok

Közönségdíj: 100.000 Ft készpénz és ajándékok

SZERZŐI ÉS SZEMÉLYISÉGI JOGI FELTÉTELEK

A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatainak rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. A megadott adatokat Miskolc Megyei Jogú Város adatbázisában rögzíti, azokat harmadik félnek nem adja ki.

Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a pályázat kiíróját mindennemű jogi igény alól mentesíteni.

A pályázati feltételek elfogadása – mely a pályázati adatlapon van – feltétele a pályázatra való regisztrációnak. Azáltal, hogy a pályázó a pályázati adatlapot kitöltötte és aláírta (regisztrál), tanúsítja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a pályázati feltételeket.

A pályázó a fotók pályázatra való beadásával engedélyezi, hogy a szervezők ingyenesen felhasználják a képet (a szerző nevének, a mű címének feltüntetésével) a pályázat céljaira: a kiállításra, valamint a pályázathoz kapcsolódó elektronikus és nyomtatott kiadványaikban, promóciós és reklámanyagaikban. Ez nem érinti a kép szerzői jogát, az továbbra is a pályázó tulajdonában marad.

A díjazott alkotások pályázói hozzájárulnak, hogy alkotásaikat a szervezők a pályázat céljain és időtartamán kívül is felhasználják (a szerző nevének, a mű címének feltüntetésével) más kiállításokra (országhatáron túl is), valamint a város elektronikus és nyomtatott kiadványaiban, promóciós és reklámanyagaiban. Ez nem érinti a kép szerzői jogát, az továbbra is a pályázó tulajdonában marad.

A Kulturális és Vendégforgalmi Osztály a szakmai zsűri által javasolt további képek használati jogának megvásárlását is kezdeményezheti az alkotó felé.

KAPCSOLAT

A pályázat során bármikor kapcsolatba léphet a pályázat szervezőivel a kultur@miskolcph.hu, illetve a kakoczkia@miskolcph.hu email címeken és a 46/505-865, 46/503-028 telefonszámokon.

Regisztrációs lap: Avasi kilátó regisztrációs lap.doc

Forrás: http://www.miskolc.hu/